Transmembrane kinase 1-mediated auxin signal regulates membrane-associated clathrin in Arabidopsis roots
Yutong Wang, Xu Yan, Mei Xu, Weiyang Qi, Chunjie Shi, Xiaohong Li, Jiaqi Ma, Dan Tian, Jianxin Shou, Haijun Wu, Jianwei Pan, Bo Li, Chao Wang
J Integr Plant Biol . 2023, (1): 82 -99 .  DOI: 10.1111/jipb.13366

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22