The Pumilio RNA-binding protein APUM24 regulates seed maturation by fine-tuning the BPM-WRI1 module in Arabidopsis
Ruihua Huang, Mengling Liu, Guanping Gong, Pingzhi Wu, Barunava Patra, Ling Yuan, Hongting Qin, Xiaoxu Wang, Guohe Wang, Huimei Liao, Lu Gao, Chengwei Yang, Hongqing Li and Shengchun Zhang
J Integr Plant Biol . 2021, (7): 1240 -1259 .  DOI: 10.1111/jipb.13092

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22