Early View
Online Version of Record before inclusion in an issue
For Selected
FHA2 is a plant-specific ISWI subunit responsible for stamen development and plant fertility
Bo-Wen Gu, Lian-Mei Tan, Cui-Jun Zhang, Xiao-Mei Hou, Xue-Wei Cai, She Chen and Xin-Jian He
Received:      Accepted:     
Online Date: 12 May 2020
doi: 10.1111/jipb.12945
WRKY transcription factors WRKY12 and WRKY13 interact with SPL10 to modulate age-mediated flowering
Zhenbing Ma, Wei Li, Houping Wang and Diqiu Yu
Received:      Accepted:     
Online Date: 12 May 2020
doi: 10.1111/jipb.12946
Targeted mutagenesis in Arabidopsis thaliana using CRISPR-Cas12b/C2c1
Fan Wu, Xinyu Qiao, Yafei Zhao, Ziyi Zhang, Yifan Gao, Lingfeng Shi, Haokun Du, Lulu Wang, Ya‐Jie Zhang, Yu Zhang, Langyu Liu, Quan Wang and Dejing Kong
Received:      Accepted:     
Online Date: 12 May 2020
doi: 10.1111/jipb.12944
SmMYB2 promotes salvianolic acid biosynthesis in the medicinal herb Salvia miltiorrhiza
Changping Deng, Yao Wang, Fenfen Huang, Sunjie Lu, Limei Zhao, Xingyuan Ma and Guoyin Kai
Received:      Accepted:     
Online Date: 28 April 2020
doi: 10.1111/jipb.12943
Autophagy in plants: Physiological roles and post-translational regulation
Hua Qi, Fan-Nv Xia and Shi Xiao
Received:      Accepted:     
Online Date: 23 April 2020
doi: 10.1111/jipb.12941
Aluminium is essential for root growth and development of tea plants (Camellia sinensis )
Lili Sun, Mengshi Zhang, Xiaomei Liu, Qianzhuo Mao, Chen Shi, Leon V. Kochian and Hong Liao
J Integr Plant Biol 2020, 62 (7): 984-997.  
Received:      Accepted:     
Online Date: 22 April 2020
doi: 10.1111/jipb.12942
BTB/TAZ protein MdBT2 integrates multiple hormonal and environmental signals to regulate anthocyanin biosynthesis in apple
Jian-Ping An, Xiao-Fei Wang and Yu-Jin Hao
Received:      Accepted:     
Online Date: 16 April 2020
doi: 10.1111/jipb.12940
PIF1 and RVE1 form a transcriptional feedback loop to control light‐mediated seed germination in Arabidopsis
Liwen Yang, Zhimin Jiang, Yanjun Jing and Rongcheng Lin
Received:      Accepted:     
Online Date: 11 April 2020
doi: 10.1111/jipb.12938
Induction of priming by cold stress via inducible volatile cues in neighboring tea plants
Mingyue Zhao, Lu Wang, Jingming Wang, Jieyang Jin, Na Zhang, Lei Lei, Ting Gao, Tingting Jing, Shangrui Zhang, Yi Wu, Bin Wu, Yunqing Hu, Xiaochun Wan, Wilfried Schwab and Chuankui Song
Received:      Accepted:     
Online Date: 10 April 2020
doi: 10.1111/jipb.12937
Pentatricopeptide repeat protein PHOTOSYSTEM I BIOGENESIS FACTOR2 is required for splicing of ycf3
Xuemei Wang, Zhipan Yang, Yi Zhang, Wen Zhou, Aihong Zhang and Congming Lu
Received:      Accepted:     
Online Date: 06 April 2020
doi: 10.1111/jipb.12936
Large-scale identification of expression quantitative trait loci in Arabidopsis reveals novel candidate regulators of immune responses and other processes
Xingang Wang, Min Ren, Danni Liu, Dabao Zhang, Cuijun Zhang, Zhaobo Lang, Alberto P. Macho, Min Zhang and Jian‐Kang Zhu
