Rice Genomics and Agriculture

Updated in October 2019

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
Rice Research: Past, Present and Future    
Hong Ma, Kang Chong and Xing-Wang Deng
J Integr Plant Biol   2007,49(6 ):729 -730. DOI:10.1111/j.1744-7909.2007.00515.x
Abstract  (6720 Save
Related ArticlesMetrics
Understanding Abiotic Stress Tolerance Mechanisms: Recent Studies on Stress Response in Rice    
Ji-Ping Gao, Dai-Yin Chao and Hong-Xuan Lin
J Integr Plant Biol   2007,49(6 ):742 -750. DOI:10.1111/j.1744-7909.2007.00495.x
Abstract  (4919 Save
Related ArticlesMetrics
The WRKY Gene Family in Rice (Oryza sativa)    
Christian A. Ross, Yue Liu and Qingxi J. Shen
J Integr Plant Biol   2007,49(6 ):827 -842. DOI:10.1111/j.1744-7909.2007.00504.x
Abstract  (4539 Save
Related ArticlesMetrics
Recent Advances in Cloning and Characterization of Disease Resistance Genes in Rice    
Liang-Ying Dai, Xiong-Lun Liu, Ying-Hui Xiao and Guo-Liang Wang
J Integr Plant Biol   2007,49(1 ):112 -119. DOI:10.1111/j.1744-7909.2006.00413.x
Abstract  (4275 Save
Related ArticlesMetrics
Characterization and Use of Male Sterility in Hybrid Rice Breeding    
Shaoqing Li, Daichang Yang and Yingguo Zhu
J Integr Plant Biol   2007,49(6 ):791 -804. DOI:10.1111/j.1744-7909.2007.00513.x
Abstract  (3896 Save
Related ArticlesMetrics
Crossability Barriers in the Interspecific Hybridization between Oryza sativa and O. meyeriana    
Xue-Lin Fu, Yong-Gen Lu, Xiang-Dong Liu and Jin-Quan Li
J Integr Plant Biol   2009,51(1 ):21 -28. DOI:10.1111/j.1744-7909.2008.00728.x
Abstract  (3738 Save
Related ArticlesMetrics
Quantitative Trait Loci Mapping for Leaf Length and Leaf Width in Rice cv. IR64 Derived Lines    
Muhammad Farooq, Analiza G. Tagle, Rizza E. Santos, Leodegario A. Ebron, Daisuke Fujita, and Nobuya Kobayashi
J Integr Plant Biol   2010,52(6 ):578 -584. DOI:10.1111/j.1744-7909.2010.00955.x
Abstract  (3541 PDF(pc) (109KB)(64 Save
Related ArticlesMetrics
Genome-Wide Comparative Analysis and Expression Pattern of TCP Gene Families in Arabidopsis thaliana and Oryza sativa    
Xuan Yao, Hong Ma, Jian Wang and Dabing Zhang
J Integr Plant Biol   2007,49(6 ):885 -897. DOI:10.1111/j.1744-7909.2007.00509.x
Abstract  (3487 Save
Related ArticlesMetrics
Rice Mitogen-activated Protein Kinase Gene Family and Its Role in Biotic and Abiotic Stress Response    
Jai S. Rohila and Yinong Yang
J Integr Plant Biol   2007,49(6 ):751 -759. DOI:10.1111/j.1744-7909.2007.00501.x
Abstract  (3478 Save
Related ArticlesMetrics
Insights into the Bamboo Genome: Syntenic Relationships to Rice and Sorghum    
Yi-Jie Gui, Yan Zhou, Yu Wang, Sheng Wang, Sheng-Yue Wang, Yan Hu, Shi-Ping Bo, Huan Chen, Chang-Ping Zhou, Nai-Xun Ma, Tian-Zhen Zhang, and Long-Jiang Fan
J Integr Plant Biol   2010,52(11 ):1008 -1015. DOI:10.1111/j.1744-7909.2010.00965.x
Abstract  (3433 PDF(pc) (225KB)(76 Save
Related ArticlesMetrics
The Puzzle of Rice Domestication    
Tao Sang and Song Ge
J Integr Plant Biol   2007,49(6 ):760 -768. DOI:10.1111/j.1744-7909.2007.00510.x
Abstract  (3429 Save
Related ArticlesMetrics
Super Hybrid Rice Breeding in China: Achievements and Prospects    
