CDC48B facilitates the intercellular trafficking of SHORT-ROOT during radial patterning in roots
Lihui Yang, Mingyue Zhu, Yi Yang, Ke Wang, Yulei Che, Shurui Yang, Jinxiang Wang, Xin Yu, Lixin Li, Shuang Wu, Klaus Palme and Xugang Li
J Integr Plant Biol . 2022, (4): 843 -843 .  DOI: 10.1111/jipb.13231

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22