Rice Genomics and Agriculture

Updated in October 2019

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
GRAIN LENGTH AND AWN 1 negatively regulates grain size in rice    
Tao Wang, Ting Zou, Zhiyuan He, Guoqiang Yuan, Tao Luo, Jun Zhu, Yueyang Liang, Qiming Deng, Shiquan Wang, Aiping Zheng, Huainian Liu, Lingxia Wang, Ping Li and Shuangcheng Li
J Integr Plant Biol   2019,61(10 ):1036 -1042. DOI:10.1111/jipb.12736
Abstract  (963 PDF(pc) (524KB)(191 Save
Related ArticlesMetrics
Short Panicle 3 controls panicle architecture by upregulating APO2/RFL and increasing cytokinin content in rice    
Yong Huang, Xufeng Bai, Meifang Luo and Yongzhong Xing
J Integr Plant Biol   2019,61(9 ):987 -999. DOI:10.1111/jipb.12729
Abstract  (226 PDF(pc) (468KB)(196 Save
Related ArticlesMetrics
Brassinosteroids function in spikelet differentiation and degeneration in rice    
Weiyang Zhang, Kuanyu Zhu, Zhiqin Wang, Hao Zhang, Junfei Gu, Lijun Liu, Jianchang Yang and Jianhua Zhang
J Integr Plant Biol   2019,61(8 ):943 -963. DOI:10.1111/jipb.12722
Abstract  (170 PDF(pc) (20679KB)(92 Save
Related ArticlesMetrics
Big Grain3, encoding a purine permease, regulates grain size via modulating cytokinin transport in rice    
Yunhua Xiao, Dapu Liu, Guoxia Zhang, Shaopei Gao, Linchuan Liu, Fan Xu, Ronghui Che, Yiqin Wang, Hongning Tong and Chengcai Chu
J Integr Plant Biol   2019,61(5 ):581 -597. DOI:10.1111/jipb.12727
Abstract  (236 Save
Related ArticlesMetrics
Control of grain size by G protein signaling in rice    
Ran Xu, Na Li and Yunhai Li
J Integr Plant Biol   2019,61(5 ):533 -540. DOI:10.1111/jipb.12769
Abstract  (723 Save
Related ArticlesMetrics
Alleviation by abscisic acid of Al toxicity in rice bean is not associated with citrate efflux but depends on ABI5-mediated signal transduction pathways    
Wei Fan, Jia Meng Xu, Pei Wu, Zhi Xin Yang, He Qiang Lou, Wei Wei Chen, Jian Fen Jin, Shao Jian Zheng and Jian Li Yang
J Integr Plant Biol   2019,61(2 ):140 -154. DOI:10.1111/jipb.12695
Abstract  (194 Save
Related ArticlesMetrics
Molecular processes in iron and zinc homeostasis and their modulation for biofortification in rice    
Yuta Kawakami and Navreet K. Bhullar
J Integr Plant Biol   2018,60(12 ):1181 -1198. DOI:10.1111/jipb.12751
Abstract  (159 Save
Related ArticlesMetrics
OsPKpα1 encodes a plastidic pyruvate kinase that affects starch biosynthesis in the rice endosperm    
Yue Cai, Wenwei Zhang, Jie Jin, Xiaoming Yang, Xiaoman You, Haigang Yan, Liang Wang, Jie Chen, Jiahuan Xu, Weiwei Chen, Xingang Chen, Jing Ma, Xiaojie Tang, Fei Kong, Xiaopin Zhu, Guoxiang Wang, Ling Jiang, William Terzaghi, Chunming Wang and Jianmin Wan
J Integr Plant Biol   2018,60(11 ):1097 -1118. DOI:10.1111/jipb.12692
Abstract  (109 Save
Related ArticlesMetrics
Multiplex gene editing in rice with simplified CRISPR‐Cpf1 and CRISPR‐Cas9 systems    
Mugui Wang, Yanfei Mao, Yuming Lu, Zhidan Wang, Xiaoping Tao and Jian-Kang Zhu
J Integr Plant Biol   2018,60(8 ):626 -631. DOI:10.1111/jipb.12667
Abstract  (310 Save
Related ArticlesMetrics
Efficient allelic replacement in rice by gene editing: A case study of the NRT1.1B gene    
Jingying Li, Xin Zhang, Yongwei Sun, Jiahui Zhang, Wenming Du, Xiuping Guo, Shaoya Li, Yunde Zhao and Lanqin Xia
