Infection of Ustilaginoidea virens intercepts rice seed formation but activates grain-filling-related genes
Jing Fan, Xiao-Yi Guo, Liang Li, Fu Huang, Wen-Xian Sun, Yan Li, Yan-Yan Huang, Yong-Ju Xu, Jun Shi, Yang Lei, 1, Ai-Ping Zheng, and Wen-Ming Wang
J Integr Plant Biol . 2015, (6): 577 -590 .  DOI: 10.1111/jipb.12299

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2021 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22