A prolific and robust whole-genome genotyping method using PCR amplification via primer-template mismatched annealing
Sheng Zhao, Cuicui Zhang, Liqun Wang, Minxuan Luo, Peng Zhang, Yue Wang, Waqar Afzal Malik, Yue Wang, Peng Chen, Xianjin Qiu, Chongrong Wang, Hong Lu, Yong Xiang, Yuwen Liu, Jue Ruan, Qian Qian, Haijian Zhi and Yuxiao Chang
J Integr Plant Biol . 2023, (3): 633 -645 .  DOI: 10.1111/jipb.13395

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22