Genetic mapping of folate QTLs using a segregated population in maize
Wenzhu Guo, Tong Lian, Baobao Wang, Jiantao Guan, Dong Yuan, Huan Wang, Fardous Mohammad Safiul Azam, Xing Wan, Weixuan Wang, Qiuju Liang, Haiyang Wang, Jinxing Tu, Chunyi Zhang and Ling Jiang
J Integr Plant Biol . 2019, (6): 675 -690 .  DOI: 10.1111/jipb.12811

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22