Jasmonic acid carboxyl methyltransferase regulates development and herbivory-induced defense response in rice
Jinfeng Qi, Jiancai Li, Xiu Han, Ran Li, Jianqiang Wu, Haixin Yu, Lingfei Hu, Yutao Xiao, Jing Lu, and Yonggen Lou
J Integr Plant Biol . 2016, (6): 564 -576 .  DOI: 10.1111/jipb.12436

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22