Early View
Online Version of Record before inclusion in an issue

Please wait a minute...
For Selected: Toggle Thumbnails
  
R-loop: The new genome regulatory element in plants
Jincong Zhou, Weifeng Zhang, Qianwen Sun
doi: 10.1111/jipb.13383
Version of Record online: 21 November 2022
  
DEMETHYLATION REGULATOR 1 regulates DNA demethylation of the nuclear and mitochondrial genomes
Zhen Wang, Hao Zheng, Jinguang Huang, Guodong Yang, Kang Yan, Shizhong Zhang, Changai Wu, Chengchao Zheng
DOI: 10.1111/jipb.13386
Version of Record online: 21 November 2022
  
The H3K9me2-binding protein AGDP3 limits DNA methylation and transcriptional gene silencing in Arabidopsis
Xuelin Zhou, Mengwei Wei, Wenfeng Nie, Yue Xi, Peng Li, Qijie Zheng, Kai Tang, Viswanathan Satheesh, Yuhua Wang, Jinyan Luo, Xuan Du, Rui Liu, Zhenlin Yang, Honggui La, Yingli Zhong, Yu Yang, Jian-Kang Zhu, Jiamu Du and Mingguang Lei
DOI: 10.1111/jipb.13369
Version of Record online: 21 October 2022
  
Dynamic regulation of DNA methylation and histone modifications in response to abiotic stresses in plants
Yutong Liu, Jie Wang, Bao Liu and Zheng-Yi Xu
DOI: 10.1111/jipb.13368
Version of Record online: 21 October 2022
  
Nitrogen starvation induces genome-wide activation of transposable elements in Arabidopsis
Yue Wang, Yi Liu, Shaofeng Qu, Wenjie Liang, Linhua Sun, Dong Ci, Zhitong Ren, Liu‐Min Fan and Weiqiang Qian
DOI: 10.1111/jipb.13376
Version of Record online: 21 October 2022
  
The RNA N 6-methyladenosine demethylase ALKBH9B modulates ABA responses in Arabidopsis
Jun Tang, Junbo Yang, Qiang Lu, Qian Tang, Shuyan Chen and Guifang Jia
doi: 10.1111/jipb.13394
Version of Record online: 20 October 2022
  
High auxin stimulates callus through SDG8-mediated histone H3K36 methylation in Arabidopsis
Jun Ma, Qiang Li, Lei Zhang, Sen Cai, Yuanyuan Liu, Juncheng Lin, Rongfeng Huang, Yongqiang Yu, Mingzhang Wen and Tongda Xu
DOI: 10.1111/jipb.13387
Version of Record online: 17 October 2022
  
Chromatin architectural alterations due to null mutation of a major CG methylase in rice
Jinbin Wang, Xiaochong Li, Qianli Dong, Changping Li, Juzuo Li, Ning Li, Baoxu Ding, Xiaofei Wang, Yanan Yu, Tianya Wang, Zhibin Zhang, Yiyang Yu, Man Lang, Zixian Zeng, Bao Liu and Lei Gong
DOI: 10.1111/jipb.13378
Version of Record online: 04 October 2022
  
The Chromatin Remodeler BRAHMA Recruits HISTONE DEACETYLASE6 to Regulate Root Growth Inhibition in Response to Phosphate Starvation in Arabidopsis
Tao Li, Ruyue Zhang, Viswanathan Satheesh, Peng Wang, Guojie Ma, Jianfei Guo, Guo-Yong An and Mingguang Lei
DOI: 10.1111/jipb.13345
Version of Record online: 23 September 2022
  
Structural insight into chitin perception by chitin elicitor receptor kinase 1 of Oryza sativa
Li Xu, Jizong Wang, Yu Xiao, Zhifu Han and Jijie Chai
DOI: 10.1111/jipb.13279
Version of Record online: 08 July 2022
  
Structural basis for histone H3 recognition by NASP in Arabidopsis
Yanhong Liu, Liu Chen, Na Wang, Baixing Wu, Hongyu Bao and Hongda Huang
doi: 10.1111/jipb.13277
Version of Record online: 13 June 2022
PROMOTIONS
Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
Follow us at @JIPBio on Twitter
Taobao QR code Weidian QR code

PUBLISHED BY

ACKNOWLEDGEMENTS

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22