Insights into salvianolic acid B biosynthesis from chromosome-scale assembly of the Salvia bowleyana genome
Xuehai Zheng, Duo Chen, Binghua Chen, Limin Liang, Zhen Huang, Wenfang Fan, Jiannan Chen, Wenjin He, Huibin Chen, Luqiang Huang, Youqiang Chen, Jinmao Zhu and Ting Xue
J Integr Plant Biol . 2021, (7): 1309 -1323 .  DOI: 10.1111/jipb.13085

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2021 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22