Quantitative Trait Loci Mapping of Maize Yield and Its Components Under Different Water Treatments at Flowering Time
Gui-He Lu, Ji-Hua Tang, Jian-Bing Yan, Xi-Qing Ma, Jian-Sheng Li, Shao-Jiang Chen, Jian-Cang Ma, Zhan-Xian Liu, Li-Zhu E, Yi-Rong Zhang and Jing-Rui Dai
J Integr Plant Biol . 2006, (10): 1233 -1243 .  DOI: 10.1111/j.1744-7909.2006.00289.x

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2021 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22