View Current Issue (01 June 2022)

PubExpress
Breakthrough Reports
Editorials and Commentaries
Online Open Articles

Please wait a minute...
 • Jin Gao, Gai Huang, Xin Chen and Yu-Xian Zhu
  Online Date: 02 July 2022
 • An-Ming Ding, Chuan-Tao Xu, Qiang Xie, Ming-Jin Zhang, Ning Yan, Chang-Bo Dai, Jing Lv, Meng-Meng Cui, Wei-Feng Wang and Yu-He Sun
  Online Date: 30 June 2022
 • Xin Yin and Wei Qian
  Online Date: 29 June 2022
 • Wenchao Yin, Lulu Li, Zhikun Yu, Fan Zhang, Dapu Liu, Hongkai Wu, Mei Niu, Wenjing Meng, Xiaoxing Zhang, Nana Dong, YanzhaoYang, Jihong Liu, Yongqiang Liu, Guoxia Zhang, Jianlong Xu, Shimei Wang, Chengcai Chu, Qian Qian and Hongning Tong
  Online Date: 29 June 2022
 • Susheng Song, Bei Liu, Junqiao Song, Shihai Pang, Tianxue Song, Shang Gao, Yue Zhang, Huang Huang and Tiancong Qi
  Online Date: 28 June 2022
 • Günter G. Lehretz, Anja Schneider, Dario Leister, Uwe Sonnewald
  Online Date: 28 June 2022
 • Ticao Zhang, Qin Qiao, Xiao Du, Xiao Zhang, Yali Hou, Xin Wei, Chao Sun, Rengang Zhang, Quanzheng Yun, M. James C. Crabbe, Yves Van de Peer, Wenxuan Dong
  Online Date: 24 June 2022
 • Lu Yao, Huanyu Zhang, Yirong Liu, Qiushuang Ji, Jing Xie, Ru Zhang, Luqi Huang, Kunrong Mei, Juan Wang, Wenyuan Gao
  Online Date: 22 June 2022
 • More
 • Yanshen Nie , Li Yu , Lianlian Mao , Wenxuan Zou , Xiufeng Zhang and Jie Zhao
  Version of Record online:29 June 2022
 • Yanze Wang, Weiyue Chen, Yang Ou, Yingying Zhu and Jia Li
  Version of Record online:17 June 2022
 • Ying‐Ying Tian, Wei Li, Mei‐Jing Wang, Jin‐Yu Li, Seth Jon Davis and Jian‐Xiang Liu
  Version of Record online:15 June 2022
 • Dongmei Huang, Wei Lan, Weibo Ma, Rulin Huang, Wenfang Lin, Mengsi Li, Chia‐Yang Chen, Keqiang Wu and Ying Miao
  Version of Record online:15 June 2022
 • Xiufeng Li, Xiaojie Tian, Mingliang He, Xinxin Liu, Zhiyong Li, Jiaqi Tang, Enyang Mei, Min Xu, Yingxiang Liu, Zhenyu Wang, Qingjie Guan, Wei Meng, Jun Fang, Jian Zhang and Qingyun Bu
  Version of Record online:14 June 2022
 • Yanhong Liu, Liu Chen, Na Wang, Baixing Wu, Hongyu Bao and Hongda Huang
  Version of Record online:13 June 2022
 • Huibo Ren, Jinqiu Rao, Min Tang, Yaxing Li, Xie Dang, Deshu Lin
  Version of Record online:13 June 2022
 • Ze-Ting Song, Xiao-Jie Chen, Ling Luo, Feifei Yu, Jian-Xiang Liu and Jia-Jia Han
  Version of Record online:09 June 2022
 • More
 • Xiaodong Xu, Li Yuan, Xin Yang, Xiao Zhang, Lei Wang and Qiguang Xie
  J Integr Plant Biol, 2022 64(4): 792-811
 • Seong Gwan Yu, Na Hyun Cho, Jong Hum Kim, Tae Rin Oh and Woo Taek Kim
  J Integr Plant Biol, 2021 63(3): 431-437
 • Farhan Ullah, Qiutao Xu, Yu Zhao and Dao‐Xiu Zhou
  J Integr Plant Biol, 2021 63(3): 451-467
 • Xuexue Chen, Tingting Wang, Amin Ur Rehman, Yu Wang, Junsheng Qi, Zhen Li, Chunpeng Song, Baoshan Wang, Shuhua Yang and Zhizhong Gong
  J Integr Plant Biol, 2021 63(3): 494-509
 • Yanan Liu, Xionghui Zhong, Zhibin Zhang, Jiameng Lan, Xingchuan Huang, Hainan Tian, Xin Li and Yuelin Zhang
  J Integr Plant Biol, 2021 63(2): 277-282
 • Chenyang Gao, Pengwei Sun, Wei Wang and Dingzhong Tang
  J Integr Plant Biol, 2021 63(2): 327-339
 • Tianyu Gong and Xiu‐Fang Xin
  J Integr Plant Biol, 2021 63(2): 297-304
 • Xiangqiang Zhan, Yuming Lu, Jian-Kang Zhu and Jose Ramon Botella
  J Integr Plant Biol, 2021 63(1): 3-33
 • More
 • Genome Editing in Plants
  Published in Sept. 2021, Volume 63, Issue 9
 • Oil crops biology
  Published in Jun. 2021, Volume 63, Issue 6
 • More

