MALE STERILITY 3 encodes a plant homeodomain-finger protein for male fertility in soybean
Jingjing Hou, Weiwei Fan, Ruirui Ma, Bing Li, Zhihui Yuan, Wenxuan Huang, Yueying Wu, Quan Hu, Chunjing Lin, Xingqi Zhao, Bao Peng, Limei Zhao, Chunbao Zhang and Lianjun Sun
J Integr Plant Biol . 2022, (5): 1076 -1086 .  DOI: 10.1111/jipb.13242

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22