The pleiotropic ABNORMAL FLOWER AND DWARF1 affects plant height, floral development and grain yield in rice
Deyong Ren, Yuchun Rao, Liwen Wu, Qiankun Xu, Zizhuang Li, Haiping Yu, Yu Zhang, Yujia Leng, Jiang Hu, Li Zhu, Zhenyu Gao, Guojun Dong, Guangheng Zhang, Longbiao Guo, Dali Zeng, and Qian Qian
J Integr Plant Biol . 2016, (6): 529 -539 .  DOI: 10.1111/jipb.12441

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2021 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22