SMALL KERNEL4 is required for mitochondrial cox1 transcript editing and seed development in maize
Hong‐Chun Wang, Aqib Sayyed, Xin‐Yuan Liu, Yan‐Zhuo Yang, Feng Sun, Yong Wang, Miaodi Wang and Bao‐Cai Tan
J Integr Plant Biol . 2020, (6): 777 -792 .  DOI: 10.1111/jipb.12856

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22