Early View
Online Version of Record before inclusion in an issue

Please wait a minute...
For Selected: Toggle Thumbnails
  
The MAX2‐KAI2 module promotes salicylic acid‐mediated immune responses in Arabidopsis
Xiujuan Zheng, Fangqian Liu, Xianfeng Yang, Weiqiang Li, Sique Chen, Xinwu Yue, Qi Jia and Xinli Sun
DOI: 10.1111/jipb.13463
Version of Record online: 17 March 2023
  
Conserved noncoding sequences correlate with distant gene contacts in Arabidopsis and Brassica
Lei Zhang, Jian Wu, Jianli Liang, Runmao Lin, Chao Sun, Qirui Dai, Lupeng Zhang, Huiling Guo, Ranze Zhao and Xiaowu Wang
doi: 10.1111/jipb.13465
Version of Record online: 15 March 2023
  
Development of an efficient expression system with large cargo capacity for interrogation of gene function in bamboo based on bamboo mosaic virus
Yandong Jin, Baijie Wang, Mingchuan Bao, Yujie Li, Shengwu Xiao, Yuhua Wang, Jun Zhang, Liangzhen Zhao, Hangxiao Zhang, Yau-Heiu Hsu, Mingjie Li and Lianfeng Gu
DOI: 10.1111/jipb.13468
Version of Record online: 15 March 2023
  
Arabidopsis phytochromes A and B synergistically repress SPA1 under blue light
Xiaolin Jia, Meifang Song, Shaoci Wang, Tong Liu, Lijian Wang, Lin Guo, Liang Su, Yong Shi, Xu Zheng and Jianping Yang
doi: 10.1111/jipb.13412
Version of Record online: 15 March 2023
  
Heteromerization of short‐chain trans‐prenyltransferase controls precursor allocation within a plastidial terpenoid network
Yihua Ma, Qingwen Chen, Yaoyao Wang, Fengxia Zhang, Chengyuan Wang and Guodong Wang
DOI: 10.1111/jipb.13454
Version of Record online: 15 March 2023
  
PagERF81 regulates lignin biosynthesis and xylem cell differentiation in poplar
Xin-Wei Zhao, Qiao Wang, Dian Wang, Wei Guo, Meng-Xuan Hu, Ying-Li Liu, Gong-Ke Zhou, Guo-Hua Chai, Shu-Tang Zhao and Meng-Zhu Lu
DOI: 10.1111/jipb.13453
Version of Record online: 15 March 2023
  
High‐quality Fagopyrum esculentum genome provides insights into the flavonoid accumulation among different tissues and self‐incompatibility
Qiang He, Dan Ma, Wei Li, Longsheng Xing, Hongyu Zhang, Yu Wang, Cailian Du, Xuanzhao Li, Zheng Jia, Xiuxiu Li, Jianan Liu, Ze Liu, Yuqing Miao, Rui Feng, Yang Lv, Meijia Wang, Hongwei Lu, Xiaochen Li, Yao Xiao, Ruyu Wang, Hanfei Liang, Qinghong Zhou, Lijun Zhang, Chengzhi Liang and Huilong Du
doi: 10.1111/jipb.13459
Version of Record online: 15 March 2023
  
Comprehensive phylogenetic analyses of Orchidaceae using nuclear genes and evolutionary insights into epiphytism
Guojin Zhang, Yi Hu, Ming-Zhong Huang, Wei-Chang Huang, Ding-Kun Liu, Diyang Zhang, Haihua Hu, Jason L. Downing, Zhong-Jian Liu and Hong Ma
doi: 10.1111/jipb.13462
Version of Record online: 15 March 2023
  
ESCRT‐III component OsSNF7.2 modulates leaf rolling by trafficking and endosomal degradation of auxin biosynthetic enzyme OsYUC8 in rice
Liang Zhou, Saihua Chen, Maohong Cai, Song Cui, Yulong Ren, Xinyue Zhang, Tianzhen Liu, Chunlei Zhou, Xin Jin, Limin Zhang, Minxi Wu, Shuyi Zhang, Zhijun Cheng, Xin Zhang, Cailin Lei, Qibing Lin, Xiuping Guo, Jie Wang, Zhichao Zhao, Ling Jiang, Shanshan Zhu and Jianmin Wan
DOI: 10.1111/jipb.13460
Version of Record online: 10 March 2023
  
