Early View
Online Version of Record before inclusion in an issue

Please wait a minute...
For Selected: Toggle Thumbnails
  
LjaFGD: Lonicera japonica functional genomics database
Qiaoqiao Xiao, Zhongqiu Li, Mengmeng Qu, Wenying Xu, Zhen Su and Jiaotong Yang
DOI: 10.1111/jipb.13112
Version of Record online: 13 May 2021
  
A domesticated Harbinger transposase forms a complex with HDA6 and promotes histone H3 deacetylation at genes but not TEs in Arabidopsis
Xishi Zhou, Junna He, Christos N. Velanis, Yiwang Zhu, Yuhan He, Kai Tang, Mingku Zhu, Lisa Graser, Erica deLeau, Xingang Wang, Lingrui Zhang, W. Andy Tao, Justin Goodrich, Jian‐Kang Zhu and Cui‐Jun Zhang
doi: 10.1111/jipb.13108
Version of Record online: 06 May 2021
  
Creation of aromatic maize by CRISPR/Cas
Yanxiao Wang, Xiaoqin Liu, Xiuxiu Zheng, Wenxia Wang, Xunqing Yin, Haifeng Liu, Changle Ma, Xiaomu Niu, Jiankang Zhu and Fei Wang
DOI: 10.1111/jipb.13105
Version of Record online: 02 May 2021
  
Reciprocal regulation between the negative regulator PP2CG1 phosphatase and the positive regulator OST1 kinase confers cold response in Arabidopsis
Jian Lv, Jingyan Liu, Yuhang Ming, Yiting Shi, Chunpeng Song, Zhizhong Gong, Shuhua Yang and Yanglin Ding
DOI: 10.1111/jipb.13100
Version of Record online: 19 April 2021
  
HY5 regulates light-responsive transcription of microRNA163 to promote primary root elongation in Arabidopsis seedlings
Tao Li, Hongmei Lian, Haojie Li, Yufang Xu and Huiyong Zhang
doi: 10.1111/jipb.13099
Version of Record online: 16 April 2021
  
Novel Wx alleles generated by base editing for improvement of rice grain quality
Xiaorui Huang, Fei Su, Sheng Huang, Fating Mei, Xiaomu Niu, Changle Ma, Hui Zhang, Xiaoguo Zhu, Jian-Kang Zhu, Jinshan Zhang
DOI: 10.1111/jipb.13098
Version of Record online: 13 April 2021
  
MiR319-targeted OsTCP21 and OsGAmyb regulate tillering and grain yield in rice
Rongna Wang, Xiuyan Yang, Shuang Guo, Zhaohui Wang, Zhanhui Zhang and Zhongming Fang
DOI: 10.1111/jipb.13097
Version of Record online: 10 April 2021
  
Structure of plant photosystem I−light harvesting complex I supercomplex at 2.4 Å resolution
Jie Wang, Long‐Jiang Yu, Wenda Wang, Qiujing Yan, Tingyun Kuang, Xiaochun Qin and Jian‐Ren Shen
DOI: 10.1111/jipb.13095
Version of Record online: 31 March 2021
  
Protein farnesylation negatively regulates brassinosteroid signaling via reducing BES1 stability in Arabidopsis thaliana
Zengxiu Feng, Hongyong Shi, Minghui Lv, Yuang Ma and Jia Li
DOI: 10.1111/jipb.13093
Version of Record online: 25 March 2021
  
The Pumilio RNA-binding protein APUM24 regulates seed maturation by fine-tuning the BPM-WRI1 module in Arabidopsis
Ruihua Huang, Mengling Liu, Guanping Gong, Pingzhi Wu, Barunava Patra, Ling Yuan, Hongting Qin, Xiaoxu Wang, Guohe Wang, Huimei Liao, Lu Gao, Chengwei Yang, Hongqing Li and Shengchun Zhang
DOI: 10.1111/jipb.13092
Version of Record online: 17 March 2021
  
Efficient generation of homozygous substitutions in rice in one generation utilizing an rABE8e base editor
Chuang Wei, Chong Wang, Meng Jia, Hong‐Xuan Guo, Peng‐Yu Luo, Mu‐Gui Wang, Jian‐Kang Zhu and Hui Zhang
DOI: 10.1111/jipb.13089
Version of Record online: 10 March 2021
  
