View Current Issue (01 June 2021)

PubExpress
Breakthrough Reports
Editorials and Commentaries
Online Open Articles

Please wait a minute...
 • Yanli Chen, Liping Zhang, Haiyan Zhang, Ligang Chen and Diqiu Yu
  Online Date: 21 June 2021
 • Xuan Ma, Chunyan Liu, Xiaofeng Cao
  Online Date: 11 June 2021
 • Rigui Ye, Yunrong Wu, Zhenyu Gao, Hao Chen, Lixia Jia, Dongming Li, Xugang Li, Qian Qian, and Yanhua Qi
  Online Date: 10 June 2021
 • Shi-Jian Song, Gyeong-Im Shin, Jinyong Noh, Jiho Lee, Deok-hwan Kim, Gyeongryul Ryu, Gyeongik Ahn, Hyungmin Jeon, Hai-Ping Diao, Youngmin Park, Min Gab Kim, Woe-Yeon Kim, Young-Jin Kim, Eun-Ju Sohn, Chang Seon Song, and Inhwan Hwang
  Online Date: 29 May 2021
 • Jinjie Li, Bo Tang, Yingxiu Li, Chenguang Li, Minjie Guo, Haiyang Chen, Shichen Han, Jin Li, Qijin Lou, Wenqiang Sun, Peng Wang, Haifeng Guo, Wei Ye, Zhanying Zhang, Hongliang Zhang, Sibin Yu, Long Zhang and Zichao Li
  Online Date: 26 May 2021
 • Taiyun Wang, Yanhua Zheng, Qi Tang, Songxiao Zhong, Wei Su, Binglian Zheng
  Online Date: 21 May 2021
 • Liping Wang, Anqi Zhou, Jing Li, Mingkang Yang, Fan Bu, Liangfa Ge, Liang Chen and Wei Huang
  Online Date: 19 May 2021
 • Caihuang Xu, Qingjun Zhu, Jing-Hua Chen, Liangliang Shen, Xiaohan Yi, Zihui Huang, Wenda Wang, Min Chen, Tingyun Kuang, Jian-Ren Shen, Xing Zhang, Guangye Han
  Online Date: 17 May 2021
 • More
 • Qiaoqiao Xiao, Zhongqiu Li, Mengmeng Qu, Wenying Xu, Zhen Su and Jiaotong Yang
  Version of Record online:13 May 2021
 • Xishi Zhou, Junna He, Christos N. Velanis, Yiwang Zhu, Yuhan He, Kai Tang, Mingku Zhu, Lisa Graser, Erica deLeau, Xingang Wang, Lingrui Zhang, W. Andy Tao, Justin Goodrich, Jian‐Kang Zhu and Cui‐Jun Zhang
  Version of Record online:06 May 2021
 • Jian Lv, Jingyan Liu, Yuhang Ming, Yiting Shi, Chunpeng Song, Zhizhong Gong, Shuhua Yang and Yanglin Ding
  Version of Record online:19 April 2021
 • Tao Li, Hongmei Lian, Haojie Li, Yufang Xu and Huiyong Zhang
  Version of Record online:16 April 2021
 • Xiaorui Huang, Fei Su, Sheng Huang, Fating Mei, Xiaomu Niu, Changle Ma, Hui Zhang, Xiaoguo Zhu, Jian-Kang Zhu, Jinshan Zhang
  Version of Record online:13 April 2021
 • Rongna Wang, Xiuyan Yang, Shuang Guo, Zhaohui Wang, Zhanhui Zhang and Zhongming Fang
  Version of Record online:10 April 2021
 • Jie Wang, Long‐Jiang Yu, Wenda Wang, Qiujing Yan, Tingyun Kuang, Xiaochun Qin and Jian‐Ren Shen
  Version of Record online:31 March 2021
 • Zengxiu Feng, Hongyong Shi, Minghui Lv, Yuang Ma and Jia Li
  Version of Record online:25 March 2021
 • More
 • Seong Gwan Yu, Na Hyun Cho, Jong Hum Kim, Tae Rin Oh and Woo Taek Kim
  J Integr Plant Biol, 2021 63(3): 431-437
 • Farhan Ullah, Qiutao Xu, Yu Zhao and Dao‐Xiu Zhou
  J Integr Plant Biol, 2021 63(3): 451-467
 • Xuexue Chen, Tingting Wang, Amin Ur Rehman, Yu Wang, Junsheng Qi, Zhen Li, Chunpeng Song, Baoshan Wang, Shuhua Yang and Zhizhong Gong
  J Integr Plant Biol, 2021 63(3): 494-509
 • Yanan Liu, Xionghui Zhong, Zhibin Zhang, Jiameng Lan, Xingchuan Huang, Hainan Tian, Xin Li and Yuelin Zhang
  J Integr Plant Biol, 2021 63(2): 277-282
 • Chenyang Gao, Pengwei Sun, Wei Wang and Dingzhong Tang
  J Integr Plant Biol, 2021 63(2): 327-339
 • Tianyu Gong and Xiu‐Fang Xin
  J Integr Plant Biol, 2021 63(2): 297-304
 • Xiangqiang Zhan, Yuming Lu, Jian-Kang Zhu and Jose Ramon Botella
  J Integr Plant Biol, 2021 63(1): 3-33
 • Xuexue Chen, Yanglin Ding, Yongqing Yang, Chunpeng Song, Baoshan Wang, Shuhua Yang, Yan Guo and Zhizhong Gong
  J Integr Plant Biol, 2021 63(1): 53-78
 • More
 • Oil crops biology
  Published in Jun. 2021, Volume 63, Issue 6
 • More

