Early View
Online Version of Record before inclusion in an issue

Please wait a minute...
For Selected: Toggle Thumbnails
  
Arabidopsis RNA polymerase II C‐terminal domain phosphatase‐like 1 targets mitogen‐activated protein kinase cascades to suppress plant immunity
Junjun Wei, Wei Sun, Xinhang Zheng, Shanshan Qiu, Shuangyu Jiao, Kevin Babilonia, Hisashi Koiwa, Ping He, Libo Shan, Wenxian Sun and Fuhao Cui
DOI: 10.1111/jipb.13551
Version of Record online: 17 September 2023
  
A recently evolved BAHD acetyltransferase, responsible for bitter soyasaponin A production, is indispensable for soybean seed germination
Jia Yuan, Liya Ma, Yan Wang, Xindan Xu, Rui Zhang, Chengyuan Wang, Wenxiang Meng, Zhixi Tian, Yihua Zhou and Guodong Wang
DOI: 10.1111/jipb.13553
Version of Record online: 13 September 2023
  
The role of Class Ⅱ KNOX family in controlling compound leaf patterning in Medicago truncatula
Xiao Wang, Juanjuan Zhang, Maofeng Chai, Lu Han, Xiaohua Cao, Jing Zhang, Yiming Kong, Chunxiang Fu, Zeng-Yu Wang, Kirankumar S. Mysore, Jiangqi Wen and Chuanen Zhou
DOI: 10.1111/jipb.13549
Version of Record online: 13 September 2023
  
Cas9-targeted Nanopore sequencing rapidly elucidates the transposition preferences and DNA methylation profiles of mobile elements in plants
Pavel Merkulov, Sofya Gvaramiya, Maxim Dudnikov, Roman Komakhin, Murad Omarov, Alina Kocheshkova, Zakhar Konstantinov, Alexander Soloviev, Gennady Karlov, Mikhail Divashuk and Ilya Kirov
DOI: 10.1111/jipb.13555
Version of Record online: 13 September 2023
  
De novo creation of popcorn-like fragrant foxtail millet
Yanyan Zhang, Qiang He, Shihui Zhang, Xinyu Man, Yi Sui, Guanqing Jia, Sha Tang, Hui Zhi, Chuanyin Wu and Xianmin Diao
doi: 10.1111/jipb.13556
Version of Record online: 13 September 2023
  
The transcription factor NAC102 confers cadmium tolerance by regulating WAKL11 expression and cell wall pectin metabolism in Arabidopsis
Guang Hao Han, Ru Nan Huang, Li Hong Hong, Jia Xi Xu, Yi Guo Hong, Yu Huan Wu and Wei Wei Chen
DOI: 10.1111/jipb.13557
Version of Record online: 13 September 2023
  
The DEAD-box RNA helicase ZmRH48 is required for the splicing of multiple mitochondrial introns, mitochondrial complex biosynthesis, and seed development in maize
Yan-Zhuo Yang, Shuo Ding, Xin-Yuan Liu, Chunhui Xu, Feng Sun and Bao-Cai Tan
DOI: 10.1111/jipb.13558
Version of Record online: 13 September 2023
  
The advantages of crosstalk during the evolution of the BZR1–ARF6–PIF4 (BAP) module
Runjie Diao, Mengru Zhao, Yannan Liu, Zhenhua Zhang and Bojian Zhong
doi: 10.1111/jipb.13554
Version of Record online: 06 September 2023
  
SD-RLK28 positively regulates pollen hydration on stigmas as a PCP-Bβ receptor in Arabidopsis thaliana
Li Guo, Ziya Huang, Xingyu Chen, Min Yang, Miaomiao Yang, Ziwei Liu, Xuejie Han, Xiangjie Ma, Xiaoli Wang and Qiguo Gao
doi: 10.1111/jipb.13547
Version of Record online: 27 August 2023
  
Climate factors affect forest biomass allocation by altering soil nutrient availability and leaf traits
Hede Gong, Wenchen Song, Jiangfeng Wang, Xianxian Wang, Yuhui Ji, Xinyu Zhang and Jie Gao
DOI: 10.1111/jipb.13545
Version of Record online: 22 August 2023
  
The marksman: Bioactivated nematicides selectively kill plant-parasitic nematodes
Yuwen Cao, Aziz Ul Ikram, Jianping Chen, Zongtao Sun and Jian Chen
doi: 10.1111/jipb.13546
Version of Record online: 17 August 2023
  
ClSnRK2.3 negatively regulates watermelon fruit ripening and sugar accumulation
Jinfang Wang, Yanping Wang, Yongtao Yu, Jie Zhang, Yi Ren, Shouwei Tian, Maoying Li, Shengjin Liao, Shaogui Guo, Guoyi Gong, Haiying Zhang and Yong Xu
DOI: 10.1111/jipb.13535
Version of Record online: 21 June 2023
PROMOTIONS
Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
Follow us at @JIPBio on Twitter
Taobao QR code Weidian QR code

PUBLISHED BY

ACKNOWLEDGEMENTS

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22