View Current Issue (01 November 2022)

PubExpress
Breakthrough Reports
Editorials and Commentaries
Online Open Articles

Please wait a minute...
 • Chengpeng Wang, Yang Li, Na Wang, Qin Yu, Yonghong Li, Junping Gao, Xiaofeng Zhou and Nan Ma
  Online Date: 02 December 2022
 • Yuqiu Wang, Xing Wang Deng, Danmeng Zhu
  Online Date: 01 December 2022
 • Boqing Zhao, Yingli Zhou, Xiangmei Jiao, Xi Wang, Baoshan Wang, Fang Yuan
  Online Date: 01 December 2022
 • Mingyue Gou, Peter Balint-Kurti, Mingliang Xu and Qin Yang
  Online Date: 30 November 2022
 • Mengting Zhang, Yinyue Wang, Yuanyi Hu, Huacai Wang, Yawen Liu, Bingran Zhao, Jie Zhang, Rongxiang Fang, and Yongsheng Yan
  Online Date: 25 November 2022
 • Cen Guo, Yang Luo, Lian-Ming Gao, Ting-Shuang Yi, Hong-Tao Li, Jun-Bo Yang and De-Zhu Li
  Online Date: 23 November 2022
 • Yingxiu Li, Shichen Han, Xingming Sun, Najeeb Ullah Khan, Qun Zhong, Zhanying Zhang, Hongliang Zhang, Feng Ming, Zichao Li, Jinjie Li
  Online Date: 19 November 2022
 • Caixiang Wang, Juanjuan Liu, Xiaoyu Xie, Ji Wang, Qi Ma, Pengyun Chen, Delong Yang, Xiongfeng Ma, Fushun Hao, Junji Su
  Online Date: 18 November 2022
 • More
 • Jincong Zhou, Weifeng Zhang, Qianwen Sun
  Version of Record online:21 November 2022
 • Zhen Wang, Hao Zheng, Jinguang Huang, Guodong Yang, Kang Yan, Shizhong Zhang, Changai Wu, Chengchao Zheng
  Version of Record online:21 November 2022
 • Richa Srivastava, Yuriko Kobayashi, Hiroyuki Koyama, and Lingaraj Sahoo
  Version of Record online:25 October 2022
 • Xuelin Zhou, Mengwei Wei, Wenfeng Nie, Yue Xi, Peng Li, Qijie Zheng, Kai Tang, Viswanathan Satheesh, Yuhua Wang, Jinyan Luo, Xuan Du, Rui Liu, Zhenlin Yang, Honggui La, Yingli Zhong, Yu Yang, Jian-Kang Zhu, Jiamu Du and Mingguang Lei
  Version of Record online:21 October 2022
 • Yutong Liu, Jie Wang, Bao Liu and Zheng-Yi Xu
  Version of Record online:21 October 2022
 • Yue Wang, Yi Liu, Shaofeng Qu, Wenjie Liang, Linhua Sun, Dong Ci, Zhitong Ren, Liu‐Min Fan and Weiqiang Qian
  Version of Record online:21 October 2022
 • Jun Tang, Junbo Yang, Qiang Lu, Qian Tang, Shuyan Chen and Guifang Jia
  Version of Record online:20 October 2022
 • Jun Ma, Qiang Li, Lei Zhang, Sen Cai, Yuanyuan Liu, Juncheng Lin, Rongfeng Huang, Yongqiang Yu, Mingzhang Wen and Tongda Xu
  Version of Record online:17 October 2022
 • More
 • Xiaodong Xu, Li Yuan, Xin Yang, Xiao Zhang, Lei Wang and Qiguang Xie
  J Integr Plant Biol, 2022 64(4): 792-811
 • Seong Gwan Yu, Na Hyun Cho, Jong Hum Kim, Tae Rin Oh and Woo Taek Kim
  J Integr Plant Biol, 2021 63(3): 431-437
 • Farhan Ullah, Qiutao Xu, Yu Zhao and Dao‐Xiu Zhou
  J Integr Plant Biol, 2021 63(3): 451-467
 • Xuexue Chen, Tingting Wang, Amin Ur Rehman, Yu Wang, Junsheng Qi, Zhen Li, Chunpeng Song, Baoshan Wang, Shuhua Yang and Zhizhong Gong
  J Integr Plant Biol, 2021 63(3): 494-509
 • Yanan Liu, Xionghui Zhong, Zhibin Zhang, Jiameng Lan, Xingchuan Huang, Hainan Tian, Xin Li and Yuelin Zhang
  J Integr Plant Biol, 2021 63(2): 277-282
 • Chenyang Gao, Pengwei Sun, Wei Wang and Dingzhong Tang
  J Integr Plant Biol, 2021 63(2): 327-339
 • Tianyu Gong and Xiu‐Fang Xin
  J Integr Plant Biol, 2021 63(2): 297-304
 • Xiangqiang Zhan, Yuming Lu, Jian-Kang Zhu and Jose Ramon Botella
  J Integr Plant Biol, 2021 63(1): 3-33
 • More
 • Genome Editing in Plants
  Published in Sept. 2021, Volume 63, Issue 9
 • Oil crops biology
  Published in Jun. 2021, Volume 63, Issue 6
 • More