Alternative splicing of MaMYB16L regulates starch degradation in banana fruit during ripening
Guoxiang Jiang, Dandan Zhang, Zhiwei Li, Hanzhi Liang, Rufang Deng, Xinguo Su, Yueming Jiang and Xuewu Duan
DOI: 10.1111/jipb.13088
Version of Record online: 03 March 2021
  
Establishment of an efficient seed fluorescence reporter‐assisted CRISPR/Cas9 gene editing in maize
Yuanyuan Yan, Jinjie Zhu, Xiantao Qi, Beijiu Cheng, Changlin Liu and Chuanxiao Xie
DOI: 10.1111/jipb.13086
Version of Record online: 02 March 2021
  
Exploring the diversity of plant proteome
Yanmei Chen, Yi Wang, Jun Yang, Wenbin Zhou and Shaojun Dai
DOI: 10.1111/jipb.13087
Version of Record online: 02 March 2021
  
Insights into salvianolic acid B biosynthesis from chromosome‐scale assembly of the Salvia bowleyana genome
Xuehai Zheng, Duo Chen, Binghua Chen, Limin Liang, Zhen Huang, Wenfang Fan, Jiannan Chen, Wenjin He, Huibin Chen, Luqiang Huang, Youqiang Chen, Jinmao Zhu and Ting Xue
DOI: 10.1111/jipb.13085
Version of Record online: 26 February 2021
  
From genes to networks: The genetic control of leaf development
Hongfeng Wang , Fanjiang Kong and Chuanen Zhou
DOI: 10.1111/jipb.13084
Version of Record online: 21 February 2021
  
Ethylene‐induced stomatal closure is mediated via MKK1/3–MPK3/6 cascade to EIN2 and EIN3
Teng-Yue Zhang, Zhong-Qi Li, Yu-Dong Zhao, Wen-Jie Shen, Meng-Shu Chen, Hai-Quan Gao, Xiao-Min Ge, Hui-Qin Wang, Xue-Li and Jun-Min He
DOI: 10.1111/jipb.13083
Version of Record online: 19 February 2021
  
The Phytophthora effector Avh241 interacts with host NDR1‐like proteins to manipulate plant immunity
Bo Yang, Sen Yang, Baodian Guo, Yuyin Wang, Wenyue Zheng, Mengjun Tian, Kaixin Dai, Zehan Liu, Haonan Wang, Zhenchuan Ma, Yan Wang, Wenwu Ye, Suomeng Dong and Yuanchao Wang
DOI: 10.1111/jipb.13082
Version of Record online: 15 February 2021
  
Genome‐wide profiling of circular RNAs, alternative splicing, and R‐loops in stem‐differentiating xylem of Populus trichocarpa
Xuqing Liu, Yubang Gao, Jiakai Liao, Miao Miao, Kai Chen, Feihu Xi, Wentao Wei, Huihui Wang, Yongsheng Wang, Xi Xu, Anireddy S.N. Reddy and Lianfeng Gu
DOI: 10.1111/jipb.13081
Version of Record online: 11 February 2021
  
MP3RNA‐seq: Massively parallel 3′ end RNA sequencing for high‐throughput gene expression profiling and genotyping
Jian Chen, Xiangbo Zhang, Fei Yi, Xiang Gao, Weibin Song, Haiming Zhao and Jinsheng Lai
DOI: 10.1111/jipb.13077
Version of Record online: 09 February 2021
  
Phylotranscriptomic insights into Asteraceae diversity, polyploidy, and morphological innovation
Caifei Zhang, Chien‐Hsun Huang, Mian Liu, Yi Hu, Jose L. Panero, Federico Luebert, Tiangang Gao and Hong Ma
doi: 10.1111/jipb.13078
Version of Record online: 09 February 2021
  
An update on the function and regulation of methylerythritol phosphate and mevalonate pathways and their evolutionary dynamics
Xiaojun Pu, Xiumei Dong, Qing Li, Zexi Chen and Li Liu
DOI: 10.1111/jipb.13076
Version of Record online: 04 February 2021
PROMOTIONS
Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
Follow us at @JIPBio on Twitter
Taobao QR code Weidian QR code

PUBLISHED BY

ACKNOWLEDGEMENTS

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2021 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22