Combinations of Hd2 and Hd4 genes determine rice adaptability to Heilongjiang Province, northern limit of China
Xiufeng Li, Huazhao Liu, Maoqing Wang, Hualong Liu, Xiaojie Tian, Wenjia Zhou, Tianxiao Lü, Zhenyu Wang, Chengcai Chu, Jun Fang, and Qingyun Bu
J Integr Plant Biol . 2015, (8): 698 -707 .  DOI: 10.1111/jipb.12326

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2021 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22