Shi-Hua Cheng, Li-Yong Cao, Jie-Yun Zhuang, Shen-Guang Chen, Xiao-Deng Zhan, Ye-Yang Fan, De-Feng Zhu and Shao-Kai Min
J Integr Plant Biol   2007,49(6 ):805 -810. DOI:10.1111/j.1744-7909.2007.00514.x
Abstract  (3415 Save
Related ArticlesMetrics
Structural and Expressional Variations of the Mitochondrial Genome Conferring the Wild Abortive Type of Cytoplasmic Male Sterility in Rice    
Zhen-Lan Liu, Hong Xu Jing-Xin Guo and Yao-Guang Liu
J Integr Plant Biol   2007,49(6 ):908 -914. DOI:10.1111/j.1744-7909.2007.00493.x
Abstract  (3231 Save
Related ArticlesMetrics
Abnormalities Occurring during Female Gametophyte Development Result in the Diversity of Abnormal Embryo Sacs and Leads to Abnormal Fertilization in indica/japonica Hybrids in Rice    
Yu-Xiang Zeng, Chao-Yue Hu, Yong-Gen Lu, Jin-Quan Li and Xiang-Dong Liu
J Integr Plant Biol   2009,51(1 ):3 -12. DOI:10.1111/j.1744-7909.2008.00733.x
Abstract  (3208 Save
Related ArticlesMetrics
Proteomic Study Identifies Proteins Involved in Brassinosteroid Regulation of Rice Growth    
Fengru Wang, Ming-Yi Bai, Zhiping Deng, Juan A. Oses-Prieto, Alma L. Burlingame, Tiegang Lu, Kang Chong, and Zhi-Yong Wang
J Integr Plant Biol   2010,52(12 ):1075 -1085. DOI:10.1111/j.1744-7909.2010.00992.x
Abstract  (3162 Save
Related ArticlesMetrics
Development of Oryza rufipogon and O. sativa Introgression Lines and Assessment for Yield-related Quantitative Trait Loci    
Lubin Tan, Fengxia Liu, Wei Xue, Guijuan Wang, Sheng Ye, Zuofeng Zhu, Yongcai Fu, Xiangkun Wang and Chuanqing Sun
J Integr Plant Biol   2007,49(6 ):871 -884. DOI:10.1111/j.1744-7909.2007.00497.x
Abstract  (2974 Save
Related ArticlesMetrics
Identification of a Stable Quantitative Trait Locus for Percentage Grains with White Chalkiness in Rice (Oryza sativa)    
Tao Guo, Xiaolu Liu, Xiangyuan Wan, Jianfeng Weng, Shijia Liu, Xi Liu, Mingjiang Chen, Jingjing Li, Ning Su, Fuqing Wu, Zhijun Cheng, Xiuping Guo, Cailin Lei, Jiulin Wang, Ling Jiang, and Jianmin Wan
J Integr Plant Biol   2011,53(8 ):598 -607. DOI:10.1111/j.1744-7909.2011.01041.x
Abstract  (2855 Save
Related ArticlesMetrics
Genetic Analysis of Two Weak Dormancy Mutants Derived from Strong Seed Dormancy Wild Type Rice N22 (Oryza sativa)    
Bingyue Lu, Kun Xie, Chunyan Yang, Long Zhang, Tao Wu, Xi Liu, Ling Jiang, and Jianmin Wan
J Integr Plant Biol   2011,53(5 ):338 -346. DOI:10.1111/j.1744-7909.2011.01038.x
Abstract  (2852 Save
Related ArticlesMetrics
A Microarray Based Genomic Hybridization Method for Identification of New Genes in Plants: Case Analyses of Arabidopsis and Oryza    
Chuanzhu Fan, Maria D. Vibranovski, Ying Chen and Manyuan Long
J Integr Plant Biol   2007,49(6 ):915 -926. DOI:10.1111/j.1744-7909.2007.00503.x
Abstract  (2819 Save
Related ArticlesMetrics
ALK, The Key Gene for Gelatinization Temperature, is a Modifier Gene for Gel Consistency in Rice    
Zhenyu Gao, Dali Zeng, Fangmin Cheng, Zhixi Tian, Longbiao Guo, Yan Su, Meixian Yan, Hua Jiang, Guojun Dong, Yuchen Huang, Bin Han, Jiayang Li, and Qian Qian
J Integr Plant Biol   2011,53(9 ):756 -765. DOI:10.1111/j.1744-7909.2011.01065.x
Abstract  (2783 Save
Related ArticlesMetrics
Much Improved Water Use Efficiency of Rice under Non-Flooded Mulching Cultivation    
