Enhanced production of seed oil with improved fatty acid composition by overexpressing NAD +-dependent glycerol-3-phosphate dehydrogenase in soybean
Ying Zhao, Pan Cao, Yifan Cui, Dongxu Liu, Jiapeng Li, Yabin Zhao, Siqi Yang, Bo Zhang, Runnan Zhou, Minghao Sun, Xuetian Guo, Mingliang Yang, Dawei Xin, Zhanguo Zhang, Xin Li, Chen Lv, Chunyan Liu, Zhaoming Qi, Jingyu Xu, Xiaoxia Wu and Qingshan Chen
J Integr Plant Biol . 2021, (6): 1036 -1053 .  DOI: 10.1111/jipb.13094

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22