HBI1‐TCP20 interaction positively regulates the CEPs‐mediated systemic nitrate acquisition
Xiaoqian Chu, Mingzhe Li, Shujuan Zhang, Min Fan, Chao Han, Fengning Xiang, Genying Li, Yong Wang, Cheng‐Bin Xiang, Jia‐Gang Wang and Ming‐Yi Bai
J Integr Plant Biol . 2021, (5): 902 -912 .  DOI: 10.1111/jipb.13035

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22