Guo-Wei Xu, Zi-Chang Zhang, Jian-Hua Zhang and Jian-Chang Yang
J Integr Plant Biol   2007,49(10 ):1527 -1534. DOI:10.1111/j.1672-9072.2007.00558.x
Abstract  (2752 Save
Related ArticlesMetrics
Use of Random Amplified Polymorphic DNA Analysis for Economically Important Food Crops    
Halima Hassan Salem, Bahy Ahmed Ali, Tian-Hua Huang, Da-Nian Qin, Xiao-Mei Wang and Qing-Dong Xie
J Integr Plant Biol   2007,49(12 ):1670 -1680. DOI:10.1111/j.1744-7909.2007.00582.x
Abstract  (2745 Save
Related ArticlesMetrics
Expression Analysis of miRNAs and Highly-expressed Small RNAs in Two Rice Subspecies and Their Reciprocal Hybrids    
Fangfang Chen, Guangming He, Hang He, Wei Chen , Xiaopeng Zhu , Manzhong Liang, Liangbi Chen, and Xing-Wang Deng
J Integr Plant Biol   2010,52(11 ):971 -980. DOI:10.1111/j.1744-7909.2010.00985.x
Abstract  (2729 Save
Related ArticlesMetrics
Phenotypic Characterization, Genetic Analysis and Gene-mapping for a Brittle Mutant in Rice    
Jian-Di Xu, Quan-Fang Zhang, Tao Zhang, Hong-Yu Zhang, Pei-Zhou Xu, Xu-Dong Wang and Xian-Jun Wu
J Integr Plant Biol   2008,50(3 ):319 -328. DOI:10.1111/j.1744-7909.2007.00629.x
Abstract  (2711 Save
Related ArticlesMetrics
Comparative Analysis of JmjC Domain-containing Proteins Reveals the Potential Histone Demethylases in Arabidopsis and Rice    
Falong Lu, Guanglin Li, Xia Cui, Chunyan Liu, Xiu-Jie Wang, Xiaofeng Cao
J Integr Plant Biol   2008,50(7 ):886 -896. DOI:10.1111/j.1744-7909.2008.00692.x
Abstract  (2695 Save
Related ArticlesMetrics
Evolutionary Genomics of Weedy Rice in the USA    
Kenneth M. Olsen, Ana L. Caicedo and Yulin Jia
J Integr Plant Biol   2007,49(6 ):811 -816. DOI:10.1111/j.1744-7909.2007.00506.x
Abstract  (2686 Save
Related ArticlesMetrics
Cloning and Expression Analysis of Rice (Oryza sativa) Sucrose Transporter Genes OsSUT2M and OsSUT5Z    
Ai-Jun Sun, Hong-Lin Xu, Wan-Kui Gong, Hong-Li Zhai, Kun Meng, Yong-Qin Wang, Xiao-Li Wei, Gui-Fang Xiao and Zhen Zhu
J Integr Plant Biol   2008,50(1 ):62 -75. DOI:10.1111/j.1744-7909.2007.00596.x
Abstract  (2619 Save
Related ArticlesMetrics
Induced Pib Expression and Resistance to Magnaporthe grisea are Compromised by Cytosine Demethylation at Critical Promoter Regions in Rice    
Yuan Li, Qiong Xia, Hongping Kou, Dan Wang, Xiuyun Lin, Ying Wu, Chunming Xu, Shaocheng Xing, and Bao Liu
J Integr Plant Biol   2011,53(10 ):814 -823. DOI:10.1111/j.1744-7909.2011.01070.x
Abstract  (2609 Save
Related ArticlesMetrics
Identification, Expression and Functional Analysis of a Receptor-like Cytoplasmic Kinase, OsRLCK1, in Rice    
Zhaosheng Kong, Wenying Xu, Qun Li and Yongbiao Xue
J Integr Plant Biol   2007,49(6 ):898 -907. DOI:10.1111/j.1744-7909.2007.00512.x
Abstract  (2601 Save
Related ArticlesMetrics
The OsDHODH1 Gene is Involved in Salt and Drought Tolerance in Rice    
Wen-Ying Liu, Mei-Mei Wang, Ji Huang, Hai-Juan Tang, Hong-Xia Lan and Hong-Sheng Zhang
J Integr Plant Biol   2009,51(9 ):825 -833. DOI:10.1111/j.1744-7909.2009.00853.x
Abstract  (2599 Save
Related ArticlesMetrics
Global Identification of Significantly Expressed Genes in Developing Endosperm of Rice by Expression Sequence Tags and cDNA Array Approaches    