J Integr Plant Biol   2018,60(7 ):536 -540. DOI:10.1111/jipb.12650
Abstract  (441 Save
Related ArticlesMetrics
SDG721 and SDG705 are required for rice growth    
Pengfei Jiang, Shiliang Wang, Aziz Ul Ikram, Zuntao Xu, Haiyang Jiang, Beijiu Cheng and Yong Ding
J Integr Plant Biol   2018,60(7 ):530 -535. DOI:10.1111/jipb.12644
Abstract  (576 Save
Related ArticlesMetrics
The calcium-dependent kinase OsCPK24 functions in cold stress responses in rice    
Yu Liu, Chunjue Xu, Yanfen Zhu, Lina Zhang, Taiyu Chen, Fei Zhou, Hao Chen, and Yongjun Lin
J Integr Plant Biol   2018,60(2 ):173 -188. DOI:10.1111/jipb.12614
Abstract  (433 Save
Related ArticlesMetrics
A substitution mutation in OsPELOTA confers bacterial blight resistance by activating the salicylic acid pathway    
Xiao-Bo Zhang, Bao-Hua Feng, Hui-Mei Wang, Xia Xu, Yong-Feng Shi, Yan He, Zheng Chen, Atul Prakash Sathe, Lei Shi and Jian-Li Wu
J Integr Plant Biol   2018,60(2 ):160 -172. DOI:10.1111/jipb.12613
Abstract  (373 Save
Related ArticlesMetrics
Chromatin-remodeling factor OsINO80 is involved in regulation of gibberellin biosynthesis and is crucial for rice plant growth and development    
Chao Li, Yuhao Liu, Wen-Hui Shen, Yu Yu, and Aiwu Dong
J Integr Plant Biol   2018,60(2 ):144 -159. DOI:10.1111/jipb.12603
Abstract  (302 Save
Related ArticlesMetrics
OsIDD2, a zinc finger and INDETERMINATE DOMAIN protein, regulates secondary cell wall formation    
Peng Huang, Hideki Yoshida, Kenji Yano, Shunsuke Kinoshita, Kyosuke Kawai, Eriko Koketsu, Masako Hattori, Sayaka Takehara, Ji Huang, Ko Hirano, Reynante Lacsamana Ordonio, Makoto Matsuoka, and Miyako Ueguchi-Tanaka
J Integr Plant Biol   2018,60(2 ):130 -143. DOI:10.1111/jipb.12557
Abstract  (489 Save
Related ArticlesMetrics
TSC1 enables plastid development under dark conditions, contributing to rice adaptation to transplantation shock    
Xiaoliang Shi, Sunlu Chen, Yu Peng, Yufeng Wang, Jiugeng Chen, Zhanghua Hu, Baohe Wang, Aihong Li, Daiyin Chao, Yuhong Li, and Sheng Teng
J Integr Plant Biol   2018,60(2 ):112 -129. DOI:10.1111/jipb.12621
Abstract  (330 Save
Related ArticlesMetrics
FRUCTOKINASE-LIKE PROTEIN 1 interacts with TRXz to regulate chloroplast development in rice    
Lei He, Sen Zhang, Zhennan Qiu, Juan Zhao, Wendan Nie, Haiyan Lin, Zhengge Zhu, Dali Zeng, Qian Qian, and Li Zhu
J Integr Plant Biol   2018,60(2 ):94 -111. DOI:10.1111/jipb.12631
Abstract  (281 Save
Related ArticlesMetrics
QTL editing confers opposing yield performance in different rice varieties    
Lan Shen, Chun Wang, Yaping Fu, Junjie Wang, Qing Liu, Xiaoming Zhang, Changjie Yan, Qian Qian and Kejian Wang
J Integr Plant Biol   2018,60(2 ):89 -93. DOI:10.1111/jipb.12501
Abstract  (947 Save
Related ArticlesMetrics
Ectopic expression of fungal EcGDH improves nitrogen assimilation and grain yield in rice    
Dongying Tang, Yuchong Peng, Jianzhong Lin, Changqing Du, Yuanzhu Yang, Dan Wang, Cong Liu, Lu Yan, Xiaoying Zhao, Xia Li, Liangbi Chen, and Xuanming Liu
J Integr Plant Biol   2018,60(2 ):85 -88. DOI:10.1111/jipb.12519
Abstract  (823 Save
Related ArticlesMetrics
GRAIN INCOMPLETE FILLING 2 regulates grain filling and starch synthesis during rice caryopsis development    
Xiangjin Wei, Guiai Jiao, Haiyan Lin, Zhonghua Sheng, Gaoneng Shao, Lihong Xie, Shaoqing Tang, Qingguo Xu, and Peisong Hu
