Early View
Online Version of Record before inclusion in an issue

Please wait a minute...
For Selected: Toggle Thumbnails
  
Maize ZmSRO1e promotes mesocotyl elongation and deep sowing tolerance by inhibiting the activity of ZmbZIP61
Lumin Qin, Fangfang Kong, Lin Wei, Minghan Cui, Jianhang Li, Chen Zhu, Yue Liu, Guangmin Xia and Shuwei Liu
DOI: 10.1111/jipb.13714
Version of Record online: 14 June 2024
  
The processed C‐terminus of AvrRps4 effector suppresses plant immunity via targeting multiple WRKYs
Quang‐Minh Nguyen, Arya Bagus Boedi Iswanto, Hobin Kang, Jiyun Moon, Kieu Anh Thi Phan, Geon Hui Son, Mi Chung Suh, Eui‐Hwan Chung3, Walter Gassmann and Sang Hee Kim
doi: 10.1111/jipb.13710
Version of Record online: 13 June 2024
  
The MADS‐box transcription factor GmFULc promotes GmZTL4 gene transcription to modulate maturity in soybean
Jingzhe Sun, Yucheng Liu, Yuhong Zheng, Yongguo Xue, Yuhuan Fan, Xiaofei Ma, Yujia Ji, Gaoyuan Liu, Xiaoming Zhang, Yang Li, Shuming Wang, Zhixi Tian and Lin Zhao
DOI: 10.1111/jipb.13682
Version of Record online: 13 June 2024
  
GmDFB1, an ARM‐repeat superfamily protein, regulates floral organ identity through repressing siRNA‐ and miRNA‐mediated gene silencing in soybean
Jie Li, Wenxiao Zhang, Qing Lu, Jiaqi Sun, Chuang Cheng, Shiyu Huang, Shuo Li, Qiang Li, Wei Zhang, Chuanen Zhou, Bin Liu and Fengning Xiang
DOI: 10.1111/jipb.13709
Version of Record online: 11 June 2024
  
DGK5-mediated phosphatidic acid homeostasis interplays with reactive oxygen species in plant immune signaling
Dian Wang, Minhang Yuan, Yamei Zhuang, Xiu-Fang Xin, and Guang Qi
doi: 10.1111/jipb.13683
Version of Record online: 31 May 2024
  
Transcription factor OsWRKY11 induces rice heading at low concentrations but inhibits rice heading at high concentrations
Lirong Zhao, Yunwei Liu, Yi Zhu, Shidie Chen, Yang Du, Luyao Deng, Lei Liu, Xia Li, Wanqin Chen, Zhiyu Xu, Yangyang Xiong, You Ming, Siyu Fang, Ligang Chen, Houping Wang, and Diqiu Yu
DOI: 10.1111/jipb.13679
Version of Record online: 31 May 2024
  
AtRKD5 inhibits the parthenogenic potential mediated by AtBBM
Qiyan Liu, Dongfen Han, Denghu Cheng, Jinfan Chen, Shujuan Tian, Jiafa Wang, Man Liu and Li Yuan
DOI: 10.1111/jipb.13678
Version of Record online: 31 May 2024
  
Phosphorylation of ZmAL14 by ZmSnRK2.2 regulates drought resistance through derepressing ZmROP8 expression
Yalin Wang, Jinkui Cheng, Yazhen Guo, Zhen Li, Shuhua Yang, Yu Wang and Zhizhong Gong
DOI: 10.1111/jipb.13677
Version of Record online: 28 May 2024
  
SapBase: A central portal for functional and comparative genomics of Sapindaceae species
Jiawei Li, Chengjie Chen, Zaohai Zeng, Fengqi Wu, Junting Feng, Bo Liu, Yingxiao Mai, Xinyi Chu, Wanchun Wei, Xin Li, Yanyang Liang, YuanLong Liu, Jing Xu, and Rui Xia
DOI: 10.1111/jipb.13680
Version of Record online: 28 May 2024
  
Natural variation in MORE GRAINS 1 regulates grain number and grain weight in rice
Yingchun Han, Qianfeng Hu, Nuo Gong, Huimin Yan, Najeeb Ullah Khan, Yanxiu Du, Hongzheng Sun, Quanzhi Zhao, Wanxi Peng, Zichao Li, Zhanying Zhang and Junzhou Li
doi: 10.1111/jipb.13674
Version of Record online: 23 May 2024
  