Qichao Tu, Haitao Dong, Haigen Yao, Yongqi Fang, Cheng'en Dai, Hongmei Luo, Jian Yao, Dong Zhao and Debao Li
J Integr Plant Biol   2008,50(9 ):1078 -1088. DOI:10.1111/j.1744-7909.2008.00714.x
Abstract  (2590 Save
Related ArticlesMetrics
Construction and Application of Efficient Ac-Ds Transposon Tagging Vectors in Rice    
Shaohong Qu, Jong-Seong Jeon, Pieter B.F. Ouwerkerk, Maria Bellizzi, Jan Leach, Pamela Ronald, and Guo-Liang Wang
J Integr Plant Biol   2009,51(11 ):982 -992. DOI:10.1111/j.1744-7909.2009.00870.x
Abstract  (2554 PDF(pc) (313KB)(18 Save
Related ArticlesMetrics
RNA Interference-mediated Silencing of Phytochelatin Synthase Gene Reduce Cadmium Accumulation in Rice Seeds    
Jiang-Chuan Li , Jiang-Bo Guo , Wen-Zhong Xu and Mi Ma
J Integr Plant Biol   2007,49(7 ):null -null. DOI:10.1111/j.1672-9072.2007.00473.x
Abstract  (2538 Save
Related ArticlesMetrics
Rice Brittleness Mutants: A Way to Open the ‘Black Box’ of Monocot Cell Wall Biosynthesis    
Baocai Zhang and Yihua Zhou
J Integr Plant Biol   2011,53(2 ):136 -142. DOI:10.1111/j.1744-7909.2010.01011.x
Abstract  (2505 Save
Related ArticlesMetrics
Characterization and Fine Mapping of the ibf Mutant in Rice    
Jiajun Cui, Shengci Fan, Tian Shao, Zejun Huang, Dali Zheng, Ding Tang, Ming Li, Qian Qian and Zhukuan Cheng
J Integr Plant Biol   2007,49(5 ):null -null. DOI:10.1111/j.1744-7909.2007.00467.x
Abstract  (2453 Save
Related ArticlesMetrics
Genetic Analysis and Fine Mapping of a Novel Semidominant Dwarfing Gene LB4D in Rice    
Fei Liang, Xiaoyun Xin, Zejun Hu, Jiandi Xu, Gang Wei, Xiaoyin Qian, Jinshui Yang, Haohua He, and Xiaojin Luo
J Integr Plant Biol   2011,53(4 ):312 -323. DOI:10.1111/j.1744-7909.2011.01031.x
Abstract  (2449 Save
Related ArticlesMetrics
Rice OsRAD21-2 is Expressed in Actively Dividing Tissues and Its Ectopic Expression in Yeast Results in Aberrant Cell Division and Growth    
Chunyan Gong, Tang Li, Qi Li, Longfeng Yan, and Tai Wang
J Integr Plant Biol   2011,53(1 ):14 -24. DOI:10.1111/j.1744-7909.2010.01009.x
Abstract  (2434 Save
Related ArticlesMetrics
Molecular Control of Male Reproductive Development and Pollen Fertility in Rice    
Jing-Xin Guo and Yao-Guang Liu
J Integr Plant Biol   2012,54(12 ):967 -978. DOI:10.1111/j.1744-7909.2012.01172.x
Abstract  (2416 Save
Related ArticlesMetrics
Fine Mapping of qPAA8, a Gene Controlling Panicle Apical Development in Rice    
Zhi-Jun Cheng, Bi-Gang Mao, Su-Wei Gao, Ling Zhang, Jiu-Lin Wang, Cai-Lin Lei, Xin Zhang, Fu-Qing Wu, Xiu-Ping Guo and Jianmin Wan
J Integr Plant Biol   2011,53(9 ):710 -718. DOI:10.1111/j.1744-7909.2011.01055.x
Abstract  (2415 Save
Related ArticlesMetrics
A Transgenic Study on Affecting Potato Tuber Yield by Expressing the Rice Sucrose Transporter Genes OsSUT5Z and OsSUT2M    
Aijun Sun, Yan Dai, Xinsheng Zhang, Chunmin Li, Kun Meng, Honglin Xu, Xiaoli Wei, Guifang Xiao, Pieter B.F. Ouwerkerk, Mei Wang, and Zhen Zhu
J Integr Plant Biol   2011,53(7 ):586 -595. DOI:10.1111/j.1744-7909.2011.01063.x
Abstract  (2388 Save
Related ArticlesMetrics
Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2021 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22