The pentatricopeptide repeat protein EMB1270 interacts with CFM2 to splice specific group II introns in Arabidopsis chloroplasts
Li Zhang, Jingli Chen, Liqun Zhang, Ying Wei, Yajuan Li, Xinyun Xu, Hui Wu, Zhong‐Nan Yang, Jirong Huang, Fenhong Hu, Weihua Huang and Yong‐Lan Cui
J Integr Plant Biol . 2021, (11): 1952 -1966 .  DOI: 10.1111/jipb.13165

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22