Ca2+-independent ZmCPK2 is inhibited by Ca2+-dependent ZmCPK17 during drought response in maize
Xiaoying Hu, Jinkui Cheng, Minmin Lu, Tingitng Fang, Yujuan Zhu, Zhen Li, Xiqing Wang, Yu Wang, Yan Guo, Shuhua Yang and Zhizhong Gong
DOI: 10.1111/jipb.13675
Version of Record online: 15 May 2024
  
Sporophytic control of tapetal development and pollen fertility by a mitogen-activated protein kinase cascade in rice
Jianguo Zeng, Manman Duan, Yiqing Wang, Guangtao Li, Yujing You, Jie Shi, Changhao Liu, Jinyang Zhang, Juan Xu, Shuqun Zhang and Jing Zhao
DOI: 10.1111/jipb.13673
Version of Record online: 15 May 2024
  
An orchestrated ethylene–gibberellin signaling cascade contributes to mesocotyl elongation and emergence of rice direct seeding
Yusong Lyu, Xinli Dong, Shipeng Niu, Ruijie Cao, Gaoneng Shao, Zhonghua Sheng, Guiai Jiao, Lihong Xie, Shikai Hu, Shaoqing Tang, Xiangjin Wei and Peisong Hu
doi: 10.1111/jipb.13671
Version of Record online: 15 May 2024
  
TabHLH27 orchestrates root growth and drought tolerance to enhance water use efficiency in wheat
Dongzhi Wang, Xiuxiu Zhang, Yuan Cao, Aamana Batool, Yongxin Xu, Yunzhou Qiao, Yongpeng Li, Hao Wang, Xuelei Lin, Xiaomin Bie, Xiansheng Zhang, Ruilian Jing, Baodi Dong, Yiping Tong, Wan Teng, Xigang Liu, and Jun Xiao
DOI: 10.1111/jipb.13670
Version of Record online: 02 May 2024
  
Application of CRISPR/Cas12i.3 for targeted mutagenesis in broomcorn millet (Panicum miliaceum L.)
Yuhe Bai, Shengnan Liu, Yan Bai, Zhisong Xu, Hainan Zhao, Haiming Zhao, Jinsheng Lai, Ya Liu and Weibin Song
DOI: 10.1111/jipb.13669
Version of Record online: 02 May 2024
  
GmNF-YC4 delays soybean flowering and maturation by directly repressing GmFT2a and GmFT5a expression
Yupeng Cai, Li Chen, Xiaoqian Liu, Weiwei Yao, and Wensheng Hou
doi: 10.1111/jipb.13668
Version of Record online: 02 May 2024
  
A vicinal oxygen chelate protein facilitates viral infection by triggering the unfolded protein response in Nicotiana benthamiana
Zhihong Guo, Ning Jiang, Menglin Li, Hongfang Guo, Qi Liu, Xinyu Qin, Zongying Zhang, Chenggui Han and Ying Wang
DOI: 10.1111/jipb.13667
Version of Record online: 02 May 2024
  
Nullification of GFTs fortifies bioactive folates in foxtail millet
Jianzhou Pang, Wei Zhang, Yanyan Zhang, Shihui Zhang, Yannan Wang, Hui Zhi, Chunyi Zhang, Qiuju Liang, and Xianmin Diao
doi: 10.1111/jipb.13665
Version of Record online: 02 May 2024
  
Establishment of genome-editing system and assembly of a near-complete genome in broomcorn millet
Yang Liu, Zixiang Cheng, Weiyao Chen, Chuanyin Wu, Jinfeng Chen, and Yi Sui
doi: 10.1111/jipb.13664
Version of Record online: 02 May 2024
  
Functional divergences of natural variations of TaNAM-A1 in controlling leaf senescence during wheat grain filling
Longxi Zhou, Guowei Chang, Chuncai Shen, Wan Teng, Xue He, Xueqiang Zhao, Yanfu Jing, Zhixiong Huang, and Yiping Tong
DOI: 10.1111/jipb.13658
Version of Record online: 26 April 2024
  
