Articles Recommended by Editor          

Whole genome re-sequencing reveals evolutionary patterns of sacred lotus (Nelumbo nucifera)
Author: Longyu Huang, Mei Yang, Ling Li, Hui Li, Dong Yang, Tao Shi and Pingfang Yang
Journal of Integrative Plant Biology 2018 60(1): 2每15
Published Online: October 20, 2018
DOI: 10.1111/jipb.12606
      Abstract (Browse 57)   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF       
Long-distance ABA transport can mediate distal tissue responses by affecting local ABA concentrations
Author: Wenrao Li, Carlos de Ollas and Ian C Dodd
Journal of Integrative Plant Biology 2018 60(1): 16每33
Published Online: October 20, 2018
DOI: 10.1111/jipb.12605
      Abstract (Browse 58)   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF       
Graft-accelerated virus-induced gene silencing facilitates functional genomics in rose flowers
Author: Huijun Yan, Shaochuan Shi, Nan Ma, Xiaoqian Cao, Hao Zhang, Xianqin Qiu, Qigang Wang, Hongying Jian, Ningning Zhou, Zhao Zhang and Kaixue Tang
Journal of Integrative Plant Biology 2018 60(1): 34每44
Published Online: September 12, 2018
DOI: 10.1111/jipb.12599
      Abstract (Browse 91)   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF       
AGO18b negatively regulates determinacy of spikelet meristems on the tassel central spike in maize
Author: Wei Sun, Xiaoli Xiang, Lihong Zhai, Dan Zhang, Zheng Cao, Lei Liu and Zuxin Zhang
Journal of Integrative Plant Biology 2018 60(1): 65每78
Published Online: September 6, 2018
DOI: 10.1111/jipb.12596
      Abstract (Browse 114)   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF       
NaMYB8 regulates distinct, optimally distributed herbivore defense traits
Author: Martin Schäfer, Christoph Brütting, Shuqing Xu, Zhihao Ling, Anke Steppuhn, Ian T. Baldwin and Meredith C. Schuman
Journal of Integrative Plant Biology 2017 59(12): 844每850
Published Online: August 26, 2017
DOI: 10.1111/jipb.12593
      Abstract (Browse 134)   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF       
Arabidopsis EXO70A1 recruits Patellin3 to the cell membrane independent of its role as an exocyst subunit
Author: Chengyun Wu, Lu Tan, Max van Hooren, Xiaoyun Tan, Feng Liu, Yan Li, Yanxue Zhao, Bingxuan Li, Qingchen Rui, Teun Munnik and Yiqun Bao
Journal of Integrative Plant Biology 2017 59(12): 851每865
Published Online: August 16, 2017
DOI: 10.1111/jipb.12578
      Abstract (Browse 422)   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF       
Potassium channel AKT1 is involved in the auxin-mediated root growth inhibition in Arabidopsis response to low K+ stress
Author: Juan Li, Wei-Hua Wu and Yi Wang
Journal of Integrative Plant Biology 2017 59(12): 895每909
Published Online: August 7, 2017
DOI: 10.1111/jipb.12575
      Abstract (Browse 440)   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF       
Small RNAs in regulating temperature stress response in plants
Author: Qing Liu, Shijuan Yan, Tifeng Yang, Shaohong Zhang, Yue-Qin Chen and Bin Liu
Journal of Integrative Plant Biology 2017 59(11): 774每791
Published Online: July 21, 2017
DOI: 10.1111/jipb.12571
      Abstract (Browse 246)   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF       
Arabidopsis CPR5 regulates ethylene signaling via molecular association with the ETR1 receptor
Author: Feifei Wang, Lijuan Wang, Longfei Qiao, Jiacai Chen, Maria Belen Pappa, Haixia Pei, Tao Zhang, Caren Chang and Chun-Hai Dong
Journal of Integrative Plant Biology 2017 59(11): 810每824
Published Online: July 14, 2017
DOI: 10.1111/jipb.12570
      Abstract (Browse 226)   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF       
Seed dispersal by hornets: An unusual insect-plant mutualism
Author: Gao Chen, Zheng-Wei Wang, Yan Qin and Wei-Bang Sun
Journal of Integrative Plant Biology 2017 59(11): 792每796
Published Online: July 11, 2017
DOI: 10.1111/jipb.12568
      Abstract (Browse 165)   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF       