J Integr Plant Biol   2017,59(2 ):134 -153. DOI:10.1111/jipb.12510
Abstract  (582 Save
Related ArticlesMetrics
NARROW AND ROLLED LEAF 2 regulates leaf shape, male fertility, and seed size in rice    
Shuangshuang Zhao, Lei Zhao, Fengxia Liu, Yongzhen Wu, Zuofeng Zhu, Chuanqing Sun, and Lubin Tan
J Integr Plant Biol   2016,58(12 ):983 -996. DOI:10.1111/jipb.12503
Abstract  (740 Save
Related ArticlesMetrics
RLS3, a protein with AAA+ domain localized in chloroplast, sustains leaf longevity in rice    
Yanhui Lin, Lubin Tan, Lei Zhao, Xianyou Sun and Chuanqing Sun
J Integr Plant Biol   2016,58(12 ):971 -982. DOI:10.1111/jipb.12487
Abstract  (790 Save
Related ArticlesMetrics
Molecular evidence for biochemical diversification of phenolamide biosynthesis in rice plants    
Kimiaki Tanabe, Yuko Hojo, Tomonori Shinya and Ivan Galis
J Integr Plant Biol   2016,58(11 ):903 -913. DOI:10.1111/jipb.12480
Abstract  (882 Save
Related ArticlesMetrics
OsGRF4 controls grain shape, panicle length and seed shattering in rice    
Pingyong Sun, Wuhan Zhang, Yihua Wang, Qiang He, Fu Shu, Hai Liu, Jie Wang, Jianmin Wang, Longping Yuan, and Huafeng Deng
J Integr Plant Biol   2016,58(10 ):836 -847. DOI:10.1111/jipb.12473
Abstract  (1143 Save
Related ArticlesMetrics
Rice caryopsis development II: Dynamic changes in the endosperm    
Xiaoba Wu, Jinxin Liu, Dongqi Li and Chun-Ming Liu
J Integr Plant Biol   2016,58(9 ):786 -798. DOI:10.1111/jipb.12488
Abstract  (1133 Save
Related ArticlesMetrics
Rice caryopsis development I: Dynamic changes in different cell layers    
Xiaoba Wu, Jinxin Liu, Dongqi Li and Chun-Ming Liu
J Integr Plant Biol   2016,58(9 ):772 -785. DOI:10.1111/jipb.12440
Abstract  (1783 Save
Related ArticlesMetrics
Mitochondrial GPX1 silencing triggers differential photosynthesis impairment in response to salinity in rice plants    
Yugo Lima-Melo, Fabricio E. L. Carvalho, Márcio O. Martins, Gisele Passaia, Rachel H. V. Sousa, Milton C. Lima Neto, Márcia Margis-Pinheiro, and Joaquim A. G. Silveira
J Integr Plant Biol   2016,58(8 ):737 -748. DOI:10.1111/jipb.12464
Abstract  (912 Save
Related ArticlesMetrics
The wheat MYB-related transcription factor TaMYB72 promotes flowering in rice    
Lichao Zhang, Guoxiang Liu, Jizeng Jia, Guangyao Zhao, Chuan Xia, Lina Zhang, Fu Li, Qiang Zhang, Chunhao Dong, Shuangcheng Gao, Longzhi Han, Xiuping Guo, Xin Zhang, Jinxia Wu, Xu Liu, and Xiuying Kong
J Integr Plant Biol   2016,58(8 ):701 -704. DOI:10.1111/jipb.12461
Abstract  (1167 Save
Related ArticlesMetrics
Putative zeatin O-glucosyltransferase OscZOG1 regulates root and shoot development and formation of agronomic traits in rice    
Xiao-Ling Shang, Rong-Rong Xie, Hua Tian, Qing-Long Wang and Fang-Qing Guo
J Integr Plant Biol   2016,58(7 ):627 -641. DOI:10.1111/jipb.12444
Abstract  (1089 Save
Related ArticlesMetrics
Shade-induced stem elongation in rice seedlings: Implication of tissue-specific phytohormone regulation    
Huihui Liu, Chuanwei Yang and Lin Li
J Integr Plant Biol   2016,58(7 ):614 -617. DOI:10.1111/jipb.12468
Abstract  (1062 Save
Related ArticlesMetrics
A putative 6-transmembrane nitrate transporter OsNRT1.1b plays a key role in rice under low nitrogen    
Xiaorong Fan, Huimin Feng, Yawen Tan, Yanling Xu, Qisong Miao and Guohua Xu
