ALK, The Key Gene for Gelatinization Temperature, is a Modifier Gene for Gel Consistency in Rice
Zhenyu Gao, Dali Zeng, Fangmin Cheng, Zhixi Tian, Longbiao Guo, Yan Su, Meixian Yan, Hua Jiang, Guojun Dong, Yuchen Huang, Bin Han, Jiayang Li, and Qian Qian
J Integr Plant Biol . 2011, (9): 756 -765 .  DOI: 10.1111/j.1744-7909.2011.01065.x

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22