MdbHLH3 modulates apple soluble sugar content by activating phosphofructokinase gene expression
Jian‐Qiang Yu, Kai‐Di Gu, Li‐Li Zhang, Cui‐Hui Sun, Quan‐Yan Zhang, Jia‐Hui Wang, Chu‐Kun Wang, Wen‐Yan Wang, Meng‐Chi Du and Da‐Gang Hu
J Integr Plant Biol . 2022, (4): 884 -900 .  DOI: 10.1111/jipb.13236

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22