J Integr Plant Biol   2016,58(6 ):590 -599. DOI:10.1111/jipb.12382
Abstract  (1261 Save
Related ArticlesMetrics
Jasmonic acid carboxyl methyltransferase regulates development and herbivory-induced defense response in rice    
Jinfeng Qi, Jiancai Li, Xiu Han, Ran Li, Jianqiang Wu, Haixin Yu, Lingfei Hu, Yutao Xiao, Jing Lu, and Yonggen Lou
J Integr Plant Biol   2016,58(6 ):564 -576. DOI:10.1111/jipb.12436
Abstract  (1377 Save
Related ArticlesMetrics
The pleiotropic ABNORMAL FLOWER AND DWARF1 affects plant height, floral development and grain yield in rice    
Deyong Ren, Yuchun Rao, Liwen Wu, Qiankun Xu, Zizhuang Li, Haiping Yu, Yu Zhang, Yujia Leng, Jiang Hu, Li Zhu, Zhenyu Gao, Guojun Dong, Guangheng Zhang, Longbiao Guo, Dali Zeng, and Qian Qian
J Integr Plant Biol   2016,58(6 ):529 -539. DOI:10.1111/jipb.12441
Abstract  (1181 Save
Related ArticlesMetrics
OsSIDP366, a DUF1644 gene, positively regulates responses to drought and salt stresses in rice    
Chiming Guo, Chengke Luo, Lijia Guo, Min Li, Xiaoling Guo, Yuxia Zhang, Liangjiang Wang, and Liang Chen
J Integr Plant Biol   2016,58(5 ):492 -502. DOI:10.1111/jipb.12376
Abstract  (1298 Save
Related ArticlesMetrics
Transcriptome shock in an interspecific F1 triploid hybrid of Oryza revealed by RNA sequencing    
Ying Wu, Yue Sun, Xutong Wang, Xiuyun Lin, Shuai Sun, Kun Shen, Jie Wang, Tingting Jiang, Silin Zhong, Chunming Xu, and Bao Liu
J Integr Plant Biol   2016,58(2 ):150 -164. DOI:10.1111/jipb.12357
Abstract  (1424 Save
Related ArticlesMetrics
Role of rice cytosolic hexokinase OsHXK7 in sugar signaling and metabolism    
Hyun-Bi Kim, Jung-Il Cho, Nayeon Ryoo, Dong-Ho Shin, Youn-Il Park, Yong-sic Hwang, Sang-Kyu Lee, Gynheung An, and Jong-Seong Jeon
J Integr Plant Biol   2016,58(2 ):127 -135. DOI:10.1111/jipb.12366
Abstract  (1359 Save
Related ArticlesMetrics
Single base substitution in OsCDC48 is responsible for premature senescence and death phenotype in rice    
Qi-Na Huang, Yong-Feng Shi, Xiao-Bo Zhang, Li-Xin Song, Bao-Hua Feng, Hui-Mei Wang, Xia Xu, Xiao-Hong Li, Dan Guo, and Jian-Li Wu
J Integr Plant Biol   2016,58(1 ):12 -28. DOI:10.1111/jipb.12372
Abstract  (1914 Save
Related ArticlesMetrics
Loss-of-function mutation of rice SLAC7 decreases chloroplast stability and induces a photoprotection mechanism in rice    
Xiaolei Fan, Jiemin Wu, Taiyu Chen, Weiwei Tie, Hao Chen, Fei Zhou, and Yongjun Lin
J Integr Plant Biol   2015,57(12 ):1063 -1077. DOI:10.1111/jipb.12350
Abstract  (1315 Save
Related ArticlesMetrics
Development of genome-wide insertion/deletion markers in rice based on graphic pipeline platform    
Yang Lü, Xiao Cui, Rui Li, Piaopiao Huang, Jie Zong, Danqing Yao, Gang Li, Dabing Zhang, and Zheng Yuan
J Integr Plant Biol   2015,57(11 ):980 -991. DOI:10.1111/jipb.12354
Abstract  (1461 Save
Related ArticlesMetrics
Genetic diversity for mycorrhizal symbiosis and phosphate transporters in rice    
Kwanho Jeong, Nicolas Mattes, Sheryl Catausan, Joong Hyoun Chin, Uta Paszkowski, and Sigrid Heuer
J Integr Plant Biol   2015,57(11 ):969 -979. DOI:10.1111/jipb.12435
Abstract  (973 Save
Related ArticlesMetrics
Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2021 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22