  News and Views

  More
 • Kong Chen, Guo-Jun Li, Ray A. Bressan, Chun-Peng Song, Jian-Kang Zhu and Yang Zhao
  J Integr Plant Biol. 2020 Vol. 62 (1): 25-54
 • Ruie Liu and Zhaobo Lang
  J Integr Plant Biol. 2020 Vol. 62 (1): 148-159
 • Yu-Long Gao, Xue-Feng Yao, Wen-Zheng Li, Zhong-Bang Song, Bing-Wu Wang, Yu-Ping Wu, Jun-Li Shi, Guan-Shan Liu, Yong-Ping Li and Chun-Ming Liu
  J Integr Plant Biol. 2020 Vol. 62 (2): 165-180
 • Kun Ma, Jingluan Han, Zixu Zhang, Heying Li, Yanchang Zhao, Qinlong Zhu, Yongyao Xie, Yao‐Guang Liu and Letian Chen
  J Integr Plant Biol. 2021 Vol. 63 (11): 1982-1994
 • Xuexue Chen, Yanglin Ding, Yongqing Yang, Chunpeng Song, Baoshan Wang, Shuhua Yang, Yan Guo and Zhizhong Gong
  J Integr Plant Biol. 2021 Vol. 63 (1): 53-78
 • Hui Li, Xinren Dai, Xiong Huang, Mengxuan Xu, Qiao Wang, Xiaojing Yan, Ronald R. Sederoff and Quanzi Li
  J Integr Plant Biol. 2021 Vol. 63 (11): 1906-1921
 • Taoli Liu, Dongchang Zeng, Zhiye Zheng, Zhansheng Lin, Yang Xue, Tie Li, Xianrong Xie, Genglu Ma, Yao‐Guang Liu and Qinlong Zhu
  J Integr Plant Biol. 2021 Vol. 63 (9): 1611-1619
 • Ya-Nan Chang, Chen Zhu, Jing Jiang, Huiming Zhang, Jian-Kang Zhu and Cheng-Guo Duan
  J Integr Plant Biol. 2020 Vol. 62 (5): 563-580
 • More
 • Kong Chen, Guo-Jun Li, Ray A. Bressan, Chun-Peng Song, Jian-Kang Zhu and Yang Zhao
  J Integr Plant Biol. 2020 Vol. 62 (1): 25-54
 • Francisco J. Corpas, Juan B. Barroso, Salvador González-Gordo, María A. Muñoz-Vargas and José M. Palma
  J Integr Plant Biol. 2019 Vol. 61 (7): 871-883
 • Francisco J Corpas, Luis A. del Río and José M Palma
  J Integr Plant Biol. 2019 Vol. 61 (7): 803-816
 • Hiroyuki Nonogaki
  J Integr Plant Biol. 2019 Vol. 61 (5): 541-563
 • Wei Wang, Baomin Feng, Jian-Min Zhou and Dingzhong Tang
  J Integr Plant Biol. 2020 Vol. 62 (1): 2-24
 • Jemima Brinton and Cristobal Uauy
  J Integr Plant Biol. 2019 Vol. 61 (3): 337-358
 • Qiang-Qiang Zhao, Rong-Nan Lin, Lin Li, She Chen and Xin-Jian He
  J Integr Plant Biol. 2019 Vol. 61 (2): 120-139
 • Ravi Koppolu and Thorsten Schnurbusch
  J Integr Plant Biol. 2019 Vol. 61 (3): 278-295
 • More
  PROMOTIONS
  Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
  Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
  Follow us at @JIPBio on Twitter
  Taobao QR code Weidian QR code

  PUBLISHED BY

  ACKNOWLEDGEMENTS

  Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
  No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
  Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
  Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
  Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
  备案号:京ICP备16067583号-22