Early View
Online Version of Record before inclusion in an issue
For Selected
Cell and Developmental Biology
The Brassica napus GATA transcription factor BnA5.ZML1 is a stigma compatibility factor
Zhiqiang Duan, Yatao Zhang, Jinxing Tu, Jinxiong Shen, Bin Yi, Tingdong Fu, Cheng Dai and Chaozhi Ma
Received:      Accepted:     
Online Date: 05 February 2020
doi: 10.1111/jipb.12916
Oryza sativa mediator subunit OsMED25 interacts with OsBZR1 to regulate brassinosteroid signaling and plant architecture in rice
Yuekun Ren, Xiaojie Tian, Shuyu Li, Enyang Mei, Mingliang He, Jiaqi Tang, Min Xu, Xiufeng Li, Zhenyu Wang, Chuanyou Li and Qingyun Bu
Received:      Accepted:     
Online Date: 28 January 2020
doi: 10.1111/jipb.12914
Aldehyde dehydrogenase ALDH3F1 involvement in flowering time regulation through histone acetylation modulation on FLOWERING LOCUS C
Danyun Xu, Qing Liu, Gang Chen, Zhiqiang Yan and Honghong Hu
Received:      Accepted:     
Online Date: 12 December 2019
doi: 10.1111/jipb.12893
The interaction of CaM7 and CNGC14 regulates root hair growth in Arabidopsis
Qudsia Zeb, Xiaohan Wang, Congcong Hou, Xiwen Zhang, Mengqi Dong, Sisi Zhang, Qian Zhang, Zhijie Ren, Wang Tian, Huifen Zhu, Legong Li and Liangyu Liu
Received:      Accepted:     
Online Date: 22 November 2019
doi: 10.1111/jipb.12890
Intersected functional zone of transcriptional regulators patterns stemness within stem cell niche of root apical meristem
Meizhi Xu, Xu Gu, Nengsong Liang, Xinxin Bian, Hong Wang, Yaxin Qin, Limin Pi and Shuang Wu
Received:      Accepted:     
Online Date: 23 October 2019
doi: 10.1111/jipb.12881
Reactive oxygen species regulate auxin levels to mediate adventitious root induction in Arabidopsis hypocotyl cuttings
Aixia Huang, Yongshun Wang, Yangyang Liu, Guodong Wang and Xiaoping She
Received:      Accepted:     
Online Date: 06 September 2019
doi: 10.1111/jipb.12870
SMALL KERNEL4 is required for mitochondrial cox1 transcript editing and seed development in maize
Hong‐Chun Wang, Aqib Sayyed, Xin‐Yuan Liu, Yan‐Zhuo Yang, Feng Sun, Yong Wang, Miaodi Wang and Bao‐Cai Tan
Received:      Accepted:     
Online Date: 23 July 2019
doi: 10.1111/jipb.12856
Tillering and small grain 1 dominates the tryptophan aminotransferase family required for local auxin biosynthesis in rice
Tao Guo, Ke Chen, Nai-Qian Dong, Wang-Wei Ye, Jun-Xiang Shan and Hong-Xuan Lin
Received:      Accepted:     
Online Date: 13 May 2019
doi: 10.1111/jipb.12820
Functional Omics and Systems Biology
Arabidopsis PEAPODs function with LIKE HETEROCHROMATIN PROTEIN1 to regulate lateral organ growth
Ying Zhu, Xiao Luo, Xuxin Liu, Wenjuan Wu, Xiaofeng Cui, Yuehui He and Jirong Huang
Received:      Accepted:     
Online Date: 17 May 2019
doi: 10.1111/jipb.12841
Invited Expert Review
Coordination of light, circadian clock with temperature: The potential mechanisms regulating chilling tolerance in rice
Xuedan Lu, Yan Zhou, Fan Fan, JunHua Peng and Jian Zhang
Received:      Accepted:     
Online Date: 27 June 2019
doi: 10.1111/jipb.12852
