These online-only issues contain a collection of related articles from various issues of Journal of Integrative Plant Biology. By pulling these papers together we aim to make these topics more accessible for our readers and encourage further research in these areas.

Updated in July 2018
          Virtual Issue: Rice genomics and agriculture
  
Efficient allelic replacement in rice by gene editing: A case study of the NRT1.1B gene 
Author: Jingying Li, Xin Zhang, Yongwei Sun, Jiahui Zhang, Wenming Du, Xiuping Guo, Shaoya Li, Yunde Zhao, Lanqin Xia
Journal of Integrative Plant Biology 2018 60(7): 536–540
Published Online: March 23, 2018
DOI: 10.1111/jipb.12650

 Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
SDG721 and SDG705 are required for rice growth 
Author: Pengfei Jiang, Shiliang Wang, Aziz Ul Ikram, Zuntao Xu, Haiyang Jiang, Beijiu Cheng and Yong Ding
Journal of Integrative Plant Biology 2018 60(7): 530–535
Published Online: February 23, 2018
DOI: 10.1111/jipb.12644

 Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
The calcium-dependent kinase OsCPK24 functions in cold stress responses in rice 
Author: Yu Liu, Chunjue Xu, Yanfen Zhu, Lina Zhang, Taiyu Chen, Fei Zhou, Hao Chen and Yongjun Lin
Journal of Integrative Plant Biology 2018 60(2): 173–188
Published Online: November 29, 2017
DOI: 10.1111/jipb.12614

 Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
A substitution mutation in OsPELOTA confers bacterial blight resistance by activating the salicylic acid pathway 
Author: Xiao-Bo Zhang, Bao-Hua Feng, Hui-Mei Wang, Xia Xu, Yong-Feng Shi, Yan He, Zheng Chen, Atul Prakash Sathe, Lei Shi and Jian-Li Wu
Journal of Integrative Plant Biology 2018 60(2): 160–172
Published Online: November 29, 2017
DOI: 10.1111/jipb.12613

 Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Chromatin-remodeling factor OsINO80 is involved in regulation of gibberellin biosynthesis and is crucial for rice plant growth and development 
Author: Chao Li, Yuhao Liu, Wen-Hui Shen, Yu Yu and Aiwu Dong
Journal of Integrative Plant Biology 2018 60(2): 144–159
Published Online: October 17, 2017
DOI: 10.1111/jipb.12603

 Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
OsIDD2, a zinc finger and INDETERMINATE DOMAIN protein, regulates secondary cell wall formation 
Author: Peng Huang, Hideki Yoshida, Kenji Yano, Shunsuke Kinoshita, Kyosuke Kawai, Eriko Koketsu, Masako Hattori, Sayaka Takehara, Ji Huang, Ko Hirano, Reynante Lacsamana Ordonio, Makoto Matsuoka and Miyako Ueguchi-Tanaka
Journal of Integrative Plant Biology 2018 60(2): 130–143
Published Online: June 2, 2017
DOI: 10.1111/jipb.12557

 Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
TSC1 enables plastid development under dark conditions, contributing to rice adaptation to transplantation shock 
Author: Xiaoliang Shi, Sunlu Chen, Yu Peng, Yufeng Wang, Jiugeng Chen, Zhanghua Hu, Baohe Wang, Aihong Li, Daiyin Chao, Yuhong Li and Sheng Teng
Journal of Integrative Plant Biology 2018 60(2): 112–129
Published Online: December 6, 2017
DOI: 10.1111/jipb.12621

 Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
FRUCTOKINASE-LIKE PROTEIN 1 interacts with TRXz to regulate chloroplast development in rice 
Author: Lei He, Sen Zhang, Zhennan Qiu, Juan Zhao, Wendan Nie, Haiyan Lin, Zhengge Zhu, Dali Zeng, Qian Qian and Li Zhu
Journal of Integrative Plant Biology 2018 60(2): 94–111
Published Online: January 10, 2018
DOI: 10.1111/jipb.12631

 Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
QTL editing confers opposing yield performance in different rice varieties 
Author: Lan Shen, Chun Wang, Yaping Fu, Junjie Wang, Qing Liu, Xiaoming Zhang, Changjie Yan, Qian Qian and Kejian Wang
Journal of Integrative Plant Biology 2018 60(2): 89–93
Published Online: September 15, 2016
DOI: 10.1111/jipb.12501

 Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Ectopic expression of fungal EcGDH improves nitrogen assimilation and grain yield in rice 
Author: Dongying Tang, Yuchong Peng, Jianzhong Lin, Changqing Du, Yuanzhu Yang, Dan Wang, Cong Liu, Lu Yan, Xiaoying Zhao, Xia Li, Liangbi Chen and Xuanming Liu
Journal of Integrative Plant Biology 2018 60(2): 85–88
Published Online: January 6, 2017
DOI: 10.1111/jipb.12519

 Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
GRAIN INCOMPLETE FILLING 2 regulates grain filling and starch synthesis during rice caryopsis development 
Author: Xiangjin Wei, Guiai Jiao, Haiyan Lin, Zhonghua Sheng, Gaoneng Shao, Lihong Xie, Shaoqing Tang, Qingguo Xu and Peisong Hu
Journal of Integrative Plant Biology 2017 59(2): 134–153
Published Online: December 13, 2016
DOI: 10.1111/jipb.12510

 Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
NARROW AND ROLLED LEAF 2 regulates leaf shape, male fertility, and seed size in rice
Author: Shuangshuang Zhao, Lei Zhao, Fengxia Liu, Yongzhen Wu, Zuofeng Zhu, Chuanqing Sun and Lubin Tan
Journal of Integrative Plant Biology 2016 58(12): 983–996
Published Online: October 20, 2016
DOI: 10.1111/jipb.12503
   Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
RLS3, a protein with AAA+ domain localized in chloroplast, sustains leaf longevity in rice
Author: Yanhui Lin, Lubin Tan, Lei Zhao, Xianyou Sun and Chuanqing Sun
Journal of Integrative Plant Biology 2016 58(12): 971–982
Published Online: June 30, 2016
DOI: 10.1111/jipb.12487
   Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Molecular evidence for biochemical diversification of phenolamide biosynthesis in rice plants
Author: Kimiaki Tanabe, Yuko Hojo, Tomonori Shinya and Ivan Galis
Journal of Integrative Plant Biology 2016 58(11): 903–913
Published Online: March 26, 2016
DOI: 10.1111/jipb.12480
   Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
OsGRF4 controls grain shape, panicle length and seed shattering in rice 
Author: Pingyong Sun, Wuhan Zhang, Yihua Wang, Qiang He, Fu Shu, Hai Liu, Jie Wang, Jianmin Wang, Longping Yuan and Huafeng Deng
Journal of Integrative Plant Biology 2016 58(10): 836–847
Published Online: March 3, 2016
DOI: 10.1111/jipb.12473

 Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Rice caryopsis development II: Dynamic changes in the endosperm 
Author: Xiaoba Wu, Jinxin Liu, Dongqi Li and Chun-Ming Liu
Journal of Integrative Plant Biology 2016 58(9): 786–798
Published Online: July 22, 2016
DOI: 10.1111/jipb.12488

 Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Rice caryopsis development I: Dynamic changes in different cell layers 
Author: Xiaoba Wu, Jinxin Liu, Dongqi Li and Chun-Ming Liu
Journal of Integrative Plant Biology 2016 58(9): 772–785
Published Online: October 16, 2015
DOI: 10.1111/jipb.12440

 Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Mitochondrial GPX1 silencing triggers differential photosynthesis impairment in response to salinity in rice plants
Author: Yugo Lima-Melo, Fabricio E. L. Carvalho, Márcio O. Martins, Gisele Passaia, Rachel H. V. Sousa, Milton C. Lima Neto, Márcia Margis-Pinheiro and Joaquim A. G. Silveira
Journal of Integrative Plant Biology 2016 58(8): 737–748
Published Online: January 22, 2016
DOI: 10.1111/jipb.12464
   Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
The wheat MYB-related transcription factor TaMYB72 promotes flowering in rice 
Author: Lichao Zhang, Guoxiang Liu, Jizeng Jia, Guangyao Zhao, Chuan Xia, Lina Zhang, Fu Li, Qiang Zhang, Chunhao Dong, Shuangcheng Gao, Longzhi Han, Xiuping Guo, Xin Zhang, Jinxia Wu, Xu Liu and Xiuying Kong
Journal of Integrative Plant Biology 2016 58(8): 701–704
Published Online: December 30, 2015
DOI: 10.1111/jipb.12461

 Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Putative zeatin O-glucosyltransferase OscZOG1 regulates root and shoot development and formation of agronomic traits in rice
Author: Xiao-Ling Shang, Rong-Rong Xie, Hua Tian, Qing-Long Wang and Fang-Qing Guo
Journal of Integrative Plant Biology 2016 58(7): 627–641
Published Online: October 28, 2015
DOI: 10.1111/jipb.12444
   Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Shade-induced stem elongation in rice seedlings: Implication of tissue-specific phytohormone regulation 
Author: Huihui Liu, Chuanwei Yang and Lin Li
Journal of Integrative Plant Biology 2016 58(7): 614–617
Published Online: February 17, 2016
DOI: 10.1111/jipb.12468

 Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
A putative 6-transmembrane nitrate transporter OsNRT1.1b plays a key role in rice under low nitrogen  
Author: Xiaorong Fan, Huimin Feng, Yawen Tan, Yanling Xu, Qisong Miao and Guohua Xu
Journal of Integrative Plant Biology 2016 58(6): 590–599
Published Online: July 29, 2015
DOI: 10.1111/jipb.12382

 Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Jasmonic acid carboxyl methyltransferase regulates development and herbivory-induced defense response in rice
Author: Jinfeng Qi, Jiancai Li, Xiu Han, Ran Li, Jianqiang Wu, Haixin Yu, Lingfei Hu, Yutao Xiao, Jing Lu and Yonggen Lou
Journal of Integrative Plant Biology 2016 58(6): 564–576
Published Online: October 15, 2015
DOI: 10.1111/jipb.12436
   Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
The pleiotropic ABNORMAL FLOWER AND DWARF1 affects plant height, floral development and grain yield in rice  
Author: Deyong Ren, Yuchun Rao, Liwen Wu, Qiankun Xu, Zizhuang Li, Haiping Yu, Yu Zhang, Yujia Leng, Jiang Hu, Li Zhu, Zhenyu Gao, Guojun Dong, Guangheng Zhang, Longbiao Guo, Dali Zeng and Qian Qian
Journal of Integrative Plant Biology 2016 58(6): 529–539
Published Online: October 21, 2015
DOI: 10.1111/jipb.12441

 Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
OsSIDP366, a DUF1644 gene, positively regulates responses to drought and salt stresses in rice
Author: Chiming Guo, Chengke Luo, Lijia Guo, Min Li, Xiaoling Guo, Yuxia Zhang, Liangjiang Wang and Liang Chen
Journal of Integrative Plant Biology 2016 58(5): 492–502
Published Online: July 14, 2015
DOI: 10.1111/jipb.12376
   Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Transcriptome shock in an interspecific F1 triploid hybrid of Oryza revealed by RNA sequencing 
Author: Ying Wu, Yue Sun, Xutong Wang, Xiuyun Lin, Shuai Sun, Kun Shen, Jie Wang, Tingting Jiang, Silin Zhong, Chunming Xu and Bao Liu
Journal of Integrative Plant Biology 2016 58(2): 150–164
Published Online: April 1, 2015
DOI: 10.1111/jipb.12357

 Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Role of rice cytosolic hexokinase OsHXK7 in sugar signaling and metabolism
Author: Hyun-Bi Kim, Jung-Il Cho, Nayeon Ryoo, Dong-Ho Shin, Youn-Il Park, Yong-sic Hwang, Sang-Kyu Lee, Gynheung An and Jong-Seong Jeon
Journal of Integrative Plant Biology 2016 58(2): 127–135
Published Online: May 7, 2015
DOI: 10.1111/jipb.12366
   Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Single base substitution in OsCDC48 is responsible for premature senescence and death phenotype in rice 
Author: Qi-Na Huang, Yong-Feng Shi, Xiao-Bo Zhang, Li-Xin Song, Bao-Hua Feng, Hui-Mei Wang, Xia Xu, Xiao-Hong Li, Dan Guo and Jian-Li Wu
Journal of Integrative Plant Biology 2016 58(1): 12–28
Published Online: June 4, 2015
DOI: 10.1111/jipb.12372

 Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Loss-of-function mutation of rice SLAC7 decreases chloroplast stability and induces a photoprotection mechanism in rice  
Author: Xiaolei Fan, Jiemin Wu, Taiyu Chen, Weiwei Tie, Hao Chen, Fei Zhou and Yongjun Lin
Journal of Integrative Plant Biology 2015 57(12): 1063–1077
Published Online: March 4, 2015
DOI: 10.1111/jipb.12350

 Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Development of genome-wide insertion/deletion markers in rice based on graphic pipeline platform 
Author: Yang Lü, Xiao Cui, Rui Li, Piaopiao Huang, Jie Zong, Danqing Yao, Gang Li, Dabing Zhang and Zheng Yuan
Journal of Integrative Plant Biology 2015 57(11): 980–991
Published Online: March 21, 2015
DOI: 10.1111/jipb.12354

 Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Genetic diversity for mycorrhizal symbiosis and phosphate transporters in rice 
Author: Kwanho Jeong, Nicolas Mattes, Sheryl Catausan, Joong Hyoun Chin, Uta Paszkowski and Sigrid Heuer
Journal of Integrative Plant Biology 2015 57(11): 969–979
Published Online: October 15, 2015
DOI: 10.1111/jipb.12435

 Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
GID1 modulates stomatal response and submergence tolerance involving abscisic acid and gibberellic acid signaling in rice 
Author: Hao Du, Yu Chang, Fei Huang and Lizhong Xiong
Journal of Integrative Plant Biology 2015 57(11): 954–968
Published Online: November 22, 2014
DOI: 10.1111/jipb.12313

 Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Maize orthologs of rice GS5 and their trans-regulator are associated with kernel development 
Author: Jie Liu, Min Deng, Huan Guo, Sharif Raihan, Jingyun Luo, Yuancheng Xu, Xiaofei Dong and Jianbing Yan
Journal of Integrative Plant Biology 2015 57(11): 943–953
Published Online: August 17, 2015
DOI: 10.1111/jipb.12421

 Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Rice tissue-specific promoters and condition-dependent promoters for effective translational application 
Author: Hee-Jeong Jeong and Ki-Hong Jung
Journal of Integrative Plant Biology 2015 57(11): 913–924
Published Online: April 17, 2015
DOI: 10.1111/jipb.12362

 Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
The alteration in the architecture of a T-DNA insertion rice mutant osmtd1 is caused by up-regulation of MicroRNA156f  
Author: Qing Liu, Gezhi Shen, Keqin Peng, Zhigang Huang, Jianhua Tong, Mohammed Humayun Kabir, Jianhui Wang, Jingzhe Zhang, Genji Qin and Langtao Xiao
Journal of Integrative Plant Biology 2015 57(10): 819–829
Published Online: February 11, 2015
DOI: 10.1111/jipb.12340

 Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Characterization and molecular cloning of a serine hydroxymethyltransferase 1 (OsSHM1) in rice
Author: Dekai Wang, Heqin Liu, Sujuan Li, Guowei Zhai, Jianfeng Shao and Yuezhi Tao
Journal of Integrative Plant Biology 2015 57(9): 745–756
Published Online: January 31, 2015
DOI: 10.1111/jipb.12336
   Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Combinations of Hd2 and Hd4 genes determine rice adaptability to Heilongjiang Province, northern limit of China 
Author: Xiufeng Li, Huazhao Liu, Maoqing Wang, Hualong Liu, Xiaojie Tian, Wenjia Zhou, Tianxiao Lü, Zhenyu Wang, Chengcai Chu, Jun Fang and Qingyun Bu
Journal of Integrative Plant Biology 2015 57(8): 698–707
Published Online: December 30, 2014
DOI: 10.1111/jipb.12326

 Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Enhancement of innate immune system in monocot rice by transferring the dicotyledonous elongation factor Tu receptor EFR
Author: Fen Lu, Huiqin Wang, Shanzhi Wang, Wendi Jiang, Changlin Shan, Bin Li, Jun Yang, Shiyong Zhang and Wenxian Sun
Journal of Integrative Plant Biology 2015 57(7): 641–652
Published Online: October 31, 2014
DOI: 10.1111/jipb.12306
   Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Infection of Ustilaginoidea virens intercepts rice seed formation but activates grain-filling-related genes 
Author: Jing Fan, Xiao-Yi Guo, Liang Li, Fu Huang, Wen-Xian Sun, Yan Li, Yan-Yan Huang, Yong-Ju Xu, Jun Shi, Yang Lei1, Ai-Ping Zheng and Wen-Ming Wang
Journal of Integrative Plant Biology 2015 57(6): 577–590
Published Online: October 16, 2014
DOI: 10.1111/jipb.12299

 Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Mutation of Oryza sativa CORONATINE INSENSITIVE 1b (OsCOI1b) delays leaf senescence  
Author: Sang-Hwa Lee, Yasuhito Sakuraba, Taeyoung Lee, Kyu-Won Kim, Gynheung An, Han Yong Lee and Nam-Chon Paek
Journal of Integrative Plant Biology 2015 57(6): 562–576
Published Online: August 22, 2014
DOI: 10.1111/jipb.12276

 Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
OsMADS32 interacts with PI-like proteins and regulates rice flower development 
Author: Huanhuan Wang, Liang Zhang, Qiang Cai, Yun Hu, Zhenming Jin, Xiangxiang Zhao, Wei Fan, Qianming Huang, Zhijing Luo, Mingjiao Chen, Dabing Zhang and Zheng Yuan
Journal of Integrative Plant Biology 2015 57(5): 504–513
Published Online: August 1, 2014
DOI: 10.1111/jipb.12248

 Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
The regulatory network mediated by circadian clock genes is related to heterosis in rice
Author: Guojing Shen, Wei Hu, Bo Zhang and Yongzhong Xing
Journal of Integrative Plant Biology 2015 57(3): 300–312
Published Online: July 8, 2014
DOI: 10.1111/jipb.12240
   Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
OsHK3 is a crucial regulator of abscisic acid signaling involved in antioxidant defense in rice 
Author: Feng Wen, Tingting Qin, Yao Wang, Wen Dong, Aying Zhang, Mingpu Tan and Mingyi Jiang
Journal of Integrative Plant Biology 2015 57(2): 213–228
Published Online: June 9, 2014
DOI: 10.1111/jipb.12222

 Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Identification and characterization of Mini1, a gene regulating rice shoot development
Author: Yunxia Fang, Jiang Hu, Jie Xu, Haiping Yu, Zhenyuan Shi, Guosheng Xiong, Li Zhu, Dali Zeng, Guangheng Zhang, Zhenyu Gao, Guojun Dong, Meixian Yan, Longbiao Guo, Yonghong Wang and Qian Qian
Journal of Integrative Plant Biology 2015 57(2): 151–161
Published Online: June 19, 2014
DOI: 10.1111/jipb.12230
   Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
OsSERK1 regulates rice development but not immunity to Xanthomonas oryzae pv. oryzae or Magnaporthe oryzae
Author: Shimin Zuo, Xiaogang Zhou, Mawsheng Chen, Shilu Zhang, Benjamin Schwessinger, Deling Ruan, Can Yuan, Jing Wang, Xuewei Chen and Pamela C. Ronald
Journal of Integrative Plant Biology 2014 56(12): 1179–1192
Published Online: September 29, 2014
DOI: 10.1111/jipb.12290
   Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Rice CYP703A3, a cytochrome P450 hydroxylase, is essential for development of anther cuticle and pollen exine
Author: Xijia Yang, Di Wu, Jianxin Shi, Yi He, Franck Pinot, Bernard Grausem, Changsong Yin, Lu Zhu, Mingjiao Chen, Zhijing Luo, Wanqi Liang and Dabing Zhang
Journal of Integrative Plant Biology 2014 56(10): 979–994
Published Online: May 5, 2014
DOI: 10.1111/jipb.12212

   Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Comprehensive profiling and natural variation of flavonoids in rice 
Author: Xuekui Dong, Wei Chen, Wensheng Wang, Hongyan Zhang, Xianqing Liu and Jie Luo
Journal of Integrative Plant Biology 2014 56(9): 876–886
Published Online: April 15, 2014
DOI: 10.1111/jipb.12204

 Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Comparative metabolomic analysis of wild type and mads3 mutant rice anthers 
Author: Guorun Qu, Sheng Quan, Palash Mondol, Jie Xu, Dabing Zhang and Jianxin Shi
Journal of Integrative Plant Biology 2014 56(9): 849–863
Published Online: July 29, 2014
DOI: 10.1111/jipb.12245

 Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Gas chromatography mass spectrometry based metabolic profiling reveals biomarkers involved in rice-gall midge interactions 
Author: Ruchi Agarrwal, Jagadish Sanmallappa Bentur and Suresh Nair
Journal of Integrative Plant Biology 2014 56(9): 837–848
Published Online: July 24, 2014
DOI: 10.1111/jipb.12244

 Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Identification and fine mapping of quantitative trait loci for seed vigor in germination and seedling establishment in rice
Author: Lixia Xie, Zhengwei Tan, Yuan Zhou, Rongbao Xu, Laibao Feng, Yongzhong Xing and Xiaoquan Qi
Journal of Integrative Plant Biology 2014 56(8): 749–759
Published Online: February 27, 2014
DOI: 10.1111/jipb.12190

   Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Rice MtN3/saliva/SWEET gene family: Evolution, expression profiling, and sugar transport
Author: Meng Yuan, Junwei Zhao, Renyan Huang, Xianghua Li, Jinghua Xiao and Shiping Wang
Journal of Integrative Plant Biology 2014 56(6): 559–570
Published Online: January 24, 2014
DOI: 10.1111/jipb.12173

   Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
The rice OsV4 encoding a novel pentatricopeptide repeat protein is required for chloroplast development during the early leaf stage under cold stress
Author: Xiaodi Gong, Qianqian Su, Dongzhi Lin, Quan Jiang, Jianlong Xu, Jianhui Zhang, Sheng Teng and Yanjun Dong
Journal of Integrative Plant Biology 2014 56(4): 400–410
Published Online: November 30, 2013
DOI: 10.1111/jipb.12138

   Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Characterization of a Purine Permease Family Gene OsPUP7 Involved in Growth and Development Control in Rice 
Author: Zhuyun Qi and Lizhong Xiong
Journal of Integrative Plant Biology 2013 55(11): 1119–1135
Published Online: October 23, 2013
DOI: 10.1111/jipb.12101

 Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
The tRNA 3′-end Processing Enzyme tRNase Z2 Contributes to Chloroplast Biogenesis in Rice
Author: Tuan Long, Dong Guo, Dong He, Wenjie Shen and Xianghua Li
Journal of Integrative Plant Biology 2013 55(11): 1104–1118
Published Online: October 17, 2013
DOI: 10.1111/jipb.12102

   Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF       
  
Characterization and Fine Mapping of a Novel Rice Narrow Leaf Mutant nal9
Author: Wei Li, Chao Wu, Guocheng Hu, Li Xing, Wenjing Qian, Huamin Si, Zongxiu Sun, Xingchun Wang, Yaping Fu and Wenzhen Liu
Journal of Integrative Plant Biology 2013 55(11): 1016–1025
Published Online: September 10, 2013
DOI: 10.1111/jipb.12098

   Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF       
  
GS6, A Member of the GRAS Gene Family, Negatively Regulates Grain Size in Rice
Author: Lianjun Sun, Xiaojiao Li, Yongcai Fu, Zuofeng Zhu, Lubin Tan, Fengxia Liu, Xianyou Sun, Xuewen Sun and Chuanqing Sun
Journal of Integrative Plant Biology 2013 55(10): 938–949
Published Online: August 2, 2013
DOI: 10.1111/jipb.12062

   Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF       
  
OsRRMh, a Spen-like Gene, Plays an Important Role during the Vegetative to Reproductive Transition in Rice 
Author: Derui Liu and Xiuling Cai
Journal of Integrative Plant Biology 2013 55(9): 876–887
Published Online: August 26, 2013
DOI: 10.1111/jipb.12056

 Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Response of Rice to Insect Elicitors and the Role of OsJAR1 in Wound and Herbivory-induced JA-Ile Accumulation
Author: Kaori Fukumoto, Kabir Md Alamgir, Yuko Yamashita, Izumi C. Mori, Hideyuki Matsuura and Ivan Galis
Journal of Integrative Plant Biology 2013 55(8): 775–784
Published Online: August 11, 2013
DOI: 10.1111/jipb.12057

   Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Transcriptome-wide Analysis of Vernalization Reveals Conserved and Species-specific Mechanisms in Brachypodium
Author: Qing Huan, Zhiwei Mao, Jingyu Zhang, Yunyuan Xu and Kang Chong
Journal of Integrative Plant Biology 2013 55(8): 696–709
Published Online: June 12, 2013
DOI: 10.1111/jipb.12050

   Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
PHOSPHATIDYLSERINE SYNTHASE1 is Required for Inflorescence Meristem and Organ Development in Arabidopsis 
Author: Chengwu Liu, Hengfu Yin, Peng Gao, Xiaohe Hu, Jun Yang, Zhongchi Liu, Xiangdong Fu and Da Luo
Journal of Integrative Plant Biology 2013 55(8): 682–695
Published Online: August 11, 2013
DOI: 10.1111/jipb.12045

 Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Characterization and Mapping of a Salt-Sensitive Mutant in Rice (Oryza sativa L.)
Author: Jingwei Zhou, Fuzheng Wang, Ping Deng, Wen Jing and Wenhua Zhang
Journal of Integrative Plant Biology 2013 55(6): 504–513
Published Online: May 15, 2013
DOI: 10.1111/jipb.12048

   Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Characterization and Genetic Analysis of a Novel Rice Spotted-leaf Mutant HM47 with Broad-spectrum Resistance to Xanthomonas oryzae pv. oryzae 
Author: Bao-Hua Feng, Yang Yang, Yong-Feng Shi, Hai-Chao Shen, Hui-Mei Wang, Qi-Na Huang, Xia Xu, Xiang-Guang Lü and Jian-Li Wu
Journal of Integrative Plant Biology 2013 55(5): 473–483
Published Online: May 13, 2013
DOI: 10.1111/jipb.12021

 Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Molecular Control of Flowering in Response to Day Length in Rice 
Author: Vittoria Brambilla and Fabio Fornara
Journal of Integrative Plant Biology 2013 55(5): 410–418
Published Online: May 13, 2013
DOI: 10.1111/jipb.12033

 Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
OsLEC1/OsHAP3E Participates in the Determination of Meristem Identity in Both Vegetative and Reproductive Developments of Rice 
Author: Jing-Jing Zhang and Hong-Wei Xue
Journal of Integrative Plant Biology 2013 55(3): 232–249
Published Online: March 5, 2013
DOI: 10.1111/jipb.12025

 Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
A Kelch Motif-Containing Serine/Threonine Protein Phosphatase Determines the Large Grain QTL Trait in Rice
Author: Zejun Hu, Haohua He, Shiyong Zhang, Fan Sun, Xiaoyun Xin, Wenxiang Wang, Xi Qian, Jingshui Yang and Xiaojin Luo
Journal of Integrative Plant Biology 2012 54(12): 979–990
Published Online: December 11, 2012
DOI: 10.1111/jipb.12008

   Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Molecular Control of Male Reproductive Development and Pollen Fertility in Rice  
Author: Jing-Xin Guo and Yao-Guang Liu
Journal of Integrative Plant Biology 2012 54(12): 967–978
Published Online: December 11, 2012
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2012.01172.x

 Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
LHD1, an Allele of DTH8/Ghd8, Controls Late Heading Date in Common Wild Rice (Oryza rufipogon)  
Author: Xiaodong Dai, Younian Ding, Lubin Tan, Yongcai Fu, Fengxia Liu, Zuofeng Zhu, Xianyou Sun, Xuewen Sun, Ping Gu, Hongwei Cai and Chuanqing Sun
Journal of Integrative Plant Biology 2012 54(10): 790–799
Published Online: September 10, 2012
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2012.01166.x

 Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Overexpression of Rice Sphingosine-1-Phoshpate Lyase Gene OsSPL1 in Transgenic Tobacco Reduces Salt and Oxidative Stress Tolerance
Author: Huijuan Zhang, Jing Zhai, Jibo Mo, Dayong Li and Fengming Song
Journal of Integrative Plant Biology 2012 54(9): 652–662
Published Online: September 13, 2012
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2012.01150.x

   Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Overexpression of OsPAP10a, A Root-Associated Acid Phosphatase, Increased Extracellular Organic Phosphorus Utilization in Rice
Author: Jingluan Tian, Chuang Wang, Qian Zhang, Xiaowei He, James Whelan and Huixia Shou
Journal of Integrative Plant Biology 2012 54(9): 631–639
Published Online: July 16, 2012
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2012.01143.x

   Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
 
Yield-related QTLs and Their Applications in Rice Genetic Improvement  
Author: Xufeng Bai, Bi Wu and Yongzhong Xing
Journal of Integrative Plant Biology 2012 54(5): 300–311
Published Online: March 30, 2012
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2012.01117.x

 Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
A Mutation of OSOTP 51 Leads to Impairment of Photosystem I Complex Assembly and Serious Photo-damage in Rice
Author: Jian-Wei Ye, Zi-Ying Gong, Chun-Guang Chen, Hua-Ling Mi and Gen-Yun Chen
Journal of Integrative Plant Biology 2012 54(2): 87–98
Published Online: December 20, 2011
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2011.01094.x

   Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Rice Homeobox Transcription Factor HOX1a Positively Regulates Gibberellin Responses by Directly Suppressing EL1  
Author: Bi-Qing Wen, Mei-Qing Xing, Hua Zhang, Cheng Dai and Hong-Wei Xue
Journal of Integrative Plant Biology 2011 53(11): 869–878
Published Online: September 21, 2011
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2011.01075.x

 Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Gene Expression Profile Changes in Germinating Rice
Author: Dongli He, Chao Han and Pingfang Yang
Journal of Integrative Plant Biology 2011 53(10): 835–844
Published Online: September 12, 2011
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2011.01074.x

   Abstract   |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Induced Pib Expression and Resistance to Magnaporthe grisea are Compromised by Cytosine Demethylation at Critical Promoter Regions in Rice  
Author: Yuan Li, Qiong Xia, Hongping Kou, Dan Wang, Xiuyun Lin, Ying Wu, Chunming Xu, Shaocheng Xing and Bao Liu
Journal of Integrative Plant Biology 2011 53(10): 814–823
Published Online: July 21, 2011
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2011.01070.x

   Abstract   |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Adenosine Diphosphate Ribosylation Factor-GTPase-Activating Protein Stimulates the Transport of AUX1 Endosome, Which Relies on Actin Cytoskeletal Organization in Rice Root Development  
Author: Cheng Du, Yunyuan Xu, Yingdian Wang and Kang Chong
Journal of Integrative Plant Biology 2011 53(9): 698–709
Published Online: June 1, 2011
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2011.01059.x
 Abstract   |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Fine Mapping of qPAA8, a Gene Controlling Panicle Apical Development in Rice
Author: Zhi-Jun Cheng, Bi-Gang Mao, Su-Wei Gao, Ling Zhang, Jiu-Lin Wang, Cai-Lin Lei, Xin Zhang, Fu-Qing Wu, Xiu-Ping Guo and Jianmin Wan
Journal of Integrative Plant Biology 2011 53(9): 710–718
Published Online: May 23, 2011
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2011.01055.x
   Abstract   |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
ALK, The Key Gene for Gelatinization Temperature, is a Modifier Gene for Gel Consistency in Rice  
Author: Zhenyu Gao, Dali Zeng, Fangmin Cheng, Zhixi Tian, Longbiao Guo, Yan Su, Meixian Yan, Hua Jiang, Guojun Dong, Yuchen Huang, Bin Han, Jiayang Li and Qian Qian
Journal of Integrative Plant Biology 2011 53(9): 756–765
Published Online: June 28, 2011
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2011.01065.x
   Abstract   |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Identification of a Stable Quantitative Trait Locus for Percentage Grains with White Chalkiness in Rice (Oryza sativa)
Author: Tao Guo, Xiaolu Liu, Xiangyuan Wan, Jianfeng Weng, Shijia Liu, Xi Liu, Mingjiang Chen, Jingjing Li, Ning Su, Fuqing Wu, Zhijun Cheng, Xiuping Guo, Cailin Lei, Jiulin Wang, Ling Jiang and Jianmin Wan
Journal of Integrative Plant Biology 2011 53(8): 598–607
Published Online: April 25, 2011
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2011.01041.x
 Abstract   |   References   |  Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Characterization and Genetic Analysis of a Light- and Temperature-sensitive Spotted-leaf Mutant in Rice
Author: Qi-Na Huang, Yong-Feng Shi, Yang Yang, Bao-Hua Feng, Yan-Lin Wei, Jie Chen, Marietta Baraoidan, Hei Leung and Jian-Li Wu
Journal of Integrative Plant Biology 2011 53(8): 671–681
Published Online: May 23, 2011
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2011.01056.x
   Abstract   |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
A Transgenic Study on Affecting Potato Tuber Yield by Expressing the Rice Sucrose Transporter Genes OsSUT5Z and OsSUT2M  
Author: Aijun Sun, Yan Dai, Xinsheng Zhang, Chunmin Li, Kun Meng, Honglin Xu, Xiaoli Wei, Guifang Xiao, Pieter B.F. Ouwerkerk, Mei Wang and Zhen Zhu
Journal of Integrative Plant Biology 2011 53(7): 586–595
Published Online: June 16, 2011
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2011.01063.x
   Abstract   |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Genetic Analysis of Two Weak Dormancy Mutants Derived from Strong Seed Dormancy Wild Type Rice N22 (Oryza sativa)  
Author: Bingyue Lu, Kun Xie, Chunyan Yang, Long Zhang, Tao Wu, Xi Liu, Ling Jiang and Jianmin Wan
Journal of Integrative Plant Biology 2011 53(5): 338–346
Published Online: March 21, 2011
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2011.01038.x
 Abstract   |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Transcriptional Characteristics of Xa21-mediated Defense Responses in Rice
Author: Qiang Gan, Hui Bai, Xianfeng Zhao, Yong Tao, Haipan Zeng, Yuning Han, Wenyuan Song, Lihuang Zhu and Guozhen Liu
Journal of Integrative Plant Biology 2011 53(4): 300–311
Published Online: February 17, 2011
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2011.01032.x
 