Pleistocene glaciation advances the cryptic speciation of Stellera chamaejasme L. in a major biodiversity hotspot
Santosh Kumar Rana, Hum Kala Rana, Jacob B. Landis, Tianhui Kuang, Juntong Chen, Hengchang Wang, Tao Deng, Charles C. Davis and Hang Sun
DOI: 10.1111/jipb.13663
Version of Record online: 19 April 2024
  
AtVQ25 promotes salicylic acid-related leaf senescence by fine-tuning the self-repression of AtWRKY53
Qi Tan, Mingming Zhao, Jingwei Gao, Ke Li, Mengwei Zhang, Yunjia Li, Zeting Liu, Yujia Song, Xiaoyue Lu, Zhengge Zhu, Rongcheng Lin, Pengcheng Yin, Chunjiang Zhou and Geng Wang
DOI: 10.1111/jipb.13659
Version of Record online: 17 April 2024
  
OsATL32 ubiquitinates the reactive oxygen species-producing OsRac5-OsRbohB module to suppress rice immunity
Yuqing Yan, Hui Wang, Yan Bi, Jiajing Wang, Muhammad Noman, Dayong Li and Fengming Song
DOI: 10.1111/jipb.13666
Version of Record online: 17 April 2024
  
Autophagy receptor ZmNBR1 promotes the autophagic degradation of ZmBRI1a and enhances drought tolerance in maize
Yang Xiang, Guangdong Li, Qian Li, Yingxue Niu, Yitian Pan, Yuan Cheng, Xiangli Bian, Chongyang Zhao, Yuanhong Wang and Aying Zhang
DOI: 10.1111/jipb.13662
Version of Record online: 12 April 2024
  
Unearthing old rice germplasm, illuminating a new way to improvement
Xiaoming Zheng, Ramaiah Venuprasad and Ajay Kohli
doi: 10.1111/jipb.13661
Version of Record online: 12 April 2024
  
Knockout of miR396 genes increases seed size and yield in soybean
Hongtao Xie, Fei Su, Qingfeng Niu, Leping Geng, Xuesong Cao, Minglei Song, Jinsong Dong, Zai Zheng, Rui Guo, Yang Zhang, Yuanwei Deng, Zhanbo Ji, Kang Pang, Jian-Kang Zhu and Jianhua Zhu
doi: 10.1111/jipb.13660
Version of Record online: 10 April 2024
  
The miR159a-DUO1 module regulates pollen development by modulating auxin biosynthesis and starch metabolism in citrus
Yanhui Xu, Wenxiu Tian, Minqiang Yin, Zhenmei Cai, Li Zhang, Deyi Yuan, Hualin Yi and Juxun Wu
DOI: 10.1111/jipb.13656
Version of Record online: 05 April 2024
  
Population genomics highlights structural variations in local adaptation to saline coastal environments in woolly grape
Tianhao Zhang, Wenjing Peng, Hua Xiao, Shuo Cao, Zhuyifu Chen, Xiangnian Su, Yuanyuan Luo, Zhongjie Liu, Yanling Peng, Xiping Yang, Guo-Feng Jiang, Xiaodong Xu, Zhiyao Ma and Yongfeng Zhou
DOI: 10.1111/jipb.13653
Version of Record online: 05 April 2024
  
Small particles, big effects: How nanoparticles can enhance plant growth in favorable and harsh conditions
Jie Wang, Honghong Wu, Yichao Wang, Wuwei Ye, Xiangpei Kong and Zujun Yin
DOI: 10.1111/jipb.13652
Version of Record online: 05 April 2024
  
Targeted G-to-T base editing for generation of novel herbicide-resistance gene alleles in rice
Yifu Tian, Xinbo Li, Jiyong Xie, Zai Zheng, Rundong Shen, Xuesong Cao, Mugui Wang, Chao Dong and Jian-Kang Zhu
doi: 10.1111/jipb.13657
Version of Record online: 05 April 2024
  
A signaling cascade mediating fruit trait development via phosphorylation‐modulated nuclear accumulation of JAZ repressor
Wei Wang, Jinyao Ouyang, Yating Li, Changsheng Zhai, Bing He, Huahan Si, Kunsong Chen, Jocelyn K.C. Rose and Wensuo Jia
doi: 10.1111/jipb.13654
Version of Record online: 01 April 2024
  
