Arabidopsis PWWP domain proteins mediate H3K27 trimethylation on FLC and regulate flowering time
Jin-Xing Zhou, Zhang-Wei Liu, Yong-Qiang Li, Lin Li, Bangjun Wang, She Chen and Xin-Jian He
J Integr Plant Biol . 2018, (5): 362 -368 .  DOI: 10.1111/jipb.12630

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2021 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22