View Current Issue (01 August 2021)

PubExpress
Breakthrough Reports
Editorials and Commentaries
Online Open Articles

Please wait a minute...
 • Lin Chen, Fei He, Ruicai Long, Fan Zhang, Mingna Li, Zhen Wang, Junmei Kang, Qingchuan Yang
  Online Date: 06 September 2021
 • Tianwei Hu, Shoupeng Yin, Jingbo Sun, Yuting Linghu, Jiaqi Ma, Jianwei Pan, and Chao Wang
  Online Date: 03 September 2021
 • Yaxin Li, Qianqian Li, Gabriel Beuchat, Houqing Zeng, Cankui Zhang and LiQing Chen
  Online Date: 02 September 2021
 • Wei Wang, Hanxian Xiong, Kaiting Sun, Bo Zhang and Meng-Xiang Sun
  Online Date: 02 September 2021
 • Xiaoli Cao, Pengbo Xu, Yao Liu, Guangqiong Yang, Minqing Liu, Li Chen, Yingyu Cheng, Peng Xu, Langxi Miao, Zhilei Mao, Wenxiu Wang, Shuang Kou, Tongtong Guo and Hong-Quan Yang
  Online Date: 01 September 2021
 • Kun Ma, Jingluan Han, Zixu Zhang, Heying Li, Yanchang Zhao, Qinlong Zhu, Yongyao Xie, Yao-Guang Liu, and Letian Chen
  Online Date: 27 August 2021
 • Li Zhang, Jingli Chen, Liqun Zhang, Ying Wei, Yajuan Li, Xinyun Xu, Hui Wu, Zhong-Nan Yang, Jirong Huang, Fenhong Hu, Weihua Huang, Yong-Lan Cui
  Online Date: 24 August 2021
 • Guigen Ma, Yongjie Kuang, Zhenwan Lu, Xueqi Li, Ziyan Xu, Bin Ren, Xueping Zhou, and Huanbin Zhou
  Online Date: 24 August 2021
 • More
 • Taoli Liu, Dongchang Zeng, Zhiye Zheng, Zhansheng Lin, Yang Xue, Tie Li, Xianrong Xie, Genglu Ma, Yao‐Guang Liu and Qinlong Zhu
  Version of Record online:19 August 2021
 • Lanqin Xia, Kejian Wang and Jian‐Kang Zhu
  Version of Record online:11 August 2021
 • Xiumei Xu , Canhui Zheng , Dandan Lu , Chun‐Peng Song and Lixin Zhang
  Version of Record online:27 July 2021
 • Cong Zhou, Qian Zhang, Yu Chen, Jin Huang, Qin Guo, Yi Li, Wensheng Wang, Yongfu Qiu, Wei Guan, Jing Zhang, Jianping Guo, Shaojie Shi, Di Wu, Xiaohong Zheng, Lingyun Nie, Jiaoyan Tan, Chaomei Huang, Yinhua Ma, Fang Yang, Xiqin Fu, Bo Du, Lili Zhu, Rongzhi Chen, Zhikang Li, Longping Yuan and Guangcun He
  Version of Record online:24 July 2021
 • Huiling Gao, Tian Wang, Yanting Zhang, Lili Li, Chuanqing Wang, Shiyuan Guo, Tianqi Zhang and Cun Wang
  Version of Record online:20 July 2021
 • Tie‐Yuan Liu, Nenghui Ye, Xinyu Wang, Debatosh Das, Yuxiang Tan, Xiangkai You, Mingxiu Long, Tianming Hu, Lei Dai, Jianhua Zhang and Mo‐Xian Chen
  Version of Record online:20 July 2021
 • Jie Chen, Lihan Wang, Zeyu Yang, Hongbo Liu, Chuanliang Chu, Zhenzhen Zhang, Qinglu Zhang, Xianghua Li, Jinghua Xiao, Shiping Wang and Meng Yuan
  Version of Record online:16 July 2021
 • Jiahui Zhang, Huating Zhang, Shaoya Li, Jingying Li, Lei Yan and Lanqin Xia
  Version of Record online:16 July 2021
 • More
 • Seong Gwan Yu, Na Hyun Cho, Jong Hum Kim, Tae Rin Oh and Woo Taek Kim
  J Integr Plant Biol, 2021 63(3): 431-437
 • Farhan Ullah, Qiutao Xu, Yu Zhao and Dao‐Xiu Zhou
  J Integr Plant Biol, 2021 63(3): 451-467
 • Xuexue Chen, Tingting Wang, Amin Ur Rehman, Yu Wang, Junsheng Qi, Zhen Li, Chunpeng Song, Baoshan Wang, Shuhua Yang and Zhizhong Gong
  J Integr Plant Biol, 2021 63(3): 494-509
 • Yanan Liu, Xionghui Zhong, Zhibin Zhang, Jiameng Lan, Xingchuan Huang, Hainan Tian, Xin Li and Yuelin Zhang
  J Integr Plant Biol, 2021 63(2): 277-282
 • Chenyang Gao, Pengwei Sun, Wei Wang and Dingzhong Tang
  J Integr Plant Biol, 2021 63(2): 327-339
 • Tianyu Gong and Xiu‐Fang Xin
  J Integr Plant Biol, 2021 63(2): 297-304
 • Xiangqiang Zhan, Yuming Lu, Jian-Kang Zhu and Jose Ramon Botella
  J Integr Plant Biol, 2021 63(1): 3-33
 • Xuexue Chen, Yanglin Ding, Yongqing Yang, Chunpeng Song, Baoshan Wang, Shuhua Yang, Yan Guo and Zhizhong Gong
  J Integr Plant Biol, 2021 63(1): 53-78
 • More
 • Oil crops biology
  Published in Jun. 2021, Volume 63, Issue 6
 • More

