ORF355 confers enhanced salinity stress adaptability to S-type cytoplasmic male sterility maize by modulating the mitochondrial metabolic homeostasis
Senlin Xiao, Wei Song, Jinfeng Xing, Aiguo Su, Yanxin Zhao, Chunhui Li, Zi Shi, Zhiyong Li, Shuai Wang, Ruyang Zhang, Yuanrong Pei, Huabang Chen and Jiuran Zhao
J Integr Plant Biol . 2023, (3): 656 -673 .  DOI: 10.1111/jipb.13382

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22