Received:      Accepted:     
Online Date: 04 April 2020
doi: 10.1111/jipb.12930
Light signaling and UV-B mediated plant growth regulation
Arpita Yadav, Deeksha Singh, Maneesh Lingwan, Premachandran Yadukrishnan, Shyam Kumar Masakapalli and Sourav Datta
Received:      Accepted:     
Online Date: 01 April 2020
doi: 10.1111/jipb.12932
B-box proteins: Pivotal players in light-mediated development in plants
Zhaoqing Song, Yeting Bian, Jiujie Liu, Yuting Sun and Dongqing Xu
Received:      Accepted:     
Online Date: 01 April 2020
doi: 10.1111/jipb.12935
SHY2 as a node in the regulation of root meristem development by auxin, brassinosteroids, and cytokinin
Taotao Li, Xinke Kang, Wei Lei, Xiuhong Yao, Lijuan Zou, Dawei Zhang and Honghui Lin
Received:      Accepted:     
Online Date: 01 April 2020
doi: 10.1111/jipb.12931
Asymmetric cytokinin signaling opposes gravitropism in roots
Sascha Waidmann and Jürgen Kleine-Vehn
J Integr Plant Biol 2020, 62 (7): 882-886.  
Received:      Accepted:     
Online Date: 31 March 2020
doi: 10.1111/jipb.12929
Targeting and signaling of Rho of plants guanosine triphosphatases require synergistic interaction between guanine nucleotide inhibitor and vesicular trafficking
Fu-Rong Ge, Sen Chai, Sha Li and Yan Zhang
Received:      Accepted:     
Online Date: 21 March 2020
doi: 10.1111/jipb.12928
Phytohormone dynamics in developing endosperm influence rice grain shape and quality
Xiao-Fan Zhang, Jian-Hua Tong, Ai-Ning Bai, Chun-Ming Liu, Lang-Tao Xiao and Hong-Wei Xue
Received:      Accepted:     
Online Date: 21 March 2020
doi: 10.1111/jipb.12927
Trehalose-6-phosphate phosphatase E modulates ABA-controlled root growth and stomatal movement in Arabidopsis
Wenjing Wang, Qingbin Chen, Shouming Xu, Wen-Cheng Liu, Xiaohong Zhu, and Chun-Peng Song
Received:      Accepted:     
Online Date: 13 March 2020
doi: 10.1111/jipb.12925
A novel CCCH‐type zinc finger protein SAW1 activates OsGA20ox3 to regulate gibberellin homeostasis and anther development in rice
Bin Wang, Ruiqiu Fang, Faming Chen, Jingluan Han, Yao-Guang Liu, Letian Chen and Qinlong Zhu
Received:      Accepted:     
Online Date: 09 March 2020
doi: 10.1111/jipb.12924
Maize WI5 encodes an endo‐1,4‐β‐xylanase required for secondary cell wall synthesis and water transport in xylem
Xiaojiao Hu, Yang Cui, Xiaomin Lu, Weibin Song, Lei Lei, Jinjie Zhu, Jinsheng Lai, Lizhu E and Haiming Zhao
Received:      Accepted:     
Online Date: 04 March 2020
doi: 10.1111/jipb.12923
A bHLH transcription activator regulates defense signaling by nucleo‐cytosolic trafficking in rice
Fanwei Meng, Chao Yang, Jidong Cao, Huan Chen, Jinhuan Pang, Qiqi Zhao, Zongyi Wang, Zheng Qing Fu and Jun Liu
Received:      Accepted:     
Online Date: 04 March 2020
doi: 10.1111/jipb.12922
GDSL esterase/lipases OsGELP34 and OsGELP110/OsGELP115 are essential for rice pollen development
Huihui Zhang, Menglong Wang, Yiqi Li, Wei Yan, Zhenyi Chang, Haolin Ni, Zhufeng Chen, Jianxin Wu, Chunjue Xu, Xing Wang Deng and Xiaoyan Tang