  News and Views

  More
 • Sanfeng Li, Lan Shen, Ping Hu, Qing Liu, Xudong Zhu, Qian Qian, Kejian Wang and Yuexing Wang
  J Integr Plant Biol. 2019 Vol. 61 (12): 1201-1205
 • Kong Chen, Guo-Jun Li, Ray A. Bressan, Chun-Peng Song, Jian-Kang Zhu and Yang Zhao
  J Integr Plant Biol. 2020 Vol. 62 (1): 25-54
 • Tao Wang, Ting Zou, Zhiyuan He, Guoqiang Yuan, Tao Luo, Jun Zhu, Yueyang Liang, Qiming Deng, Shiquan Wang, Aiping Zheng, Huainian Liu, Lingxia Wang, Ping Li and Shuangcheng Li
  J Integr Plant Biol. 2019 Vol. 61 (10): 1036-1042
 • Yu-Long Gao, Xue-Feng Yao, Wen-Zheng Li, Zhong-Bang Song, Bing-Wu Wang, Yu-Ping Wu, Jun-Li Shi, Guan-Shan Liu, Yong-Ping Li and Chun-Ming Liu
  J Integr Plant Biol. 2020 Vol. 62 (2): 165-180
 • Ruie Liu and Zhaobo Lang
  J Integr Plant Biol. 2020 Vol. 62 (1): 148-159
 • Yawen Lei, Shihao Su, Liang He, Xiaohe Hu and Da Luo
  J Integr Plant Biol. 2019 Vol. 61 (4): 463-477
 • Xi Luo, Bingcai Wang, Shan Gao, Fei Zhang, William Terzaghi and Mingqiu Dai
  J Integr Plant Biol. 2019 Vol. 61 (6): 658-674
 • Ran Xu, Na Li and Yunhai Li
  J Integr Plant Biol. 2019 Vol. 61 (5): 533-540
 • More
 • Kong Chen, Guo-Jun Li, Ray A. Bressan, Chun-Peng Song, Jian-Kang Zhu and Yang Zhao
  J Integr Plant Biol. 2020 Vol. 62 (1): 25-54
 • Francisco J. Corpas, Juan B. Barroso, Salvador González-Gordo, María A. Muñoz-Vargas and José M. Palma
  J Integr Plant Biol. 2019 Vol. 61 (7): 871-883
 • Francisco J Corpas, Luis A. del Río and José M Palma
  J Integr Plant Biol. 2019 Vol. 61 (7): 803-816
 • Hiroyuki Nonogaki
  J Integr Plant Biol. 2019 Vol. 61 (5): 541-563
 • Wei Wang, Baomin Feng, Jian-Min Zhou and Dingzhong Tang
  J Integr Plant Biol. 2020 Vol. 62 (1): 2-24
 • Qiang-Qiang Zhao, Rong-Nan Lin, Lin Li, She Chen and Xin-Jian He
  J Integr Plant Biol. 2019 Vol. 61 (2): 120-139
 • Jemima Brinton and Cristobal Uauy
  J Integr Plant Biol. 2019 Vol. 61 (3): 337-358
 • Ravi Koppolu and Thorsten Schnurbusch
  J Integr Plant Biol. 2019 Vol. 61 (3): 278-295
 • More
  PROMOTIONS
  Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
  Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
  Follow us at @JIPBio on Twitter
  Taobao QR code Weidian QR code

  PUBLISHED BY

  ACKNOWLEDGEMENTS

  Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
  No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
  Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
  Copyright © 2021 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
  Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
  备案号:京ICP备16067583号-22