Circadian clock in plants: Linking timing to fitness
Xiaodong Xu, Li Yuan, Xin Yang, Xiao Zhang, Lei Wang and Qiguang Xie
J Integr Plant Biol . 2022, (4): 792 -811 .  DOI: 10.1111/jipb.13230