Plant Reproduction Biology
GDSL esterase/lipases OsGELP34 and OsGELP110/OsGELP115 are essential for rice pollen development
Huihui Zhang, Menglong Wang, Yiqi Li, Wei Yan, Zhenyi Chang, Haolin Ni, Zhufeng Chen, Jianxin Wu, Chunjue Xu, Xing Wang Deng and Xiaoyan Tang
Received:      Accepted:     
Online Date: 18 February 2020
doi: 10.1111/jipb.12919
Identification of late‐stage pollen‐specific promoters for construction of pollen‐inactivation system in rice
Menglong Wang, Wei Yan, Xiaoqun Peng, Zhufeng Chen, Chunjue Xu, Jianxin Wu, Xing Wang Deng and Xiaoyan Tang
Received:      Accepted:     
Online Date: 22 January 2020
doi: 10.1111/jipb.12912
The transcription factor GATA10 regulates fertility conversion of a two-line hybrid tms5 mutant rice via the modulation of UbL40 expression
Jing Jin, Songtao Gui, Qian Li, Ying Wang, Hongyuan Zhang, Zhixuan Zhu, Hao Chen, Yueyang Sun, Yu Zou, Xingguo Huang and Yi Ding
Received:      Accepted:     
Online Date: 06 September 2019
doi: 10.1111/jipb.12871
Photosynthesis and Crop Physiology
Phototropin‐ and photosynthesis‐dependent mitochondrial positioning in Arabidopsis thaliana mesophyll cells
Md Sayeedul Islam, Toan Van Nguyen, Wataru Sakamoto and Shingo Takagi
Received:      Accepted:     
Online Date: 21 January 2020
doi: 10.1111/jipb.12910
Plastid ribosomal protein LPE2 is involved in photosynthesis and the response to C/N balance in Arabidopsis thaliana
Xiaoxiao Dong, Sujuan Duan, Hong-Bin Wang and Hong-Lei Jin
Received:      Accepted:     
Online Date: 15 January 2020
doi: 10.1111/jipb.12907
New Technology
Split Nano luciferase complementation for probing protein-protein interactions in plant cells
Feng-Zhu Wang, Nannan Zhang, Yan-Jun Guo, Ben-Qiang Gong and Jian-Feng Li
Received:      Accepted:     
Online Date: 22 November 2019
doi: 10.1111/jipb.12891
Engineering plants to secrete affinity‐tagged pathogen elicitors for deciphering immune receptor complex or inducing enhanced immunity
Shuang Miao, Jiuer Liu, Jianhang Guo and Jian‐Feng Li
Received:      Accepted:     
Online Date: 30 July 2019
doi: 10.1111/jipb.12859
Plant-abiotic Interactions
Epigenetic regulation in plant abiotic stress responses
Ya-Nan Chang, Chen Zhu, Jing Jiang, Huiming Zhang, Jian-Kang Zhu and Cheng-Guo Duan
Received:      Accepted:     
Online Date: 23 February 2020
doi: 10.1111/jipb.12901
MYC2, MYC3, and MYC4 function additively in wounding‐induced jasmonic acid biosynthesis and catabolism
Cuiping Zhang, Yunting Lei, Chengkai Lu, Lei Wang and Jianqiang Wu
Received:      Accepted:     
Online Date: 26 December 2019
doi: 10.1111/jipb.12902
Metabolism and Biochemistry
Proteomic and metabolomic profiling underlines the stage‐ and time‐dependent effects of high temperature on grape berry metabolism
David Lecourieux, Christian Kappel, Stéphane Claverol, Philippe Pieri, Regina Feil, John E. Lunn, Marc Bonneu, Lijun Wang, Eric Gomès, Serge Delrot and Fatma Lecourieux
Received:      Accepted:     
Online Date: 12 December 2019
doi: 10.1111/jipb.12894
Plant-abiotic Interactions
