A Confocal Technique Applicable to Studies of Cellular pH-related Signaling in Plants
Bing-Bing Li, Zhi-Hui Gao, Xiao-Yan Zhou, Hui-Bo Ren, Min Xie, Yi-Juan Fan, Jian-Fang Hu and Wen-Suo Jia
J Integr Plant Biol . 2008, (6): 682 -690 .  DOI: 10.1111/j.1744-7909.2008.00667.x

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22