Received:      Accepted:     
Online Date: 18 February 2020
doi: 10.1111/jipb.12919
H3K36me2 is highly correlated with m6A modifications in plants
Sangrea Shim, Hong Gil Lee, Hongwoo Lee, and Pil Joon Seo
Received:      Accepted:     
Online Date: 13 February 2020
doi: 10.1111/jipb.12917
The Brassica napus GATA transcription factor BnA5.ZML1 is a stigma compatibility factor
Zhiqiang Duan, Yatao Zhang, Jinxing Tu, Jinxiong Shen, Bin Yi, Tingdong Fu, Cheng Dai and Chaozhi Ma
Received:      Accepted:     
Online Date: 05 February 2020
doi: 10.1111/jipb.12916
Brassinosteroids regulate outer ovule integument growth in part via the control of INNER NO OUTER by BRASSINOZOLE‐RESISTANT family transcription factors
Dandan Jia, Lian-Ge Chen, Guimin Yin, Xiaorui Yang, Zhihua Gao, Yi Guo, Yu Sun and Wenqiang Tang
Received:      Accepted:     
Online Date: 03 February 2020
doi: 10.1111/jipb.12915
Identification of late‐stage pollen‐specific promoters for construction of pollen‐inactivation system in rice
Menglong Wang, Wei Yan, Xiaoqun Peng, Zhufeng Chen, Chunjue Xu, Jianxin Wu, Xing Wang Deng and Xiaoyan Tang
Received:      Accepted:     
Online Date: 22 January 2020
doi: 10.1111/jipb.12912
Phototropin‐ and photosynthesis‐dependent mitochondrial positioning in Arabidopsis thaliana mesophyll cells
Md Sayeedul Islam, Toan Van Nguyen, Wataru Sakamoto and Shingo Takagi
Received:      Accepted:     
Online Date: 21 January 2020
doi: 10.1111/jipb.12910
Combined genome‐wide association study and transcriptome analysis reveal candidate genes for resistance to Fusarium ear rot in maize
Lishan Yao, Yanmei Li, Chuanyu Ma, Lixiu Tong, Feili Du and Mingliang Xu
Received:      Accepted:     
Online Date: 21 January 2020
doi: 10.1111/jipb.12911
Plastid ribosomal protein LPE2 is involved in photosynthesis and the response to C/N balance in Arabidopsis thaliana
Xiaoxiao Dong, Sujuan Duan, Hong-Bin Wang and Hong-Lei Jin
Received:      Accepted:     
Online Date: 15 January 2020
doi: 10.1111/jipb.12907
Colonization of endophyte Acremonium sp. D212 in Panax notoginseng and rice mediated by auxin and jasmonic acid
Li Han, Xuan Zhou, Yiting Zhao, Shusheng Zhu, Lixia Wu, Yunlu He, Xiangrui Ping, Xinqi Lu, Wuying Huang, Jie Qian, Lina Zhang, Xi Jiang, Dan Zhu, Chongyu Luo, Saijie Li, Qian Dong, Qijing Fu, Kaiyuan Deng, Xin Wang, Lei Wang, Sheng Peng, Jinsong Wu, Weimin Li, Jiří Friml, Youyong Zhu, Xiahong He and Yunlong Du
Received:      Accepted:     
Online Date: 07 January 2020
doi: 10.1111/jipb.12905
MYC2, MYC3, and MYC4 function additively in wounding‐induced jasmonic acid biosynthesis and catabolism
Cuiping Zhang, Yunting Lei, Chengkai Lu, Lei Wang and Jianqiang Wu
Received:      Accepted:     
Online Date: 26 December 2019
doi: 10.1111/jipb.12902
Osa‐miR1873 fine‐tunes rice immunity against Magnaporthe oryzae and yield traits