A transcriptional cascade mediated by two APETALA2 family members orchestrates carotenoid biosynthesis in tomato
Xiaoqing He, Kaidong Liu, Yi Wu, Weijie Xu, Ruochen Wang, Julien Pirrello, Mondher Bouzayen, Mengbo Wu and Mingchun Liu
DOI: 10.1111/jipb.13650
Version of Record online: 01 April 2024
  
Identification and characterization of camptothecin tailoring enzymes in Nothapodytes tomentosa
Yin Chen, Jian‐Ping Huang, Yong‐Jiang Wang, Meng‐Ling Tu, Junheng Li, Bingyan Xu, Guoqing Peng, Jing Yang and Sheng‐Xiong Huang
DOI: 10.1111/jipb.13649
Version of Record online: 22 March 2024
  
The transcriptional control of LcIDL1–LcHSL2 complex by LcARF5 integrates auxin and ethylene signaling for litchi fruitlet abscission
Xingshuai Ma, Zidi He, Ye Yuan, Zhijian Liang, Hang Zhang, Vilde Olsson Lalun, Zhuoyi Liu, Yanqing Zhang, Zhiqiang Huang, Yulian Huang, Jianguo Li and Minglei Zhao
doi: 10.1111/jipb.13646
Version of Record online: 22 March 2024
  
ACBP4‐WRKY70‐RAP2.12 module positively regulates submergence‐induced hypoxia response in Arabidopsis thaliana
Mengyun Guo, Yingjun Yao, Kangqun Yin, Luna Tan, Meng Liu, Jing Hou, Han Zhang, Ruyun Liang, Xinran Zhang, Heng Yang, Xiaoxiao Chen, Jinrui Tan, Yan Song, Shangling Lou, Liyang Chen, Xuejing Liu, Si Tang, Yongqi Hu, Jin Yan, Wensen Fu, Kai Yang, Ruijia Zhang, Xuerui Li, Yao Liu, Zhen Yan, Wei Liu, Yu Han, Jianquan Liu, Kangshan Mao and Huanhuan Liu
doi: 10.1111/jipb.13647
Version of Record online: 19 March 2024
  
Eco-evolutionary evidence for the global diversity pattern of Cycas (Cycadaceae)
Jian Liu, Anders J. Lindstrom, Yiqing Gong, Shanshan Dong, Yusheng (Chris) Liu, Shouzhou Zhang and Xun Gong
DOI: 10.1111/jipb.13638
Version of Record online: 13 March 2024
  
Structural insights into the unusual core photocomplex from a triply extremophilic purple bacterium, Halorhodospira halochloris
Chen-Hui Qi, Guang-Lei Wang, Fang-Fang Wang, Jie Wang, Xiang-Ping Wang, Mei-Juan Zou, Fei Ma, Michael T. Madigan, Yukihiro Kimura, Zheng-Yu Wang-Otomo and Long-Jiang Yu
doi: 10.1111/jipb.13628
Version of Record online: 27 February 2024
  
Chemoproteomics reveals the epoxidase enzyme for the biosynthesis of camptothecin in Ophiorrhiza pumila
Tong Zhang, Yan Wang, Shiwen Wu, Ernuo Tian, Chengshuai Yang, Zhihua Zhou, Xing Yan and Pingping Wang
doi: 10.1111/jipb.13594
Version of Record online: 18 January 2024
  
Chromosomal-level genome and metabolome analyses of highly heterozygous allohexaploid Dendrocalamus brandisii elucidate shoot quality and developmental characteristics
Jutang Jiang, Zeyu Zhang, Yucong Bai, Xiaojing Wang, Yuping Dou, Ruiman Geng, Chongyang Wu, Hangxiao Zhang, Cunfu Lu, Lianfeng Gu and Jian Gao
doi: 10.1111/jipb.13592
Version of Record online: 12 January 2024
PROMOTIONS
Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
Follow us at @JIPBio on Twitter
Taobao QR code Weidian QR code

PUBLISHED BY

ACKNOWLEDGEMENTS

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22