A WRKY transcription factor confers aluminum tolerance via regulation of cell wall modifying genes
Chun Xiao Li, Jing Ying Yan, Jiang Yuan Ren, Li Sun, Chen Xu, Gui Xin Li, Zhong Jie Ding and Shao Jian Zheng
Received:      Accepted:     
Online Date: 15 November 2019
doi: 10.1111/jipb.12888
OsCYCP4s coordinate phosphate starvation signaling with cell cycle progression in rice
Lei Xu, Fang Wang, Ruili Li, Minjuan Deng, Meilan Fu, Huiying Teng and Keke Yi
Received:      Accepted:     
Online Date: 07 November 2019
doi: 10.1111/jipb.12885
Screening of abiotic stress-responsive cotton genes using a cotton full-length cDNA overexpressing Arabidopsis library
Shengting Li, Hao Chen, Zhi Hou, Yu Li, Cuiling Yang, DaoJie Wang and Chun‐Peng Song
Received:      Accepted:     
Online Date: 08 August 2019
doi: 10.1111/jipb.12861
The involvement of wheat U‐box E3 ubiquitin ligase TaPUB1 in salt stress tolerance
Wenlong Wang, Wenqiang Wang, Yunzhen Wu, Qinxue Li, Guangqiang Zhang, Ruirui Shi, Junjiao Yang, Yong Wang and Wei Wang
Received:      Accepted:     
Online Date: 23 May 2019
doi: 10.1111/jipb.12842
Photoexcited phytochrome B interacts with brassinazoleresistant 1 to repress brassinosteroid signaling in Arabidopsis
Huixue Dong, Jie Liu, Guanhua He, Pan Liu, Jiaqiang Sun
Received:      Accepted:     
Online Date: 13 May 2019
doi: 10.1111/jipb.12822
Plant-biotic Interactions
Combined genome‐wide association study and transcriptome analysis reveal candidate genes for resistance to Fusarium ear rot in maize
Lishan Yao, Yanmei Li, Chuanyu Ma, Lixiu Tong, Feili Du and Mingliang Xu
Received:      Accepted:     
Online Date: 21 January 2020
doi: 10.1111/jipb.12911
Colonization of endophyte Acremonium sp. D212 in Panax notoginseng and rice mediated by auxin and jasmonic acid
Li Han, Xuan Zhou, Yiting Zhao, Shusheng Zhu, Lixia Wu, Yunlu He, Xiangrui Ping, Xinqi Lu, Wuying Huang, Jie Qian, Lina Zhang, Xi Jiang, Dan Zhu, Chongyu Luo, Saijie Li, Qian Dong, Qijing Fu, Kaiyuan Deng, Xin Wang, Lei Wang, Sheng Peng, Jinsong Wu, Weimin Li, Jiří Friml, Youyong Zhu, Xiahong He and Yunlong Du
Received:      Accepted:     
Online Date: 07 January 2020
doi: 10.1111/jipb.12905
Osa‐miR1873 fine‐tunes rice immunity against Magnaporthe oryzae and yield traits
Shi-Xin Zhou, Yong Zhu, Liang-Fang Wang, Ya-Ping Zheng, Jin-Feng Chen, Ting-Ting Li, Xue-Mei Yang, He Wang, Xu-Pu Li, Xiao-Chun Ma, Ji-Qun Zhao, Mei Pu, Hui Feng, Yan Li, Jing Fan, Ji-Wei Zhang, Yan-Yan Huang and Wen-Ming Wang
Received:      Accepted:     
Online Date: 21 December 2019
doi: 10.1111/jipb.12900
BAK1‐mediated phosphorylation of canonical G protein alpha during flagellin signaling in Arabidopsis
Jiao Xue, Ben-Qiang Gong, Xinran Yao, Xiangjuan Huang and Jian-Feng Li
Received:      Accepted:     
Online Date: 14 May 2019
doi: 10.1111/jipb.12824
Osa-miR167d facilitates infection of Magnaporthe oryzae in rice
Zhi-Xue Zhao, Qin Feng, Xiao-Long Cao, Yong Zhu, He Wang, Viswanathan Chandran, Jing Fan, Ji-Qun Zhao, Mei Pu, Yan Li and Wen-Ming Wang
Received:      Accepted:     
