BRITTLE PLANT1 is required for normal cell wall composition and mechanical strength in rice
Yuanyan Zhang, Yihua Wang, Chunming Wang, Carsten Rautengarten, Erchao Duan, Jianping Zhu, Xiaopin Zhu, Jie Lei, Chao Peng, Yunlong Wang, Xuan Teng, Yunlu Tian, Xi Liu, Joshua L. Heazlewood, Aimin Wu and Jianmin Wan
J Integr Plant Biol . 2021, (5): 865 -877 .  DOI: 10.1111/jipb.13050

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22