OsSERK1 regulates rice development but not immunity to Xanthomonas oryzae pv. oryzae or Magnaporthe oryzae
Shimin Zuo, Xiaogang Zhou, Mawsheng Chen, Shilu Zhang, Benjamin Schwessinger, Deling Ruan, Can Yuan, Jing Wang, Xuewei Chen, and Pamela C. Ronald
J Integr Plant Biol . 2014, (12): 1179 -1192 .  DOI: 10.1111/jipb.12290

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22