Geminiviral C2 proteins inhibit active autophagy to facilitate virus infection by impairing the interaction of ATG7 and ATG8
Buwei Cao, Linhao Ge, Mingzhen Zhang, Fangfang Li and Xueping Zhou
DOI: 10.1111/jipb.13452
Version of Record online: 10 March 2023
  
Phosphorylation of the LCB1 subunit of Arabidopsis serine palmitoyltransferase stimulates its activity and modulates sphingolipid biosynthesis
Yuan Li, Hanwei Cao, Tingting Dong, Xiaoke Wang, Liang Ma, Kun Li, Huiqiang Lou, Chun-Peng Song and Dongtao Ren
DOI: 10.1111/jipb.13461
Version of Record online: 03 March 2023
  
The Sm core protein SmEb regulates salt stress responses through maintaining proper splicing of RCD1 pre-mRNA in Arabidopsis
Yechun Hong, Yang Gao, Jia Pang, Huazhong Shi, Tingting Li, Huiying Meng, Dali Kong, Yunjuan Chen, Jian-Kang Zhu and Zhen Wang
DOI: 10.1111/jipb.13457
Version of Record online: 27 February 2023
  
A pair of G-type lectin receptor-like kinases modulates nlp20-mediated immune responses by coupling to the RLP23 receptor complex
Yazhou Bao, Yixin Li, Qin Chang, Rubin Chen, Weijie Wang, Qian Zhang, Shuxian Chen, Guangyuan Xu, Xiaodan Wang, Fuhao Cui, Daolong Dou and Xiangxiu Liang
DOI: 10.1111/jipb.13449
Version of Record online: 24 February 2023
  
A Nicotiana benthamiana receptor-like kinase regulates Phytophthora resistance by coupling with BAK1 to enhance elicitin-triggered immunity
Yifan Zhang, Zhiyuan Yin, Lei Pi, Nan Wang, Jinghao Wang, Hao Peng and Daolong Dou
doi: 10.1111/jipb.13458
Version of Record online: 24 February 2023
  
The spliceophilin CYP18-2 is mainly involved in the splicing of retained introns under heat stress in Arabidopsis
Areum Lee, Hyun Ji Park, Seung Hee Jo, Haemyeong Jung, Hyun-Soon Kim, Hyo-Jun Lee, Youn-Sung Kim, Choonkyun Jung and Hye Sun Cho
doi: 10.1111/jipb.13450
Version of Record online: 24 February 2023
  
Sorbitol induces flower bud formation via the MADS-box transcription factor EjCAL in loquat
Hong-Xia Xu, Dong Meng, Qing Yang, Ting Chen, Meng Qi, Xiao-Ying Li, Hang Ge and Jun-Wei Chen
DOI: 10.1111/jipb.13439
Version of Record online: 21 February 2023
  
Genome-scale angiosperm phylogenies based on nuclear, plastome, and mitochondrial datasets
Hongyin Hu, Pengchuan Sun, Yongzhi Yang, Jianxiang Ma and Jianquan Liu
DOI: 10.1111/jipb.13455
Version of Record online: 21 February 2023
  
A single silk- and multiple pollen-expressed PMEs at the Ga1 locus modulate maize unilateral cross-incompatibility
Zhaogui Zhang, Kai Li, Huairen Zhang, Qiuxia Wang, Li Zhao, Juan Liu and Huabang Chen
doi: 10.1111/jipb.13445
Version of Record online: 17 February 2023
  
Brassinosteroid signaling regulates phosphate starvation-induced malate secretion in plants
Tongtong Liu, Suren Deng, Cheng Zhang, Xu Yang, Lei Shi, Fangsen Xu, Sheliang Wang, Chuang Wang
DOI: 10.1111/jipb.13443
Version of Record online: 10 February 2023
  
