Fine Mapping of qPAA8, a Gene Controlling Panicle Apical Development in Rice
Zhi-Jun Cheng, Bi-Gang Mao, Su-Wei Gao, Ling Zhang, Jiu-Lin Wang, Cai-Lin Lei, Xin Zhang, Fu-Qing Wu, Xiu-Ping Guo and Jianmin Wan
J Integr Plant Biol . 2011, (9): 710 -718 .  DOI: 10.1111/j.1744-7909.2011.01055.x

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22