WRKY33-mediated indolic glucosinolate metabolic pathway confers resistance against Alternaria brassicicola in Arabidopsis and Brassica crops
Han Tao, Huiying Miao, Lili Chen, Mengyu Wang, Chuchu Xia, Wei Zeng, Bo Sun, Fen Zhang, Shuqun Zhang, Chuanyou Li and Qiaomei Wang
J Integr Plant Biol . 2022, (5): 1007 -1019 .  DOI: 10.1111/jipb.13245

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22