The interaction of CaM7 and CNGC14 regulates root hair growth in Arabidopsis
Qudsia Zeb, Xiaohan Wang, Congcong Hou, Xiwen Zhang, Mengqi Dong, Sisi Zhang, Qian Zhang, Zhijie Ren, Wang Tian, Huifen Zhu, Legong Li and Liangyu Liu
J Integr Plant Biol . 2020, (7): 887 -896 .  DOI: 10.1111/jipb.12890

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22