COR27 and COR28 encode nighttime repressors integrating Arabidopsis circadian clock and cold response
Peng Wang, Xuan Cui, Chunsheng Zhao, Liyan Shi, Guowei Zhang, Fenglong Sun, Xiaofeng Cao, Li Yuan, Qiguang Xie, and Xiaodong Xu
J Integr Plant Biol . 2017, (2): 78 -85 .  DOI: 10.1111/jipb.12512

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22