FT5a interferes with the Dt1-AP1 feedback loop to control flowering time and shoot determinacy in soybean
Lin Yue, Xiaoming Li, Chao Fang, Liyu Chen, Hui Yang, Jie Yang, Zhonghui Chen, Haiyang Nan, Linnan Chen, Yuhang Zhang, Haiyang Li, Xingliang Hou, Zhicheng Dong, James L. Weller, Jun Abe, Baohui Liu and Fanjiang Kong
J Integr Plant Biol . 2021, (6): 1004 -1020 .  DOI: 10.1111/jipb.13070

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22