Arabidopsis cryptochrome 1 promotes stomatal development through repression of AGB1 inhibition of SPEECHLESS DNA-binding activity
Xiaoli Cao, Pengbo Xu, Yao Liu, Guangqiong Yang, Minqing Liu, Li Chen, Yingyu Cheng, Peng Xu, Langxi Miao, Zhilei Mao, Wenxiu Wang, Shuang Kou, Tongtong Guo and Hong‐Quan Yang
J Integr Plant Biol . 2021, (11): 1967 -1981 .  DOI: 10.1111/jipb.13168

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22