OsGRF4 controls grain shape, panicle length and seed shattering in rice
Pingyong Sun, Wuhan Zhang, Yihua Wang, Qiang He, Fu Shu, Hai Liu, Jie Wang, Jianmin Wang, Longping Yuan, and Huafeng Deng
J Integr Plant Biol . 2016, (10): 836 -847 .  DOI: 10.1111/jipb.12473

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22