Shi-Xin Zhou, Yong Zhu, Liang-Fang Wang, Ya-Ping Zheng, Jin-Feng Chen, Ting-Ting Li, Xue-Mei Yang, He Wang, Xu-Pu Li, Xiao-Chun Ma, Ji-Qun Zhao, Mei Pu, Hui Feng, Yan Li, Jing Fan, Ji-Wei Zhang, Yan-Yan Huang and Wen-Ming Wang
Received:      Accepted:     
Online Date: 21 December 2019
doi: 10.1111/jipb.12900
Lectin receptor kinase OsLecRK‐S.7 is required for pollen development and male fertility
Xiaoqun Peng, Menglong Wang, Yiqi Li, Wei Yan, Zhenyi Chang, Zhufeng Chen, Chunjue Xu, Chengwei Yang, Xing Wang Deng, Jianxin Wu, and Xiaoyan Tang
Received:      Accepted:     
Online Date: 13 December 2019
doi: 10.1111/jipb.12897
Aldehyde dehydrogenase ALDH3F1 involvement in flowering time regulation through histone acetylation modulation on FLOWERING LOCUS C
Danyun Xu, Qing Liu, Gang Chen, Zhiqiang Yan and Honghong Hu
Received:      Accepted:     
Online Date: 12 December 2019
doi: 10.1111/jipb.12893
Proteomic and metabolomic profiling underlines the stage‐ and time‐dependent effects of high temperature on grape berry metabolism
David Lecourieux, Christian Kappel, Stéphane Claverol, Philippe Pieri, Regina Feil, John E. Lunn, Marc Bonneu, Lijun Wang, Eric Gomès, Serge Delrot and Fatma Lecourieux
Received:      Accepted:     
Online Date: 12 December 2019
doi: 10.1111/jipb.12894
Split Nano luciferase complementation for probing protein-protein interactions in plant cells
Feng-Zhu Wang, Nannan Zhang, Yan-Jun Guo, Ben-Qiang Gong and Jian-Feng Li
Received:      Accepted:     
Online Date: 22 November 2019
doi: 10.1111/jipb.12891
The interaction of CaM7 and CNGC14 regulates root hair growth in Arabidopsis
Qudsia Zeb, Xiaohan Wang, Congcong Hou, Xiwen Zhang, Mengqi Dong, Sisi Zhang, Qian Zhang, Zhijie Ren, Wang Tian, Huifen Zhu, Legong Li and Liangyu Liu
J Integr Plant Biol 2020, 62 (7): 887-896.  
Received:      Accepted:     
Online Date: 22 November 2019
doi: 10.1111/jipb.12890
Overexpression of CmSOS1 confers waterlogging tolerance in Chrysanthemum
Lijun Wang, Jiaojiao Gao, Zixin Zhang, Weimiao Liu, Peilei Cheng, Wenting Mu, Tong Su, Sumei Chen, Fadi Chen and Jiafu Jiang
Received:      Accepted:     
Online Date: 19 November 2019
doi: 10.1111/jipb.12889
A WRKY transcription factor confers aluminum tolerance via regulation of cell wall modifying genes
Chun Xiao Li, Jing Ying Yan, Jiang Yuan Ren, Li Sun, Chen Xu, Gui Xin Li, Zhong Jie Ding and Shao Jian Zheng
Received:      Accepted:     
Online Date: 15 November 2019
doi: 10.1111/jipb.12888
OsCYCP4s coordinate phosphate starvation signaling with cell cycle progression in rice
Lei Xu, Fang Wang, Ruili Li, Minjuan Deng, Meilan Fu, Huiying Teng and Keke Yi
J Integr Plant Biol 2020, 62 (7): 1017-1033.  
Received:      Accepted:     
Online Date: 07 November 2019
doi: 10.1111/jipb.12885
PROMOTIONS
Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
Taobao QR code Weidian QR code

PUBLISHED BY

ACKNOWLEDGEMENTS

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2020 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
网站备案号:京ICP备16067583号-22