Efficient genotype-independent cotton genetic transformation and genome editing
Xiaoyang Ge, Jieting Xu, Zhaoen Yang, Xiaofeng Yang, Ye Wang, Yanli Chen, Peng Wang, Fuguang Li
doi: 10.1111/jipb.13427
Version of Record online: 08 February 2023
  
The amino acid residue E96 of Ghd8 is crucial for the formation of the flowering repression complex Ghd7-Ghd8-OsHAP5C in rice
Shuangle Li, Yong Hu, Chen An, Qingli Wen, Xiaowei Fan, Zhanyi Zhang, Ahmed Sherif, Haiyang Liu, Yongzhong Xing
DOI: 10.1111/jipb.13426
Version of Record online: 02 February 2023
  
Single-cell RNA-seq of Lotus japonicus provide insights into identification and function of root cell types of legume
Zhanmin Sun, Sanjie Jiang, Dan Wang, Linxia Li, Boxin Liu, Qifan Ran, Lizhen Hu, Junbo Xiong, Yixiong Tang, Xiaofeng Gu, Yanmin Wu, Zhe Liang
DOI: 10.1111/jipb.13435
Version of Record online: 31 January 2023
  
ANAC087 transcription factor positively regulates age-dependent leaf senescence through modulating the expression of multiple target genes in Arabidopsis
Qinqin Chen, Jingli Yan, Tiantian Tong, Peiyu Zhao, Shuangshuang Wang, Na Zhou, Xing Cui, Moyu Dai, Yuan-Qing Jiang, Bo Yang
DOI: 10.1111/jipb.13434
Version of Record online: 31 January 2023
  
Reciprocal inhibition of expression between RAV1 and BES1 modulates plant growth and development in Arabidopsis
Dami Yang, Hyun-young Shin, Hyun Kyung Kang, Yun Shang, So Young Park, Dong-Hoon Jeong, and Kyoung Hee Nam
doi: 10.1111/jipb.13431
Version of Record online: 19 January 2023
  
An OsPRMT5-OsAGO2/miR1875-OsHXK1 module regulates rice immunity to blast disease
Cong Sheng, Xuan Li, Shengge Xia, Yimai Zhang, Ze Yu, Cheng Tang, Le Xu, Zhaoyun Wang, Xin Zhang, Tong Zhou, Pingping Nie, Ayesha Baig, Dongdong Niu, Hongwei Zhao
DOI: 10.1111/jipb.13430
Version of Record online: 19 January 2023
  
Brassinosteroids fine-tune secondary and primary sulfur metabolism through BZR1-mediated transcriptional regulation
Mengyu Wang, Congxi Cai, Yubo Li, Han Tao, Fanliang Meng, Bo Sun, Huiying Miao and Qiaomei Wang
doi: 10.1111/jipb.13442
Version of Record online: 19 January 2023
  
ART1 and putrescine contribute to rice aluminum resistance via OsMYB30 in cell wall modification
Li Jun Gao, Xiang Pei Liu, Ke Ke Gao, Meng Qi Cui, Hui Hui Zhu, Gui Xin Li, Jing Ying Yan, Yun Rong Wu, Zhong Jie Ding, Xue Wei Chen, Jian Feng Ma, Nicholas P. Harberd, Shao Jian Zheng
DOI: 10.1111/jipb.13429
Version of Record online: 18 January 2023
  
Optimized prime editing efficiently generates heritable mutations in maize
Dexin Qiao, Junya Wang, Min-Hui Lu, Cuiping Xin, Yiping Chai, Yuanyuan Jiang, Wei Sun, Zhenghong Cao, Siyi Guo, Xue-Chen Wang and Qi-Jun Chen
doi: 10.1111/jipb.13428
Version of Record online: 17 January 2023
  
Variations in OsSPL10 confer drought tolerance by directly regulating OsNAC2 expression and ROS production in rice
Yingxiu Li, Shichen Han, Xingming Sun, Najeeb Ullah Khan, Qun Zhong, Zhanying Zhang, Hongliang Zhang, Feng Ming, Zichao Li, Jinjie Li
DOI: 10.1111/jipb.13414
Version of Record online: 17 January 2023
  
