View Current Issue (01 February 2024)

PubExpress
Breakthrough Reports
Editorials and Commentaries
Online Open Articles

 • Jun Yang, Ridong Chen, Chao Wang, Chun Li, Weizhen Ye, Zhonghui Zhang and Shouchuang Wang
  Version of Record online:20 February 2024
 • Weihong Wu, Xiao Feng, Nan Wang, Shao Shao, Min Liu, Fa Si, Linhao Chen, Chuanfeng Jin, Shaohua Xu, Zixiao Guo, Cairong Zhong, Suhua Shi and Ziwen He
  Version of Record online:19 February 2024
 • Kun Shi, Jia Liu, Huan Liang, Hongbin Dong, Jinli Zhang, Yuanhong Wei, Le Zhou, Shaopeng Wang, Jiahao Zhu, Mingshu Cao, Chris S. Jones, Dongmei Ma and Zan Wang
  Version of Record online:15 February 2024
 • Sunil Kumar Sahu
  Version of Record online:13 February 2024
 • Sanzeng Zhao, Xueying Han, Yachen Zhu, Yuwei Han, Huiyun Liu, Zhen Chen, Huifang Li, Dan Wang, Chaofan Tian, Yuting Yuan, Yajie Guo, Xiaomin Si, Daowen Wang and Xiang Ji
  Version of Record online:13 February 2024
 • Xiaofeng Luo, Yujia Dai, Baoshan Xian, Jiahui Xu, Ranran Zhang, Muhammad Saad Rehmani, Chuan Zheng, Xiaoting Zhao, Kaitao Mao, Xiaotong Ren, Shaowei Wei, Lei Wang, Juan He, Weiming Tan, Junbo Du, Weiguo Liu, Shu Yuan and Kai Shu
  Version of Record online:08 February 2024
 • Bo Yu, Dai-Yin Chao and Yang Zhao
  Version of Record online:08 February 2024
 • Jingbo Zhang, Xuexue Chen, Yajing Song and Zhizhong Gong
  Version of Record online:06 February 2024
 • More
 • Xiaodong Xu, Li Yuan, Xin Yang, Xiao Zhang, Lei Wang and Qiguang Xie
  J Integr Plant Biol, 2022 64(4): 792-811
 • Seong Gwan Yu, Na Hyun Cho, Jong Hum Kim, Tae Rin Oh and Woo Taek Kim
  J Integr Plant Biol, 2021 63(3): 431-437
 • Farhan Ullah, Qiutao Xu, Yu Zhao and Dao‐Xiu Zhou
  J Integr Plant Biol, 2021 63(3): 451-467
 • Xuexue Chen, Tingting Wang, Amin Ur Rehman, Yu Wang, Junsheng Qi, Zhen Li, Chunpeng Song, Baoshan Wang, Shuhua Yang and Zhizhong Gong
  J Integr Plant Biol, 2021 63(3): 494-509
 • Yanan Liu, Xionghui Zhong, Zhibin Zhang, Jiameng Lan, Xingchuan Huang, Hainan Tian, Xin Li and Yuelin Zhang
  J Integr Plant Biol, 2021 63(2): 277-282
 • Chenyang Gao, Pengwei Sun, Wei Wang and Dingzhong Tang
  J Integr Plant Biol, 2021 63(2): 327-339
 • Tianyu Gong and Xiu‐Fang Xin
  J Integr Plant Biol, 2021 63(2): 297-304
 • Xiangqiang Zhan, Yuming Lu, Jian-Kang Zhu and Jose Ramon Botella
  J Integr Plant Biol, 2021 63(1): 3-33
 • More
 • Genome Editing in Plants
  Published in Sept. 2021, Volume 63, Issue 9
 • More

