Oryza sativa mediator subunit OsMED25 interacts with OsBZR1 to regulate brassinosteroid signaling and plant architecture in rice
Yuekun Ren, Xiaojie Tian, Shuyu Li, Enyang Mei, Mingliang He, Jiaqi Tang, Min Xu, Xiufeng Li, Zhenyu Wang, Chuanyou Li and Qingyun Bu
J Integr Plant Biol . 2020, (6): 793 -811 .  DOI: 10.1111/jipb.12914

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22