AGAMOUS AND TERMINAL FLOWER controls floral organ identity and inflorescence development in Medicago truncatula
Butuo Zhu, Hui Li, Yifeng Hou, Pengcheng Zhang, Xiuzhi Xia, Na Wang, Hui Wang, Kirankumar S. Mysore, Jiangqi Wen, Yanxi Pei, Lifang Niu and Hao Lin
J Integr Plant Biol . 2019, (8): 917 -923 .  DOI: 10.1111/jipb.12799

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22