Elicitor hydrophobin Hyd1 interacts with Ubiquilin1-like to induce maize systemic resistance
Chuanjin Yu, Kai Dou, Shaoqing Wang, Qiong Wu, Mi Ni, Tailong Zhang, Zhixiang Lu, Jun Tang and Jie Chen
J Integr Plant Biol . 2020, (4): 509 -526 .  DOI: 10.1111/jipb.12796

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22