Fitness consequences of a clock pollinator filter in Nicotiana attenuata flowers in nature
Author: Felipe Yon, Danny Kessler, Youngsung Joo, Sang-Gyu Kim and Ian T. Baldwin
Journal of Integrative Plant Biology 2017 59(11): 805每809
Published Online: August 19, 2017
DOI: 10.1111/jipb.12579
      Abstract (Browse 145)   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF       
THESEUS1 positively modulates plant defense responses against Botrytis cinerea through GUANINE EXCHANGE FACTOR4 signaling
Author: Shaofeng Qu, Xi Zhang, Yutong Song, Jinxing Lin and Xiaoyi Shan
Journal of Integrative Plant Biology 2017 59(11): 797每804
Published Online: June 24, 2017
DOI: 10.1111/jipb.12565
      Abstract (Browse 189)   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF       
Arabidopsis TOR signaling is essential for sugar-regulated callus formation
Author: Kyounghee Lee and Pil Joon Seo
Journal of Integrative Plant Biology 2017 59(10): 742每746
Published Online: June 17, 2017
DOI: 10.1111/jipb.12560
      Abstract (Browse 214)   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF       
Engineering crop nutrient efficiency for sustainable agriculture
Author: Liyu Chen and Hong Liao
Journal of Integrative Plant Biology 2017 59(10): 710每735
Published Online: June 10, 2017
DOI: 10.1111/jipb.12559
      Abstract (Browse 245)   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF       
Mutation in a novel gene SMALL AND CORDATE LEAF 1 affects leaf morphology in cucumber
Author: Dongli Gao, Chunzhi Zhang, Shu Zhang, Bowen Hu, Shenhao Wang, Zhonghua Zhang and Sanwen Huang
Journal of Integrative Plant Biology 2017 59(10): 736每741
Published Online: June 9, 2017
DOI: 10.1111/jipb.12558
      Abstract (Browse 244)   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF       
ARR12 promotes de novo shoot regeneration in Arabidopsis thaliana via activation of WUSCHEL expression
Author: Xuehuan Dai, Zhenhua Liu, Meng Qiao, Juan Li, Shuo Li and Fengning Xiang
Journal of Integrative Plant Biology 2017 59(10): 747每758
Published Online: July 5, 2017
DOI: 10.1111/jipb.12567
      Abstract (Browse 165)   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF       
The polyketide synthase OsPKS2 is essential for pollen exine and Ubisch body patterning in rice
Author: Xiaolei Zhu, Jing Yu, Jianxin Shi, Takayuki Tohge, Alisdair R. Fernie, Sagit Meir, Asaph Aharoni, Dawei Xu, Dabing Zhang and Wanqi Liang
Journal of Integrative Plant Biology 2017 59(9): 612每628
Published Online: August 7, 2017
DOI: 10.1111/jipb.12574
      Abstract (Browse 95)   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF       
A reciprocal inhibition between ARID1 and MET1 in male and female gametes in Arabidopsis
Author: Lei Li, Wenye Wu, Youshang Zhao and Binglian Zheng
Journal of Integrative Plant Biology 2017 59(9): 657每668
Published Online: August 7, 2017
DOI: 10.1111/jipb.12573
      Abstract (Browse 105)   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF       
SNAIL1 is essential for female gametogenesis in Arabidopsis thaliana
Author: Lihong Hao, Xiaolin Wei, Jiulei Zhu, Jiao Shi, Jingjing Liu, Hongya Gu, Tomohiko Tsuge and Li-Jia Qu
Journal of Integrative Plant Biology 2017 59(9): 629每641
Published Online: August 4, 2017
DOI: 10.1111/jipb.12572
      Abstract (Browse 705)   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF       
The signals to trigger the initiation of ovule enlargement are from the pollen tubes: The direct evidence
Author: Sheng Zhong, Jun Zhang and Li-Jia Qu
Journal of Integrative Plant Biology 2017 59(9): 600每603
Published Online: August 16, 2017
DOI: 10.1111/jipb.12577
      Abstract (Browse 103)   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF       

Total: 562 , Current: 1-20,  Page  1,  Page  2,  Page  3,  Page  4,  Page  5,  Page  6 >>>  

PROMOTIONS

    Photo Gallery
Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn

Copyright © 2018 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q