OsDMI3-mediated OsUXS3 phosphorylation improves oxidative stress tolerance by modulating OsCATB protein abundance in rice
Lan Ni, Qingwen Wang, Chao Chen, Shuang Wang, Tao Shen, Jingjing Jiang, Zhenzhen Cui, Kaiyue Li, Qiqing Yang and Mingyi Jiang
J Integr Plant Biol . 2022, (5): 1087 -1101 .  DOI: 10.1111/jipb.13255

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22