Natural variation in the promoter of OsHMA3 contributes to differential grain cadmium accumulation between Indica and Japonica rice
Chao-Lei Liu, Zhen-Yu Gao, Lian-Guang Shang, Chang-Hong Yang, Ban-Pu Ruan, Da-Li Zeng, Long-Biao Guo, Fang-Jie Zhao, Chao-Feng Huang and Qian Qian
J Integr Plant Biol . 2020, (3): 314 -329 .  DOI: 10.1111/jipb.12794

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2021 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22