The jasmonate-induced bHLH gene SlJIG functions in terpene biosynthesis and resistance to insects and fungus
Yunyun Cao, Lun Liu, Kangsheng Ma, Wenjing Wang, Hongmei Lv, Ming Gao, Xinman Wang, Xichun Zhang, Shuxin Ren, Na Zhang and Yang‐Dong Guo
J Integr Plant Biol . 2022, (5): 1102 -1115 .  DOI: 10.1111/jipb.13248

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22