  News and Views

  More
 • Yingxiu Li, Shichen Han, Xingming Sun, Najeeb Ullah Khan, Qun Zhong, Zhanying Zhang, Hongliang Zhang, Feng Ming, Zichao Li and Jinjie Li
  J Integr Plant Biol. 2023 Vol. 65 (4): 918-933
 • Li Wang, Yuming Yang, Zhongyi Yang, Wenlong Li, Dezhou Hu, Huilian Yu, Xiao Li, Hao Cheng, Guizhen Kan, Zhijun Che, Dan Zhang, Hengyou Zhang, Hui Wang, Fang Huang and Deyue Yu
  J Integr Plant Biol. 2023 Vol. 65 (4): 1026-1040
 • Pavel Merkulov, Sofya Gvaramiya, Maxim Dudnikov, Roman Komakhin, Murad Omarov, Alina Kocheshkova, Zakhar Konstantinov, Alexander Soloviev, Gennady Karlov, Mikhail Divashuk and Ilya Kirov
  J Integr Plant Biol. 2023 Vol. 65 (10): 2242-2261
 • Xiaoyang Ge, Jieting Xu, Zhaoen Yang, Xiaofeng Yang, Ye Wang, Yanli Chen, Peng Wang and Fuguang Li
  J Integr Plant Biol. 2023 Vol. 65 (4): 907-917
 • Xuesong Cao, Hongtao Xie, Minglei Song, Lianghui Zhao, Hailiang Liu, Guofu Li and Jian‐Kang Zhu
  J Integr Plant Biol. 2024 Vol. 66 (1): 17-19
 • Fengping Du, Yinxiao Wang, Juan Wang, Yingbo Li, Yue Zhang, Xiuqin Zhao, Jianlong Xu, Zhikang Li, Tianyong Zhao, Wensheng Wang and Binying Fu
  J Integr Plant Biol. 2023 Vol. 65 (8): 1859-1873
 • Yang Hu, Yue Liu, Jian‐Jun Tao, Long Lu, Zhi‐Hao Jiang, Jun‐Jie Wei, Chun‐Mei Wu, Cui‐Cui Yin, Wei Li, Ying‐Dong Bi, Yong‐Cai Lai, Wei Wei, Wan‐Ke Zhang, Shou‐Yi Chen and Jin‐Song Zhang
  J Integr Plant Biol. 2023 Vol. 65 (8): 1983-2000
 • Jianhui Ma, Yuke Geng, Hong Liu, Mengqi Zhang, Shujuan Liu, Chenyang Hao, Jian Hou, Youfu Zhang, Daijing Zhang, Weijun Zhang, Xueyong Zhang and Tian Li
  J Integr Plant Biol. 2023 Vol. 65 (9): 2056-2070
 • More
 • Mengmeng Zhang and Shuqun Zhang
  J Integr Plant Biol. 2022 Vol. 64 (2): 301-341
 • Zipeng Yu, Feng Zhang, Jiří Friml and Zhaojun Ding
  J Integr Plant Biol. 2022 Vol. 64 (2): 371-392
 • Bo Bai, Weidong Liu, Xingyu Qiu, Jie Zhang, Jingying Zhang and Yang Bai
  J Integr Plant Biol. 2022 Vol. 64 (2): 230-243
 • Jun Yang, Liying Lan, Yue Jin, Nan Yu, Dong Wang and Ertao Wang
  J Integr Plant Biol. 2022 Vol. 64 (2): 244-267
 • Qiuyan Dong, Lukas Wallrad, Bader O. Almutairi and Jörg Kudla
  J Integr Plant Biol. 2022 Vol. 64 (2): 287-300
 • Yanna Shi, Bai‐Jun Li, Guanqing Su, Mengxue Zhang, Donald Grierson and Kun‐Song Chen
  J Integr Plant Biol. 2022 Vol. 64 (9): 1649-1672
 • Ji‐Yun Shang and Xin‐Jian He
  J Integr Plant Biol. 2022 Vol. 64 (2): 499-515
 • Bin‐Bin Liu, Chen Ren, Myounghai Kwak, Richard G.J. Hodel, Chao Xu, Jian He, Wen‐Bin Zhou, Chien‐Hsun Huang, Hong Ma, Guan‐Ze Qian, De‐Yuan Hong and Jun Wen
  J Integr Plant Biol. 2022 Vol. 64 (5): 1020-1043
 • More
  PROMOTIONS
  Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
  Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
  Follow us at @JIPBio on Twitter
  Taobao QR code Weidian QR code

  PUBLISHED BY

  ACKNOWLEDGEMENTS

  Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
  No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
  Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
  Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
  Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
  备案号:京ICP备16067583号-22