The miR157-SPL-CNR module acts upstream of bHLH101 to negatively regulate iron deficiency responses in tomato
Huihui Zhu, Jiayi Wang, Dan Jiang, Yiguo Hong, Jiming Xu, Shaojian Zheng, Jianli Yang and Weiwei Chen
J Integr Plant Biol . 2022, (5): 1059 -1075 .  DOI: 10.1111/jipb.13251

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22