  News and Views

  More
 • Sanfeng Li, Lan Shen, Ping Hu, Qing Liu, Xudong Zhu, Qian Qian, Kejian Wang and Yuexing Wang
  J Integr Plant Biol. 2019 Vol. 61 (12): 1201-1205
 • Tao Wang, Ting Zou, Zhiyuan He, Guoqiang Yuan, Tao Luo, Jun Zhu, Yueyang Liang, Qiming Deng, Shiquan Wang, Aiping Zheng, Huainian Liu, Lingxia Wang, Ping Li and Shuangcheng Li
  J Integr Plant Biol. 2019 Vol. 61 (10): 1036-1042
 • Yu-Long Gao, Xue-Feng Yao, Wen-Zheng Li, Zhong-Bang Song, Bing-Wu Wang, Yu-Ping Wu, Jun-Li Shi, Guan-Shan Liu, Yong-Ping Li and Chun-Ming Liu
  J Integr Plant Biol. 2020 Vol. 62 (2): 165-180
 • Ruie Liu and Zhaobo Lang
  J Integr Plant Biol. 2020 Vol. 62 (1): 148-159
 • Yawen Lei, Shihao Su, Liang He, Xiaohe Hu and Da Luo
  J Integr Plant Biol. 2019 Vol. 61 (4): 463-477
 • Kong Chen, Guo-Jun Li, Ray A. Bressan, Chun-Peng Song, Jian-Kang Zhu and Yang Zhao
  J Integr Plant Biol. 2020 Vol. 62 (1): 25-54
 • Xi Luo, Bingcai Wang, Shan Gao, Fei Zhang, William Terzaghi and Mingqiu Dai
  J Integr Plant Biol. 2019 Vol. 61 (6): 658-674
 • Ran Xu, Na Li and Yunhai Li
  J Integr Plant Biol. 2019 Vol. 61 (5): 533-540
 • More
 • Kong Chen, Guo-Jun Li, Ray A. Bressan, Chun-Peng Song, Jian-Kang Zhu and Yang Zhao
  J Integr Plant Biol. 2020 Vol. 62 (1): 25-54
 • Francisco J. Corpas, Juan B. Barroso, Salvador González-Gordo, María A. Muñoz-Vargas and José M. Palma
  J Integr Plant Biol. 2019 Vol. 61 (7): 871-883
 • Francisco J Corpas, Luis A. del Río and José M Palma
  J Integr Plant Biol. 2019 Vol. 61 (7): 803-816
 • Hiroyuki Nonogaki
  J Integr Plant Biol. 2019 Vol. 61 (5): 541-563
 • Wei Wang, Baomin Feng, Jian-Min Zhou and Dingzhong Tang
  J Integr Plant Biol. 2020 Vol. 62 (1): 2-24
 • Qiang-Qiang Zhao, Rong-Nan Lin, Lin Li, She Chen and Xin-Jian He
  J Integr Plant Biol. 2019 Vol. 61 (2): 120-139
 • Jemima Brinton and Cristobal Uauy
  J Integr Plant Biol. 2019 Vol. 61 (3): 337-358
 • Ravi Koppolu and Thorsten Schnurbusch
  J Integr Plant Biol. 2019 Vol. 61 (3): 278-295
 • More
  PROMOTIONS
  Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
  Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
  Follow us at @JIPBio on Twitter
  Taobao QR code Weidian QR code

  PUBLISHED BY

  ACKNOWLEDGEMENTS

  Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
  No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
  Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
  Copyright © 2021 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
  Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
  备案号:京ICP备16067583号-22