  News and Views

  More
 • Sanfeng Li, Lan Shen, Ping Hu, Qing Liu, Xudong Zhu, Qian Qian, Kejian Wang and Yuexing Wang
  J Integr Plant Biol. 2019 Vol. 61 (12): 1201-1205
 • Kong Chen, Guo-Jun Li, Ray A. Bressan, Chun-Peng Song, Jian-Kang Zhu and Yang Zhao
  J Integr Plant Biol. 2020 Vol. 62 (1): 25-54
 • Tao Wang, Ting Zou, Zhiyuan He, Guoqiang Yuan, Tao Luo, Jun Zhu, Yueyang Liang, Qiming Deng, Shiquan Wang, Aiping Zheng, Huainian Liu, Lingxia Wang, Ping Li and Shuangcheng Li
  J Integr Plant Biol. 2019 Vol. 61 (10): 1036-1042
 • Yu-Long Gao, Xue-Feng Yao, Wen-Zheng Li, Zhong-Bang Song, Bing-Wu Wang, Yu-Ping Wu, Jun-Li Shi, Guan-Shan Liu, Yong-Ping Li and Chun-Ming Liu
  J Integr Plant Biol. 2020 Vol. 62 (2): 165-180
 • Ruie Liu and Zhaobo Lang
  J Integr Plant Biol. 2020 Vol. 62 (1): 148-159
 • Xuexue Chen, Yanglin Ding, Yongqing Yang, Chunpeng Song, Baoshan Wang, Shuhua Yang, Yan Guo and Zhizhong Gong
  J Integr Plant Biol. 2021 Vol. 63 (1): 53-78
 • Dajian Zhang, Xiaoyu Guo, Yunyuan Xu, Hao Li, Liang Ma, Xuefeng Yao, Yuxiang Weng, Yan Guo, Chun-Ming Liu and Kang Chong
  J Integr Plant Biol. 2019 Vol. 61 (12): 1194-1200
 • Kun Ma, Jingluan Han, Zixu Zhang, Heying Li, Yanchang Zhao, Qinlong Zhu, Yongyao Xie, Yao‐Guang Liu and Letian Chen
  J Integr Plant Biol. 2021 Vol. 63 (11): 1982-1994
 • More
 • Kong Chen, Guo-Jun Li, Ray A. Bressan, Chun-Peng Song, Jian-Kang Zhu and Yang Zhao
  J Integr Plant Biol. 2020 Vol. 62 (1): 25-54
 • Francisco J. Corpas, Juan B. Barroso, Salvador González-Gordo, María A. Muñoz-Vargas and José M. Palma
  J Integr Plant Biol. 2019 Vol. 61 (7): 871-883
 • Francisco J Corpas, Luis A. del Río and José M Palma
  J Integr Plant Biol. 2019 Vol. 61 (7): 803-816
 • Hiroyuki Nonogaki
  J Integr Plant Biol. 2019 Vol. 61 (5): 541-563
 • Wei Wang, Baomin Feng, Jian-Min Zhou and Dingzhong Tang
  J Integr Plant Biol. 2020 Vol. 62 (1): 2-24
 • Qiang-Qiang Zhao, Rong-Nan Lin, Lin Li, She Chen and Xin-Jian He
  J Integr Plant Biol. 2019 Vol. 61 (2): 120-139
 • Jemima Brinton and Cristobal Uauy
  J Integr Plant Biol. 2019 Vol. 61 (3): 337-358
 • Ravi Koppolu and Thorsten Schnurbusch
  J Integr Plant Biol. 2019 Vol. 61 (3): 278-295
 • More
  PROMOTIONS
  Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
  Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
  Follow us at @JIPBio on Twitter
  Taobao QR code Weidian QR code

  PUBLISHED BY

  ACKNOWLEDGEMENTS

  Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
  No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
  Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
  Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
  Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
  备案号:京ICP备16067583号-22