GS6, A Member of the GRAS Gene Family, Negatively Regulates Grain Size in Rice
Lianjun Sun, Xiaojiao Li, Yongcai Fu, Zuofeng Zhu, Lubin Tan, Fengxia Liu, Xianyou Sun, Xuewen Sun, and Chuanqing Sun
J Integr Plant Biol . 2013, (10): 938 -949 .  DOI: 10.1111/jipb.12062

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22