Abstract   |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Genetic Analysis and Fine Mapping of a Novel Semidominant Dwarfing Gene LB4D in Rice
Author: Fei Liang, Xiaoyun Xin, Zejun Hu, Jiandi Xu, Gang Wei, Xiaoyin Qian, Jinshui Yang, Haohua He and Xiaojin Luo
Journal of Integrative Plant Biology 2011 53(4): 312–323
Published Online: February 7, 2011
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2011.01031.x
 
Abstract   |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Rice Phospholipase Dα is Involved in Salt Tolerance by the Mediation of H+-ATPase Activity and Transcription
Author: Peng Shen, Rong Wang, Wen Jing and Wenhua Zhang
Journal of Integrative Plant Biology 2011 53(4): 289–299
Published Online: December 16, 2010
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2010.01021.x
 
Abstract   |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Rice Brittleness Mutants: A Way to Open the ‘Black Box' of Monocot Cell Wall Biosynthesis  
Author: Baocai Zhang and Yihua Zhou
Journal of Integrative Plant Biology 2011 53(2): 136–142
Published Online: November 18, 2010
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2010.01011.x
 
Abstract   |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Rice OsRAD21-2 is Expressed in Actively Dividing Tissues and Its Ectopic Expression in Yeast Results in Aberrant Cell Division and Growth  
Author: Chunyan Gong, Tang Li, Qi Li, Longfeng Yan and Tai Wang
Journal of Integrative Plant Biology 2011 53(1): 14–24
Published Online: November 18, 2010
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2010.01009.x

 
Abstract   |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Proteomic Study Identifies Proteins Involved in Brassinosteroid Regulation of Rice Growth  
Author: Fengru Wang, Ming-Yi Bai, Zhiping Deng, Juan A. Oses-Prieto, Alma L. Burlingame, Tiegang Lu, Kang Chong and Zhi-Yong Wang
Journal of Integrative Plant Biology 2010 52(12): 1075–1085
Published Online: August 26, 2010
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2010.00992.x
 Abstract   |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Insights into the Bamboo Genome: Syntenic Relationships to Rice and Sorghum  
Author: Yi-Jie Gui, Yan Zhou, Yu Wang, Sheng Wang, Sheng-Yue Wang, Yan Hu, Shi-Ping Bo, Huan Chen, Chang-Ping Zhou, Nai-Xun Ma, Tian-Zhen Zhang and Long-Jiang Fan
Journal of Integrative Plant Biology 2010 52(11): 1008–1015
Published Online: July 14, 2010
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2010.00965.x
 Abstract   |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Expression Analysis of miRNAs and Highly-expressed Small RNAs in Two Rice Subspecies and Their Reciprocal Hybrids
Author: Fangfang Chen, Guangming He, Hang He, Wei Chen, Xiaopeng Zhu, Manzhong Liang, Liangbi Chen and Xing-Wang Deng
Journal of Integrative Plant Biology 2010 52(11): 971–980
Published Online: July 15, 2010
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2010.00985.x
 Abstract   |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Quantitative Trait Loci Mapping for Leaf Length and Leaf Width in Rice cv. IR64 Derived Lines
Author: Muhammad Farooq, Analiza G. Tagle, Rizza E. Santos, Leodegario A. Ebron, Daisuke Fujita and Nobuya Kobayashi
Journal of Integrative Plant Biology 2010 52(6): 578–584
Published Online: May 21, 2010
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2010.00955.x
 Abstract   |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Construction and Application of Efficient Ac-Ds Transposon Tagging Vectors in Rice
Author: Shaohong Qu, Jong-Seong Jeon, Pieter B.F. Ouwerkerk, Maria Bellizzi, Jan Leach, Pamela Ronald and Guo-Liang Wang
Journal of Integrative Plant Biology 2009 51(11): 982–992
First Online Published on: July 27, 2009
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2009.00870.x
 Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
The Distribution of Japonica Rice Cultivars in the Lower Region of the Yangtze River Valley is Determined by Its Photoperiod-sensitivity and Heading Date Genotypes
Author: Xiang-Jin Wei, Ling Jiang, Jun-Feng Xu, Xi Liu, Shi-Jia Liu, Hu-Qu Zhai and Jian-Min Wan
Journal of Integrative Plant Biology 2009 51(10): 922–932
Published Online: August 26, 2009
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2009.00866.x
 Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Correlation and Quantitative Trait Loci Analyses of Total Chlorophyll Content and Photosynthetic Rate of Rice (Oryza sativa) under Water Stress and Well-watered Conditions
Author: Song-Ping Hu,Ying Zhou, Lin Zhang, Xiu-Dong Zhu, Lin Li, Li-Jun Luo, Guo-Lan Liu and Qing-Ming Zhou
Journal of Integrative Plant Biology 2009 51(9): 879–888
Published Online: July 3, 2009
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2009.00846.x
 Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
The OsDHODH1 Gene is Involved in Salt and Drought Tolerance in Rice  
Author: Wen-Ying Liu, Mei-Mei Wang, Ji Huang, Hai-Juan Tang, Hong-Xia Lan and Hong-Sheng Zhang
Journal of Integrative Plant Biology 2009 51(9): 825–833
Published Online: August 27, 2009
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2009.00853.x
 Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Quantitative Trait Loci for Panicle Layer Uniformity Identified in Doubled Haploid Lines of Rice in Two Environments
Author: Liangyong Ma, Jinsong Bao, Longbiao Guo, Dali Zeng, Ximing Li, Zhijuan Ji, Yingwu Xia, Changdeng Yang and Qian Qian
Journal of Integrative Plant Biology 2009 51(9): 818–824
Published Online: August 3, 2009
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2009.00854.x
 
Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Regulation of OsSPX1 and OsSPX3 on Expressions of OsSPX domain Genes and Pi-starvation Signaling in Rice  
Author: Zhiye Wang, Han Hu, Hongjie Huang, Ke Duan, Zhongchang Wu and Ping Wu
Journal of Integrative Plant Biology 2009 51(7): 663–674
Published Online: May 14, 2009
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2009.00834.x
 Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Identification of Quantitative Trait Loci for Rice Quality in a Population of Chromosome Segment Substitution Lines
Author: Wei Hao, Mei-Zhen Zhu, Ji-Ping Gao, Shi-Yong Sun and Hong-Xuan Lin
Journal of Integrative Plant Biology 2009 51(5): 500–512
Published Online: March 27, 2009
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2009.00822.x
 
  Abstract    |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Quantitative Trait Loci Mapping of Flag-leaf Ligule Length in Rice and Alignment with ZmLG1 Gene
Author: Dali Zeng, Jiang Hu, Guojun Dong, Jian Liu, Longjun Zeng, Guangheng Zhang, Longbiao Guo, Yihua Zhou and Qian Qian
Journal of Integrative Plant Biology 2009 51(4): 360–366
Published Online: February 5, 2009
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2008.00803.x
 
Abstract    |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Genetic analysis and fine mapping of two genes for grain shape and weight in rice  
Author: Longbiao Guo, Lilian Ma, Hua Jiang, Dali Zeng, Jiang Hu, Liwen Wu, Zhenyu Gao, Guangheng Zhang and Qian Qian
Journal of Integrative Plant Biology 2009 51(1): 45–51
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2008.00793.x
 
Abstract    |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Crossability Barriers in the Interspecific Hybridization between Oryza sativa and O. meyeriana  
Author: Xue-Lin Fu, Yong-Gen Lu, Xiang-Dong Liu and Jin-Quan Li
Journal of Integrative Plant Biology 2009 51(1): 21–28
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2008.00728.x
 
Abstract    |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Abnormalities Occurring during Female Gametophyte Development Result in the Diversity of Abnormal Embryo Sacs and Leads to Abnormal Fertilization in indica/japonica Hybrids in Rice  
Author: Yu-Xiang Zeng, Chao-Yue Hu, Yong-Gen Lu, Jin-Quan Li and Xiang-Dong Liu
Journal of Integrative Plant Biology 2009 51(1): 3–12
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2008.00733.x
 
Abstract    |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
QTL and QTL × Environment Effects on Agronomic and Nitrogen Acquisition Traits in Rice
Author: Senapathy Senthilvel, Kunnummal Kurungara Vinod, Palaniappan Malarvizhi and Marappa Maheswaran
Journal of Integrative Plant Biology 2008 50(9): 1108–1117
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2008.00713.x
 
Abstract    |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Global Identification of Significantly Expressed Genes in Developing Endosperm of Rice by Expression Sequence Tags and cDNA Array Approaches  
Author: Qichao Tu, Haitao Dong , Haigen Yao, Yongqi Fang, Cheng'en Dai, Hongmei Luo, Jian Yao, Dong Zhao and Debao Li
Journal of Integrative Plant Biology 2008 50(9): 1078–1088
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2008.00714.x
 
Abstract    |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Comparative Analysis of JmjC Domain-containing Proteins Reveals the Potential Histone Demethylases in Arabidopsis and Rice  
Author: Falong Lu, Guanglin Li, Xia Cui, Chunyan Liu, Xiu-Jie Wang, Xiaofeng Cao
Journal of Integrative Plant Biology 2008 50(7): 886–896
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2008.00692.x
 
Abstract    |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Establishing a Gene Trap System Mediated by T-DNA(GUS) in Rice
Author: Shi-Yan Chen, Ai-Min Wang, Wei Li, Zong-Yang Wang and Xiu-Ling Cai
Journal of Integrative Plant Biology 2008 50(6): 742–751
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2007.00611.x
 
Abstract    |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Phenotypic Characterization, Genetic Analysis and Gene-mapping for a Brittle Mutant in Rice  
Author: Jian-Di Xu, Quan-Fang Zhang, Tao Zhang, Hong-Yu Zhang, Pei-Zhou Xu, Xu-Dong Wang and Xian-Jun Wu
Journal of Integrative Plant Biology 2008 50(3): 319–328
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2007.00629.x
 
Abstract    |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Cloning and Expression Analysis of Rice (Oryza sativa) Sucrose Transporter Genes OsSUT2M and OsSUT5Z  
Author: Ai-Jun Sun, Hong-Lin Xu, Wan-Kui Gong, Hong-Li Zhai, Kun Meng, Yong-Qin Wang, Xiao-Li Wei, Gui-Fang Xiao and Zhen Zhu
Journal of Integrative Plant Biology 2008 50(1): 62–75
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2007.00596.x
 
Abstract    |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Genotypes of Heading Date of Middle Indica Rice in the Mid-lower Region of the Yangtze River
Author: Jun-Feng Xu, Ling Jiang, Xiang-Jin Wei, Wen-Wei Zhang, Shi-Jia Liu, Liang-Ming Chen, Lin-Guang Luo and Jian-Min Wan
Journal of Integrative Plant Biology 2007 49(12): 1772–1781
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2007.00580.x
 
Abstract    |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Genetic Analysis and Molecular Mapping of a Rolling Leaf Mutation Gene in Rice
Author: Ji-Cai Yi, Chu-Xiong Zhuang, Xu-Jie Wang, You-Pei Cao, Yao-Guang Liu and Man-Tong Mei
Journal of Integrative Plant Biology 2007 49(12): 1746–1753
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2007.00572.x
 
Abstract    |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Use of Random Amplified Polymorphic DNA Analysis for Economically Important Food Crops  
Author: Halima Hassan Salem, Bahy Ahmed Ali, Tian-Hua Huang, Da-Nian Qin, Xiao-Mei Wang and Qing-Dong Xie
Journal of Integrative Plant Biology 2007 49(12): 1670–1680
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2007.00582.x
 
