Polyunsaturated linolenoyl‐CoA modulates ERF‐VII‐mediated hypoxia signaling in Arabidopsis
Ying Zhou, Wei-Juan Tan, Li-Juan Xie, Hua Qi, Yi-Cong Yang, Li-Ping Huang, Yong-Xia Lai, Yi-Fang Tan, De-Mian Zhou, Lu-Jun Yu, Qin-Fang Chen, Mee-Len Chye and Shi Xiao
J Integr Plant Biol . 2020, (3): 330 -348 .  DOI: 10.1111/jipb.12875

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22