Online Date: 19 April 2019
doi: 10.1111/jipb.12816
Metabolism and Biochemistry
Production of very‐high‐amylose cassava by post‐transcriptional silencing of branching enzyme genes
Wenzhi Zhou, Shanshan Zhao, Shutao He, Qiuxiang Ma, Xinlu Lu, Xiaomeng Hao, Hongxia Wang, Jun Yang and Peng Zhang
Received:      Accepted:     
Online Date: 10 June 2019
doi: 10.1111/jipb.12848
Arabidopsis ADC1 functions as an Nδ‐acetylornithine decarboxylase
Yann‐Ru Lou, Sheaza Ahmed, Jian Yan, Adewale M. Adio, Hannah M. Powell, Paul F. Morris and Georg Jander
Received:      Accepted:     
Online Date: 13 May 2019
doi: 10.1111/jipb.12821
Letter to the Editor
The role of miR156 in rejuvenation in Arabidopsis thaliana
Bin-Bin Ye, Ke Zhang and Jia-Wei Wang
Received:      Accepted:     
Online Date: 15 July 2019
doi: 10.1111/jipb.12855
Photosynthesis and Crop Physiology
ZEITLUPE is required for shade avoidance in the wild tobacco Nicotiana attenuata
Yong Zou, Ran Li and Ian T. Baldwin
Received:      Accepted:     
Online Date: 19 October 2019
doi: 10.1111/jipb.12880
Molecular Physiology
GBSS‐BINDING PROTEIN, encoding a CBM48 domain‐containing protein, affects rice quality and yield
Wei Wang, Xiangjin Wei, Guiai Jiao, Wenqiang Chen, Yawen Wu, Zhonghua Sheng, Shikai Hu, Lihong Xie, Jiayu Wang, Shaoqing Tang and Peisong Hu
Received:      Accepted:     
Online Date: 26 August 2019
doi: 10.1111/jipb.12866
Arabidopsis DXO1 possesses deNADding and exonuclease activities and its mutation affects defense-related and photosynthetic gene expression
Shuying Pan, Kai-en Li, Wei Huang, Huan Zhong, Huihui Wu, Yuan Wang, He Zhang, Zongwei Cai, Hongwei Guo, Xuemei Chen and Yiji Xia
Received:      Accepted:     
Online Date: 26 August 2019
doi: 10.1111/jipb.12867
Identification of plant genes putatively involved in the perception of fungal ergosterol‐squalene
Laura Lindo, Rosa E. Cardoza, Alicia Lorenzana, Pedro A. Casquero and Santiago Gutiérrez
Received:      Accepted:     
Online Date: 22 August 2019
doi: 10.1111/jipb.12862
Phosphorylation at Ser28 stabilizes the Arabidopsis nitrate transporter NRT2.1 in response to nitrate limitation
Xue Zou, Meng‐Yuan Liu, Wei‐Hua Wu and Yang Wang
Received:      Accepted:     
Online Date: 24 July 2019
doi: 10.1111/jipb.12858
The rice PLATZ protein SHORT GRAIN6 determines grain size by regulating spikelet hull cell division
Shi-Rong Zhou and Hong-Wei Xue
Received:      Accepted:     
Online Date: 17 June 2019
doi: 10.1111/jipb.12851
Cryptochrome-mediated hypocotyl phototropism was regulated antagonistically by gibberellic acid and sucrose in Arabidopsis
Qing-Ping Zhao, Jin-Dong Zhu, Nan-Nan Li, Xiao-Nan Wang, Xiang Zhao and Xiao Zhang
Received:      Accepted:     
Online Date: 02 April 2019
doi: 10.1111/jipb.12813
PROMOTIONS

    For Upcoming Special lssue:

Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
Taobao QR code Weidian QR code

PUBLISHED BY

ACKNOWLEDGEMENTS

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2020 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
网站备案号:京ICP备16067583号-22