Abstract    |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Much Improved Water Use Efficiency of Rice under Non-Flooded Mulching Cultivation  
Author: Guo-Wei Xu, Zi-Chang Zhang, Jian-Hua Zhang and Jian-Chang Yang
Journal of Integrative Plant Biology 2007 49(10): 1527–1534
DOI: 10.1111/j.1672-9072.2007.00558.x
 
Abstract    |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Screening for Drought Resistance of Rice Recombinant Inbred Populations in the Field  
Author: Gui-Hua Zou, Hong-Yan Liu, Han-Wei Mei, Guo-Lan Liu, Xin-Qiao Yu, Ming-Sou Li, Jing-Hong Wu, Liang Chen and Li-Jun Luo
Journal of Integrative Plant Biology 2007 49(10): 1508–1516
DOI: 10.1111/j.1672-9072.2007.00560.x
 
Abstract    |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Analysis of Gene Expression Profile Induced by Water Stress in Upland Rice (Oryza sativa L. var. IRAT109) Seedlings using Subtractive Expressed Sequence Tags Library  
Author: Haiguang Wang, Hongliang Zhang and Zichao Li
Journal of Integrative Plant Biology 2007 49(10): 1455–1463
DOI: 10.1111/j.1672-9072.2007.00553.x
 
Abstract    |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
RNA Interference-mediated Silencing of Phytochelatin Synthase Gene Reduce Cadmium Accumulation in Rice Seeds
Author: Jiang-Chuan Li, Jiang-Bo Guo, Wen-Zhong Xu and Mi Ma
Journal of Integrative Plant Biology 2007 49(7): 1032–1307
DOI: 10.1111/j.1672-9072.2007.00473.x
 
Abstract    |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
A Microarray Based Genomic Hybridization Method for Identification of New Genes in Plants: Case Analyses of Arabidopsis and Oryza  
Author: Chuanzhu Fan, Maria D. Vibranovski, Ying Chen and Manyuan Long
Journal of Integrative Plant Biology 2007 49(6): 915–926
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2007.00503.x
 
Abstract    |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Structural and Expressional Variations of the Mitochondrial Genome Conferring the Wild Abortive Type of Cytoplasmic Male Sterility in Rice  
Author: Zhen-Lan Liu, Hong Xu Jing-Xin Guo and Yao-Guang Liu
Journal of Integrative Plant Biology 2007 49(6): 908–914
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2007.00493.x
 
Abstract    |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Identification, Expression and Functional Analysis of a Receptor-like Cytoplasmic Kinase, OsRLCK1, in Rice  
Author: Zhaosheng Kong, Wenying Xu, Qun Li and Yongbiao Xue
Journal of Integrative Plant Biology 2007 49(6): 898–907
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2007.00512.x
 
Abstract    |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Genome-Wide Comparative Analysis and Expression Pattern of TCP Gene Families in Arabidopsis thaliana and Oryza sativa  
Author: Xuan Yao, Hong Ma, Jian Wang and Dabing Zhang
Journal of Integrative Plant Biology 2007 49(6): 885–897
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2007.00509.x
 
Abstract    |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Development of Oryza rufipogon and O. sativa Introgression Lines and Assessment for Yield-related Quantitative Trait Loci  
Author: Lubin Tan, Fengxia Liu, Wei Xue, Guijuan Wang, Sheng Ye, Zuofeng Zhu, Yongcai Fu, Xiangkun Wang and Chuanqing Sun
Journal of Integrative Plant Biology 2007 49(6): 871–884
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2007.00497.x
 
Abstract    |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
The WRKY Gene Family in Rice (Oryza sativa)  
Author: Christian A. Ross, Yue Liu and Qingxi J. Shen
Journal of Integrative Plant Biology 2007 49(6) 827–842
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2007.00504.x
 
Abstract    |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Evolutionary Genomics of Weedy Rice in the USA  
Author: Kenneth M. Olsen, Ana L. Caicedo and Yulin Jia
Journal of Integrative Plant Biology 2007 49(6): 811–816
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2007.00506.x
 
Abstract    |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Super Hybrid Rice Breeding in China: Achievements and Prospects  
Author: Shi-Hua Cheng, Li-Yong Cao, Jie-Yun Zhuang, Shen-Guang Chen, Xiao-Deng Zhan, Ye-Yang Fan, De-Feng Zhu and Shao-Kai Min
Journal of Integrative Plant Biology 2007 49(6): 805–810
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2007.00514.x
 
Abstract    |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Characterization and Use of Male Sterility in Hybrid Rice Breeding  
Author: Shaoqing Li, Daichang Yang and Yingguo Zhu
Journal of Integrative Plant Biology 2007 49(6): 791–804
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2007.00513.x
 
Abstract    |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Rice Mitogen-activated Protein Kinase Gene Family and Its Role in Biotic and Abiotic Stress Response  
Author: Jai S. Rohila and Yinong Yang
Journal of Integrative Plant Biology 2007 49(6): 751–759
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2007.00501.x
 
Abstract    |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
The Puzzle of Rice Domestication  
Author: Tao Sang and Song Ge
Journal of Integrative Plant Biology 2007 49(6): 760–768
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2007.00510.x
       Abstract    |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Understanding Abiotic Stress Tolerance Mechanisms: Recent Studies on Stress Response in Rice  
Author: Ji-Ping Gao, Dai-Yin Chao and Hong-Xuan Lin
Journal of Integrative Plant Biology 2007 49(6): 742–750
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2007.00495.x
 
Abstract    |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Rice Research: Past, Present and Future  
Author: Hong Ma, Kang Chong and Xing-Wang Deng
Journal of Integrative Plant Biology 2007 49(6): 729–730
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2007.00515.x
 
Abstract    |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Characterization and Fine Mapping of the ibf Mutant in Rice
Author: Jiajun Cui, Shengci Fan, Tian Shao, Zejun Huang, Dali Zheng, Ding Tang, Ming Li, Qian Qian and Zhukuan Cheng
Journal of Integrative Plant Biology 2007 49(5): 678–885
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2007.00467.x
 
Abstract    |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
  
Recent Advances in Cloning and Characterization of Disease Resistance Genes in Rice  
Author: Liang-Ying Dai, Xiong-Lun Liu, Ying-Hui Xiao and Guo-Liang Wang
Journal of Integrative Plant Biology 2007 49(1): 112–119
DOI: 10.1111/j.1744-7909.2006.00413.x
 
Abstract    |   Full Text HTML   |   Full Text PDF     
 
Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn

Copyright © 2018 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q