GhAP1-D3 positively regulates flowering time and early maturity with no yield and fiber quality penalties in upland cotton
Caixiang Wang, Juanjuan Liu, Xiaoyu Xie, Ji Wang, Qi Ma, Pengyun Chen, Delong Yang, Xiongfeng Ma, Fushun Hao and Junji Su
J Integr Plant Biol . 2023, (4): 985 -1002 .  DOI: 10.1111/jipb.13409

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22