Mapping Heterotic Loci for Yield and Agronomic Traits Using Chromosome Segment Introgression Lines in Cotton
Xian Guo, Yuping Guo, Jun Ma, Fang Wang, Mizhen Sun, Lijuan Gui, Jiajia Zhou, Xianliang Song, Xuezhen Sun, and Tianzhen Zhang
J Integr Plant Biol . 2013, (8): 759 -774 .  DOI: 10.1111/jipb.12054

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22