Symplastic communication in the root cap directs auxin distribution to modulate root development
Meng Li, Mengxue Wang, Qingyun Lin, Mengyao Wang, Xufang Niu, Jie Cheng, Meizhi Xu, Yaxin Qin, Xinyi Liao, Jian Xu and Shuang Wu
J Integr Plant Biol . 2022, (4): 859 -870 .  DOI: 10.1111/jipb.13237

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22