Complete protection from Henosepilachna vigintioctopunctata by expressing long double-stranded RNAs in potato plastids
Wenbo Xu, Miao Zhang, Yangcun Li, Wanwan He, Shengchun Li and Jiang Zhang
DOI: 10.1111/jipb.13411
Version of Record online: 13 January 2023
  
Bracelet salt glands of the recretohalophyte Limonium bicolor: Distribution, morphology, and induction
Boqing Zhao, Yingli Zhou, Xiangmei Jiao, Xi Wang, Baoshan Wang and Fang Yuan
doi: 10.1111/jipb.13417
Version of Record online: 13 January 2023
  
A novel secreted protein, NISP1, is phosphorylated by soybean Nodulation Receptor Kinase to promote nodule symbiosis
Baolan Fu, Zhipeng Xu, Yutao Lei, Ru Dong, Yanan Wang, Xiaoli Guo, Hui Zhu, Yangrong Cao and Zhe Yan
DOI: 10.1111/jipb.13436
Version of Record online: 13 January 2023
  
The GATA transcription factor TaGATA1 recruits demethylase TaELF6-A1 and enhances seed dormancy in wheat by directly regulating TaABI5
Xuening Wei, Yuyan Li, Xiuliang Zhu, Xin Liu, Xingguo Ye, Miaoping Zhou and Zengyan Zhang
DOI: 10.1111/jipb.13437
Version of Record online: 13 January 2023
  
Heterosis in root microbiota inhibits growth of soil-borne fungal pathogens in hybrid rice
Mengting Zhang, Yinyue Wang, Yuanyi Hu, Huacai Wang, Yawen Liu, Bingran Zhao, Jie Zhang, Rongxiang Fang and Yongsheng Yan
DOI: 10.1111/jipb.13416
Version of Record online: 06 January 2023
  
GhAP1-D3 positively regulates flowering time and early maturity with no yield and fiber quality penalties in upland cotton
Caixiang Wang, Juanjuan Liu, Xiaoyu Xie, Ji Wang, Qi Ma, Pengyun Chen, Delong Yang, Xiongfeng Ma, Fushun Hao and Junji Su
DOI: 10.1111/jipb.13409
Version of Record online: 05 January 2023
  
GmFtsH25 overexpression increases soybean seed yield by enhancing photosynthesis and photosynthates
Li Wang, Yuming Yang, Zhongyi Yang, Wenlong Li, Dezhou Hu, Huilian Yu, Xiao Li, Hao Cheng, Guizhen Kan, Zhijun Che, Dan Zhang, Hengyou Zhang, Hui Wang, Fang Huang and Deyue Yu
DOI: 10.1111/jipb.13405
Version of Record online: 04 January 2023
  
Salicylic acid biosynthesis is not from phenylalanine in Arabidopsis
Jie Wu, Wentao Zhu, Qiao Zhao
doi: 10.1111/jipb.13410
Version of Record online: 01 January 2023
  
ZmMYC2s play important roles in maize responses to simulated herbivory and jasmonate
Canrong Ma, Ruoyue Li, Yan Sun, Mou Zhang, Sen Li, Yuxing Xu, Juan Song, Jing Li, Jinfeng Qi, Lei Wang, and Jianqiang Wu
DOI: 10.1111/jipb.13404
Version of Record online: 31 December 2022
  
An efficient CRISPR/Cas9 platform for targeted genome editing in rose (Rosa hybrida)
Chengpeng Wang, Yang Li, Na Wang, Qin Yu, Yonghong Li, Junping Gao, Xiaofeng Zhou and Nan Ma
doi: 10.1111/jipb.13421
Version of Record online: 31 December 2022
PROMOTIONS
Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
Follow us at @JIPBio on Twitter
Taobao QR code Weidian QR code

PUBLISHED BY

ACKNOWLEDGEMENTS

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22